СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ СЛУЖБОВО-БОЙОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • D. Korniyenko

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/4/75/220570

Ключові слова:

Національна гвардія України, службово-бойова діяльність Національної гвардії України, адміністративне законодавство, система адміністративного законодавства, що регулює службово-бойову діяльність Національної гвардії України

Анотація

Визначено, що службово-бойова діяльність Національної гвардії України є сукупністю узгоджених і взаємопов’язаних профілактичних, охоронних, захисних, режимних, ізоляційно-обмежувальних заходів (дій) органів, підрозділів, частин та окремих посадових осіб, що здійснюються з метою забезпечення виконання завдань, які стоять перед нею у мирний час і в умовах воєнного часу, а також кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці.

Зроблено висновок, що за роки незалежності України було прийнято доволі багато нормативно-правових актів у сфері адміністративно-правового регулювання діяльності Національної гвардії України. Створено систему адміністративного законодавства, що регулює службово-бойову діяльність Національної гвардії України.

Проаналізовано структуру системи адміністративного законодавства, що регулює службово-бойову діяльність Національної гвардії України.

Посилання

Шмаков О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань. Харків : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2005. 362 с.

Прикладна психологія службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку : підручник / за заг. ред. І. Приходька. Харків : НА НГУ, 2016. 334 с.

Корнієнко Д. М. Ґенеза проблеми службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку у науці та практиці Національної гвардії України. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. Вип. 1 (26). С. 145‒148.

Про Національну гвардію України : Закон України від 13 березня 2014 р. № 876-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18#Text (дата звернення: 22.10.2020).

Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. 2-е вид., перероб. і допов. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 688 с.

Теорія держави та права : навч. посіб. / Є. В. Білозьоров та ін. ; за заг. ред. С. Д. Гусарєва, О. Д. Тихомирова. Київ : НАВС, Освіта України, 2017. 320 с.

Сухонос В. В. Теорія держави і права : підручник. Суми : Університетська книга, 2014. 544 с.

Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Національної гвардії України : законопроєкт від 29.08.2019 р. № 1007. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66241 (дата звернення: 22.10.2020).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті