ПРОФЕСІОГРАФІЧНИЙ ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА КОНТРАКТОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ УПРАВЛІНСЬКОГО СКЛАДУ

Автор(и)

  • Ігор Приходько
  • Наталія Юр’єва
  • Анастасія Лиман

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/1/76/229735

Ключові слова:

професіограма, управлінський склад, психограма, професійно важливі якості, військовослужбовець, Національна гвардія України, службово-бойова діяльність

Анотація

Розглянуто теоретичні та емпіричні аспекти професіографічного вивчення діяльності фахівців екстремального профілю. Розкрито основні складники професіографічного вивчення службово-бойової діяльності військовослужбовців управлінського складу Національної гвардії України. Розроблено професіограму військовослужбовця за контрактом управлінського складу від командира відділення до головного старшини батальйону, де найбільш детально визначені зміст службово-бойової діяльності, санітарно-гігієнічні умови та безпека праці, вимоги професії до військовослужбовця, його загальноосвітньої і спеціальної підготовленості.

Психограма військовослужбовця за контрактом управлінського складу окреслює психологічні вимоги професії до індивідуально-психологічних та професійно важливих якостей військовослужбовця, а також вказує, за допомогою яких психодіагностичних методик їх можна визначити.

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.03.2016 р. “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України” : Указ Президента України від 14.03.2016 р. № 92/2016. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/92/2016 (дата звернення: 08.11.2018).

Про Стратегічний оборонний бюлетень України: Указ Президента України від 20.05.2016 р. № 240/2016. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/240/2016 (дата звернення: 10.01.2021).

Концепція розвитку професійного сержантського та старшинського складу Національної гвардії України : наказ командувача НГУ від 24.07.2017 р. № 465 (дата звернення: 10.01.2021).

Бєлай С. В., Капелюшний С. А. Аналіз стану кадрового забезпечення розвитку професійного сержантського і старшинського складу частин та підрозділів Національної гвардії України. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Державне управління. 2019. № 2. URL: http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/governance/article/view/114/59. (дата звернення: 10.01.2021).

Капелюшний С. А., Бєлай С. В. До питання розроблення системи професійного розвитку сержанта Національної гвардії України. Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України. 2019. С. 128–131.

Приходько І. І. Визначення стресостійкості у військовослужбовців підрозділів спеціального призначення внутрішніх військ МВС України під час виконання спеціального службово-бойового завдання. Вісник Національної академії оборони України. 2008. Вип. 4 (8). С. 116–122.

Автоматизований психодіагностичний комплекс визначення професійної придатності кандидатів на військову службу у внутрішні війська МВС України і навчання у вищі військові навчальні заклади МВС України : монографія / І. В. Воробйова та ін. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2012. 297 с.

Бодров В. А. Психология профессиональной деятельности : теоретические и прикладные проблемы : монография. Москва : Ин-т психологии РАН, 2006. 623 с.

Макаренко Н. В. Теоретические основы и методики профессионального психологического отбора военных специалистов. Киев : НИИ проблем военной медицины УВМА, 1996. 336 с.

Приходько І. І. Професійний психологічний відбір майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України : монографія. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2008. 190 с.

Мілорадова Н. Е. Психологічні основи професіогенезу слідчих : монографія. Харків : Бровін О. В., 2018. 496 с.

Барко В. І., Ірхін Ю. Б., Нещерет Т. В., Шаповалов О. В. Професіографічний опис основних видів діяльності в органах внутрішніх справ України : практ. посіб. Київ : Київ. нац. ун-т внутр. справ ; Друкарня МВС, 2007. 100 с.

Гурський В. Є., Лефтеров В. О. Професійно-психологічний розвиток працівників спецпідрозділів поліції імітаційними засобами : монографія. Одеса : Гельветика, 2017. 164 с.

Психологія у професійної діяльності поліції : навч. посіб. / О. О. Євдокімова та ін. ; за заг. ред. В. В. Сокуренка. Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2018. 426 с.

Цільмак О. М. Професіогенез компетентності фахівців кримінальної міліції: теорія та практика : монографія. Одеса : Одес. держ. ун-т внутр. справ, 2011. 432 с.

Кальниш В. В., Швець А. В. Працездатність та надійність напруженої операторської діяльності: механізми формування та методи оцінки : монографія. Вінниця : Балюк І. Б., 2019. 352 с.

Корольчук М. С. Психофізіологія діяльності : підручник. Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2009. 400 с.

Осьодло В. І., Будагьянц Л. М. Соціально-філософські та психологічні аспекти сучасних війн : монографія. Київ : АртЕк, 2018. 408 с.

Психологічні наслідки перебування рятувальників у зоні проведення антитерористичної операції : монографія / С. Ю. Лєбєдєва та ін. ; за заг. ред. Н. В. Оніщенко, О. В. Тімченка. Харків : Панов А. М., 2019. 176 с.

Миронець С. М. Психологія діяльності міжнародних гуманітарних місій: теоретичні та прикладні аспекти : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 712 с.

Автоматизація професійного психологічного відбору кандидатів на військову службу в Національну гвардію України : монографія / Я. В. Мацегора та ін. ; за заг. ред. проф. І. І. Приходька. Харків : НА НГУ, 2020. 340 с.

Психологічні засади ефективності службово-бойової діяльності військовослужбовців військової служби за контрактом Національної гвардії України : монографія / Я. В. Мацегора та ін. Харків : НА НГУ, 2016. 314 с.

Пархоменко О. О., Приходько І. І. Психологічні особливості військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з охорони атомних електростанцій : монографія. Харків : НА НГУ, 2017. 193 с.

Желаго А. М. Соціально-психологічні детермінанти професійного становлення командира підрозділу внутрішніх військ МВС України : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.09. Харків : НУЦЗУ, 2014. 24 с.

Юр’єва Н. В., Пасічник В. І. Мотиваційні ресурси стресостійкості військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних : монографія. Харків : НА НГУ, 2019. 220 с.

Приходько І. І. Оцінка та прогнозування ефективності професійного психологічного відбору курсантів різних спеціальностей вищого військового навчального закладу : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.09. Харків : ХВУ, 2000. 19 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-22

Номер

Розділ

Статті