ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ БЕЗПЕКОВОЇ ПАРАДИГМИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • D. Pavlov
  • M. Mykytiuk

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/4/75/220748

Ключові слова:

державно-приватне партнерство, кібербезпека, критична інфраструктура, національна безпека, об’єкт критичної інфраструктури, тероризм, цивільний захист

Анотація

Проведено аналіз правових та організаційно-управлінських проблем підвищення ефективності забезпечення захисту критичної інфраструктури держави в Україні у контексті формування нової безпекової парадигми, що базується на пріоритеті загальнолюдських, базових цінностей та ідеалах людської спільноти. Розглянуто вплив підвищення ефективності державно-приватного партнерства на рівень безпеки та стійкості критичної інфраструктури. Сформульовано й обґрунтовано тезу про те, що розгляд національної безпеки, передусім, як захисту буття нації спонукає її звернутися до національної ідеї, крізь призму якої народ осмислює своє буття і відповідно до якої визначає свої національні цінності та національні інтереси. За таких умов філософська категорія безпеки і національна ідея можуть стати методологічною основою нової парадигми національної безпеки та організаційно-правових заходів щодо її забезпечення.

Посилання

Сацута А. А. Национальная безопасность как социальное явление: современная парадигма. Вестник Военного университета. 2007. № 3. С. 36–43.

Маттес Бубе. Безпека людини в фокусі уваги. Питання безпеки людини в контексті реформування безпекового сектору країн Східної Європи. URL: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/07749.pdf (дата звернення: 20.08.2020).

Воротнюк М. Людська безпека як імператив сучасної епохи: переніс фокусу з держави на людину. Питання безпеки людини в контексті реформування безпекового сектору країн Східної Європи. URL: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/07749.pdf (дата звернення: 20.08.2020).

Kaldor M., Martin M., Selchow S. Op. cit. P. 273–281.

Пасічник В. М. Філософська категорія безпеки як основа нової парадигми державного управління національною безпекою. Демократичне врядування. 2011. Вип. 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2011_7_7 (дата звернення: 20.08.2020).

Маркєєва О. Д., Розвадовський Б. Л. Актуальні проблеми правового забезпечення державно-приватного партнерства у сфері захисту критичної інфраструктури. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-09/derzhavno-pryvatne-partnerstvo.pdf (дата звернення: 20.08.2020).

Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні : зб. матеріалів міжнар. експерт. нарад / упоряд. Д. С. Бірюков, С. І. Кондратов; за заг. ред. О. М. Суходолі. Київ : НІСД, 2015. 176 с.

Кондратов С. Про деякі проблеми правового та організаційного забезпечення протидії тероризму на сучасному етапі. Державна політика протидії тероризму: пріоритети та шляхи реалізації : зб. матеріалів “круглого столуˮ / за ред. М. Г. Гуцало. Київ : НІСД, 2011. С. 18–22.

European Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:345:0075:0082:EN:PDF (дата звернення: 20.08.2020).

European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l33260 (дата звернення: 20.08.2020).

Кідалова Н. О. Правові проблеми захисту критичних об’єктів інфраструктури стратегічного значення в Україні. Право. Людина. Довкілля / Law. Human. Environment. Vol. 10. № 3. 2019. С. 124–131. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pravo/article/viewFile/law2019.03.016/11128 (дата звернення: 20.08.2020).

Zaplatynskyi V., Uriadnikova I. Анализ отдельных элементов критической инфраструктуры на примере Украины. Bezpieczenstwo w administracji i biznesie jako czynnik Europejskiej integracji i rozwoju.Wyzsza Szkola Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, 2015. S. 414–438.

В Україні посилили захист обʼєктів критичної інфраструктури. URL: https://www.unian.ua/economics/telecom/v-ukrajini-posilili-zahist-ob-yektiv-kritichnoji-infrastrukturi-novini-11177084.html (дата звернення: 20.08.2020).

Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України “Про критичну інфраструктуру та її захист”. URL: http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/ 2020/07/5854-ob.pdf (дата звернення: 20.08.2020).

Павлов Д. М. Правові й організаційні проблеми протидії техногенному (технологічному) та ядерному тероризму і шляхи їх вирішення. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2014. № 10-2. Т. 1. С. 68–71.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті