ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ СИЛ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Дмитро Павлов
  • Олександр Расевич

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/1/76/229664

Ключові слова:

державна охорона, взаємодія, законодавче забезпечення, критична інфраструктура, національна безпека, правоохоронні органи спеціального призначення

Анотація

Проведено теоретичний аналіз правових та організаційно-управлінських проблем підвищення ефективності взаємодії Управління державної охорони України з іншими органами сектору безпеки і оборони України з урахуванням визначених стратегічними плановими документами у сфері національної безпеки пріоритетних напрямів забезпечення захисту національних інтересів. Показано основні проблеми унормування такої взаємодії та запропоновано основні шляхи їх розв’язання у короткотерміновій перспективі внаслідок узгодження нормативно-правової бази, застосування програмно-цільового підходу, забезпечення узгодження документів стратегічного планування на основі ризик-орієнтованого підходу, дотримання вимог щодо здійснення демократичного цивільного контролю.

Посилання

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 24.

Нижник Н. Р., Ситник Г. П., Білоус В. Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку) : навч. посіб. / за заг. ред. П. В. Мельника, Н. Р. Нижника. Ірпінь, 2000. 304 с.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.09.2020 р. “Про Стратегію національної безпеки України” : Указ Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020.

Ткаченко О. О. Адміністративно-правове регулювання діяльності Управління державної охорони України : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2013. 20 с.

Журавльов А. В. Особливості поняття та сутності управління державної охорони України як правоохоронного органу. Наше право. 2013. № 10. С. 55‒61.

Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон України від 04.03.1998 р. № 160/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. № 35. Ст. 236.

Карнаухов О. В. Теоретичні основи взаємодії і координації митних та правоохоронних і контролюючих органів у ході виявлення ознак кримінального правопорушення та розслідування у провадженнях про контрабанду. Науковий вісник ДДУВС. 2012. № 4. С. 517–524.

Штучний В. В. Адміністративно-правові засади підготовки кадрів Управління державної охорони України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2015. 20 с.

Євтушок В. А., Лижник О. С. Удосконалення взаємодії поліції з іншими правоохоронними органами під час виконання службово-бойових задач в умовах надзвичайних ситуацій соціального характеру. Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 20 трав. 2016 р. Харків, 2016. С. 32–34.

Микитюк М. А. Аналіз правового забезпечення та взаємодії з іншими правоохоронними органами УДО України. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2014. № 12. С. 105‒108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2014_12_27 (дата звернення: 25.12.2020).

Микитюк М. А. Вдосконалення організаційно-правового забезпечення діяльності УДО України для покращення взаємодії з іншими правоохоронними органами держави. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Житомир, 10 квіт. 2014 р. Житомир, 2014. С. 169, 170.

Журавльов А. В. Адміністративно-правові засади взаємодії Управління державної охорони України з органами публічної влади. Наше право. 2014. № 3. С. 80–85. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2014_3_16 (дата звернення: 25.12.2020).

Ткаченко О. Управління державної охорони України в реалізації національних інтересів. Підприємництво, господарство і право. 2012. № 12 (204). С. 120–124.

Процес кардинальних змін в Управлінні державної охорони розпочався. URL: http://www.do.gov.ua/?q=uk/news/proces-kardynalnyh-zmin-v-upravlinni-derzhavnoyi-ohorony-ukrayiny-rozpochavsya-valeriy-geletey (дата звернення: 25.12.2020).

Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України “Про критичну інфраструктуру та її захист”. URL: http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/5854-ob.pdf (дата звернення: 25.12.2020).

Павлов Д. М. Управління державної охорони як суб’єкт захисту критичної інфраструктури держави. Сучасні проблеми забезпечення національної безпеки держави: тези доп. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 26 листоп. 2020 р. Київ, 2020. С. 362–365.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-22

Номер

Розділ

Статті