МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ФУНКЦІЙ ВІЙСЬКОВИМИ ЧАСТИНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Сергій Суконько
  • Андрій Шерстюк
  • Ігор Євтушенко

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/1/76/229540

Ключові слова:

оцінювання ефективності, моніторин, оперативна обстановка, громадський порядок, масові заворушення

Анотація

Розроблено методику, яка дає змогу оцінити ефективність організації моніторингу оперативної обстановки під час виконання правоохоронних функцій військовими частинами Національної гвардії України. Вказана методика враховує важливість чинників, які визначають стан оперативної обстановки, а також час, необхідний для оброблення інформації відповідно до цих чинників. Це може допомогти органам військового управління обрати необхідний за певних обставин відповідний спосіб ведення моніторингу і, як наслідок достовірно оцінити обстановку для прийняття рішення на виконання завдання.

Посилання

Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. Офіційний вісник України. 2014. № 24.

Моніторинг. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Моніторинг (дата звернення: 28.01.2021).

Оцінювання якості та ефективності моніторингу. URL: https://pidru4niki.com/75809/ekonomika/otsinyuvannya_yakosti_efektivnosti_ monitoringu (дата звернення : 28.01.2021).

Леньшин А. В., Дюндиков Е. Т. Оценка эффективности процесса функционирования системы комплексного мониторинга. Cyberleninka. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-protsessa-

funktsionirovaniya-sistemy-kompleksnogo-monitoringa (дата звернення: 28.01.2021).

Д’яконова І. І., Шиян Д. В. Методика оцінки ефективності фінансового моніторингу. Вісник Української академії банківської справи. 2013. № 1 (34). С. 10–17.

Прокопьев О. А. Оценка экономической эффективности систем мониторинга реализации проектов. Актуальные проблемы экономики и права. 2013. № 1. С. 101–106.

Тулеушова Р. А., Кабдушович М. К. Оценка эффективности системы мониторинга мостового сооружения. Науковедение. 2015. Т. 2. № 2. С. 1–18.

Башнянин Г. І., Городиський Т. І. Особливості оцінювання ефективності кластерних утворень. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23 (7). С. 157–164.

Городнов В. П., Овчаренко В. В., Павленко С. О. Вибір показників ефективності фінансового забезпечення та виконання службово-бойових завдань підрозділами і частинами Національної гвардії. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Військові та технічні науки. 2015. № 3. С. 43−58.

Городнов В. П., Власюк В. В., Овчаренко В. В. Комплексна модель оцінювання ефективності та управління елементами матеріального забезпечення під час підготовки та в ході виконання службово-бойових завдань частинами (підрозділами) національної гвардії України в особливий період. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2017. № 1(26). С. 123−132.

Тіхонов Г. М., Малюга В. Г., Чернобривченко О. М. Модель оцінки ефективності функціонування структури органів управління системи управління. Системи обробки інформації. 2014. № 7(123). С. 165−167.

Бацамут В. М., Бєлай С. В. Оцінювання стану оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку : монографія. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2013. 155 с.

Бєлай С. В. Обґрунтування чинників, які визначають стан оперативної обстановки у населених пунктах під час масової активності громадян. Честь і закон. 2008. № 2. С. 18‒21.

Шерстюк А. Д. Особливості ведення розвідки Національною гвардією України у забезпеченні громадської безпеки та охорони громадського порядку під час проведення масових заходів. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Київ, 2018. Т. 29 (68). № 5. С. 248‒252.

Городнов В. П. Методология и организация научных исследований : учеб. пособие. Харьков : Акад. ВВ МВД Украины, 2009. 216 с.

Городнов В. П., Купрієнко Д. А., Суконько С. М. Комплексна модель оцінювання можливостей військової частини Національної гвардії України з охорони ядерної установки. Честь і закон. 2019. № 2 (69). С. 20–32.

Розвідувальна інформація. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Розвідувальна інформація (дата звернення: 28.01.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-22

Номер

Розділ

Статті