АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ, ВКЛЮЧЕНИМИ ДО ГРУПИ ПОСИЛЕНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ УВАГИ ЗІ СЛУЖБОВИХ ПРИЧИН

Автор(и)

  • А. Lyman

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2020/4/75/220751

Ключові слова:

військовослужбовці, Національна гвардія України, службово-бойова діяльність, психопрофілактична робота, групи посиленої психологічної уваги, протоколи

Анотація

Запропоновано алгоритм психопрофілактичної роботи (протокол) з військовослужбовцями Національної гвардії України, включеними до групи посиленої психологічної уваги, “службовогоˮ напряму. Визначено, що психопрофілактичні заходи цього напряму проводяться на трьох рівнях, зокрема, адміністративно-організаційному, що здійснюють командири військових частин (підрозділів); психологічному – фахівці служби психологічного забезпечення; “рівний–рівномуˮ – товариші по службі, та в декілька етапів на кожному з них.

Посилання

Прикладна психологія службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку : підручник / І. І. Приходько та ін. Харків : НАНГУ, 2016. 334 с.

Богомолець О. В., Пінчук І. Я., Ладик-Бризгалова А. К. Поширеність та структура посттравматичних психічних порушень в учасників бойових дій. Архів психіатрії. 2016. № 2 (22). С. 11–15.

Психологічна робота з військовослужбовцями – учасниками АТО на етапі відновлення : метод. посіб. / О. М. Кокун та ін. Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2017. 282 с.

Про затвердження Положення про психологічне забезпечення в Національній гвардії України : МВС України ; Наказ, Положення, Перелік від 08.12.2016 № 1285. Офіційний вісник України. 2017. № 13. Ст. 133.

Современная военная психология : хрестоматия / сост. А. А. Урбанович. Минск : Харвест, 2003. 576 с.

Чепур О. М., Наконечний В. Д., Петухов В. Е. Форми і методи надання психологічної допомоги та здійснення психокорекційної роботи у військових частинах, установах і закладах ЗС України. Київ, 2013. 54 с.

Папкин А. И. Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел. Тактика и психология безопасной деятельности. Москва : Академия МВД России, 1996. 243 с.

Колесніченко О. С. Засади бойової психологічної травматизації військовослужбовців Національної гвардії України : монографія. Харків : Бровін О.В., 2018. 488 с.

Лиман А. А. Психотренінгова програма формування психологічної готовності військовослужбовців Національної гвардії України до ризику у службово-бойовій діяльності. Честь і закон. 2020. № 1 (72). С. 59–65.

Колесніченко О. С., Мацегора Я. В., Приходько І. І. Психологічна само- та взаємодопомога військовослужбовцям Національної гвардії України в умовах ведення бойових дій : посібник / за заг. ред. проф. І. І. Приходька. Харків : НАНГУ, 2016. 108 с.

Приходько І. І., Колесніченко О. С., Мацегора Я. В. Засоби психологічної підтримки військовослужбовців при виконанні службово-бойових завдань в екстремальних умовах. Вісник Національного університету оборони України. Київ, 2016. Вип. 1 (47). С. 58−64.

Приходько І. І. Засади психологічної безпеки персоналу екстремальних видів діяльності : монографія. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2013. 745 с.

Автоматизація професійного психологічного відбору кандидатів на військову службу у Національну гвардію України : монографія / Я. В. Мацегора та ін. ; за заг. ред. проф. І. І. Приходька. Харків : НАНГУ, 2020. 340 с.

Приходько І. І. Оцінка та прогнозування ефективності професійного психологічного відбору курсантів різних спеціальностей вищого військового навчального закладу : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.09. Харків, 2000. 19 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті