ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ СЛУХАЧІВ МАГІСТРАТУРИ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЕЛЕМЕНТАМ ОПЕРАТИВНИХ ПЕРЕГОВОРІВ

Автор(и)

  • Сергій Бєлай
  • Олександр Керницький
  • Володимир Пасічник

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/1/76/229725

Ключові слова:

слухачі магістратури, активні методи навчання, військово-професійна гра, імітаційне моделювання, оперативні переговори

Анотація

Розглянуто наукові підходи до уточнення сутності активних методів навчання і розкрито педагогічні особливості застосування таких методів навчання слухачів магістратури вищого військового навчального закладу елементам оперативних переговорів у ситуації захоплення заручників.

Визначено, що активні методи навчання слухачів магістратури призначені для підвищення інтересу до занять, формування сукупності професійно важливих якостей під час квазіпрофесійної діяльності, інтелектуалізації пошуку способів вирішення складних навчально-професійних ситуацій, а також спрямовані на розвиток активності, самостійності військових фахівців і сприяють свідомому опануванню ними знань, умінь та навичок, що є основою професійної компетентності.

Описано процес проєктування і реалізації рольової гри “Заручник” для проведення занять з навчальної дисципліни “Прикладна психологія службово-бойової діяльності НГУ” зі слухачами магістратури Національної академії Національної гвардії України.

Посилання

Захоплення заручників в Луцьку: інші схожі інциденти в Україні. URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/07/22/infografika/suspilstvo/zaxoplennya-zaruchnykiv-luczku-inshi-sxozhi-incydenty-ukrayini (дата звернення: 22.02.2021).

Okon W. U podstaw problemowego uczenia sie. Warszawa. 1994. 210 s.

Аксьонова О. В. Методика викладання економічних дисциплін. Київ : КНЕУ, 2016. 708 с.

Азаренкова Г. М. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів. Львів : Новий Світ, 2015. 198 с.

Осьодло В. І. Активізація навчально-пізнавальної діяльності слухачів у ВВНЗ. Вісник Національного університету оборони України. 2013. № 5. С. 90–94.

Бельчиков Я., Бирштейн М. Деловые игры. Рига : АВОТС, 1989. 304 с.

Ягупов В. В. Основи військово-дидактичних знань. Київ : Тандем, 2008. 224 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ : Перун, 2015. 1736 с.

Кравчук І. А. Ведення переговорів з терористами. Форум права. 2016. № 4. С. 526–530.

Мандрагеля В. А. Військова освіта у контексті трансформації характеру війн, способів насильства: сучасні тенденції. Вісник НТУУ “КПІ”: Філософія. Психологія. Педагогіка. Київ : ІВЦ “Політехніка”, 2013. № 3. С. 31–39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-22

Номер

Розділ

Статті