КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Олександр Мартиненко

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/1/76/229660

Ключові слова:

стратегія, біологічна безпека, державне управління, патоген, управління ризиками, біологічна загроза

Анотація

Розглянуто концептуальні засади розроблення Стратегії забезпечення біологічної безпеки в Україні; визначено сутність цієї Стратегії; описано її базові принципи. Сформульовано цілі та головні напрямки Стратегії забезпечення біологічної безпеки України, а також окреслено очікувані результати її реалізації.

Посилання

Мізюк Б. М. Стратегічне управління : підручник. 2-ге вид., переробл. і допов. Львів : Магнолія плюс, 2006. 392 с.

Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : учебник для вузов : пер. с англ. Москва : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 576 с.

Парахина В. Н. Стратегический менеджмент : учебник. Москва : КНОРУС, 2005. 436 с.

Про схвалення Стратегії забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту за принципом “єдине здоров’я” на період до 2025 року та затвердження Плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження КМУ від 27 листопада 2019 р. № 1416-р / Верховна Рада України. База “Законодавство України”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1416-2019-%D1%80#Text. (дата звернення: 10.07.2020).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України” : Указ Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392/2020 р. / Верховна Рада України. База “Законодавство України”. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037. (дата звернення: 10.07. 2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-22

Номер

Розділ

Статті