ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ

Автор(и)

  • Тетяна Требушкова
  • Ігор Куруч

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/2/77/237389

Ключові слова:

державна система страхового фонду документації, інформаційний ресурс, інформаційна складова, національна безпека, потенційно небезпечний об’єкт, страховий фонд документації

Анотація

Розкрито сутність понять “страховий фонд документації”, “державна система страхового фонду документації”. Визначено роль і значення державної системи страхового фонду документації у збереженні документованої інформації, необхідної для потреб оборони України, поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих) робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій та в особливий період. Розглянуто актуальний стан системи. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до вирішення питань, повязаних з удосконаленням механізму управління державною системою страхового фонду документації, задля організування взаємодії зі складовими сектору безпеки і оборони.

Посилання

Сергієнко М. Г. Державне управління обласним (регіональним) страховим фондом документації України : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Харків, 2011. 20 с.

Болбас О. М. Механізми державного управління формуванням страхового фонду документації культурних цінностей в Україні : дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Харків, 2021. 221 с.

Сергієнко М. Г., Кривулькін І. М. Актуальні проблеми управління державною системою страхового фонду документації України. Публічне управління: стратегія реформ 2020 : зб. тез XV Міжнар. наук. конгресу, м. Харків, 23 квіт. 2015 р. Харків, 2015. С. 120–123.

Про страховий фонд документації України : Закон України від 22.03.2001 № 2332-III. Дата оновлення: 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2332-14#Text (дата звернення: 25.02.2021).

Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності : рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.08.2014, уведене в дію Указом Президента України від 24.09.2014 № 744/2014. Дата оновлення: 29.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0011525-14#n2 (дата звернення: 25.02.2021).

Про затвердження Положення про Державну архівну службу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 870. Дата оновлення: 18.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/870-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 25.02.2021).

Положення про Департамент страхового фонду документації Державної архівної служби України (витяг). URL: https://sfd.archives.gov.ua/Pologen.html (дата звернення: 25.02.2021).

Регіональні центри СФД. URL: https://sfd.archives.gov.ua/page9.html (дата звернення: 25.02.2021).

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії. URL: https://sfd.archives.gov.ua/page7.html (дата звернення: 25.02.2021).

Кодекс цивільного захисту України : Закон України від 02.10.2012 № 5403-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 34–35. Ст. 458.

Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів. URL: https://sfd.archives.gov.ua/page4.html (дата звернення: 25.02.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-23

Номер

Розділ

Статті