МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОСТРІЛУ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ СТИРАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ КАНАЛУ СТВОЛА ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Олександр Крюков
  • Роман Мельніков

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/1/76/229507

Ключові слова:

службово-бойове завдання, канал ствола, казенна частина, дульна частина, стирання, технічний стан, балістичний елемент пострілу, процес пострілу, моделювання

Анотація

Розглянуто перспективний метод експлуатаційного діагностування технічного стану каналів стволів вогнепальної зброї, показано значущість його реалізації під час виконання завдань силами безпеки. Отримано математичний опис профілю каналу ствола за наявності його часткового стирання. Запропоновано вдосконалену математичну модель пострілу, в якій враховується втрата частки енергії порохових газів за наявності стирання каналу ствола. Виконано чисельне моделювання процесу пострілу, отримано криві тиску порохових газів та швидкості руху снаряда для різних зразків вогнепальної зброї за наявності стирання каналу ствола. Доведено, що місце розташування ділянки стирання каналу ствола та ступінь прояву цього дефекту можуть бути встановлені за характером кривих тиску та швидкості.

Посилання

Пушкарев А. М., Вершинин А. А., Вольф И. Г. Оценка износа артиллерийских стволов. Тула : Известия ТулГУ. Технические науки, 2015. Вып. 12. Ч. 1.

Анипко О. Б., Гончаренко П. Д., Хайков В. Л. Живучесть стволов корабельных установок и геронтологические изменения свойств взрывчатых веществ артбоеприпасов. Збірник наукових праць. 2011. Вип. 3(7).

Крюков О. М., Александров О. А. Шляхи підвищення точності моделювання внутрішньобалістичних процесів. Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2009. Вип. 1. C. 11‒14.

Матеріали VI Міжнародної НПК МО ЦНДІ ОВТ ЗСУ 9-12.10.2018. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy /publikatsiyi/vi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-tezi-dopovidey.pdf. (дата звернення: 04.05.2020 р.).

Бурлов В. В. Баллистика ствольных систем. Москва, 2006. 464 c.

Беневольский С. В. Баллистика. Пенза, 2005. 510 c.

Carlucci D. E., Jacobson S. S. Ballistics: Theory and Design of Guns and Ammunition. CRC Press Taylor & Francis Group, 2008.

Stanovenie priebehu odporového tlaku proti pohybu strely v hlavni zbraňového systému. Univerzita Pardubice, 2011.

Крюков О. М., Мельніков Р. С., Музичук В. А. Метод діагностування технічного стану каналів стволів та боєприпасів на основі ідентифікації характеристик балістичних елементів пострілу. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Харків : НА НГУ, 2018. Вип. 2. C. 5–12.

Серебряков М. Е. Внутренняя баллистика ствольных систем и пороховых ракет. Москва, 1962. 702 c.

Мodeling of the process of the shot based on the numerical solution of the equations of internal ballistics / O. M. Kriukov et al. Eastern European Journal of Enterprise Technologies. 2019. № 5 (97). P. 40–46. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.155357 (дата звернення: 28.12.2020).

Крюков О. М., Мельніков Р. С. Математичне моделювання процесу пострілу з урахуванням роздуття каналу ствола вогнепальної зброї як засіб впливу на ефективність виконання службово-бойових завдань силами безпеки. Честь і закон. 2020. № 2. C. 61–73.

Орлов Б. В., Ларман Э. К., Маликов В. Г. Устройство и проектирование стволов артиллерийских орудий. Москва : Машиностроение, 1976. 433 c.

Муханов В. И. Живучесть стволов артиллерийских установок. Ленинград, 1961. 19 с.

Горохов М. С. Внутренняя баллистика ствольных систем. Москва : Изд-во ЦНИИ, 1985. 160 c.

Потапов А. А. Искусство снайпера. Москва : Фаир-Пресс, 2005. 404 с.

Корнер Дж. Внутренняя баллистика орудий. Москва, 1953. 453 с.

Хайков В. Л. Развитие методов инструментального контроля и визуализации состояния каналов стволов артиллерийских орудий. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2013. № 3/7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-22

Номер

Розділ

Статті