СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ТАКТИЧНИХ СХЕМ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СЛЬОЗОТОЧИВОЇ ДІЇ ПРОТИ УЧАСНИКІВ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ

Автор(и)

  • Володимир Бацамут
  • Олег Головань
  • Сергій Черкашин

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/3/78/244506

Ключові слова:

спеціальні засоби сльозоточивої дії, раціональна тактична схема, клас стійкості атмосфери, масові заворушення, спеціальна операція

Анотація

Викладено зміст розробленого способу визначення раціональних тактичних схем застосування спеціальних засобів сльозоточивої дії проти агресивних учасників масових заворушень. Розкрито концептуальні зміни, які забезпечуватимуть ефективний вплив активною речовиною на учасників масових заворушень у певних умовах метеорологічної і тактичної обстановки. Визначено роль і місце способу в ході проведення спеціальної операції з припинення масових заворушень.

Посилання

Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/876-18 (дата звернення: 04.06.2021).

Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text (дата звернення: 04.06.2021).

Про затвердження переліку та Правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань : Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р.

№ 1024. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2017-%D0%BF#Text (дата звернення: 04.06.2021).

Михалев В. А. Использование несмертельного оружия в правоохранительных органах. Специальная техника и вооружение. 2001. № 1. С. 46‒49.

Шиян В. Д. Тактика застосування аерозольних генераторів при проведенні заходів забезпечення громадського порядку. Сучасна спеціальна техніка. Київ : ДНДІ, 2009. № 2 (17). С. 16‒26.

Лоторєв В. О. Засоби індивідуального броне захисту : метод. рек. Київ : РВВ МВС України, 2001. 24 с.

Рекомендации по использованию специальных средств «Черемуха» личным составом внутренних войск МВД СССР. Москва, 1990. 48 с.

Шаталов А. А., Лисанов М. В., Печеркин А. С. Методика расчета рассеяния аварийных выбросов, основанная на модели «тяжелого газа». Безопасность труда в промышленности. 2004. № 9. С. 46‒52.

Бацамут В. М., Черкашин С. Д. Вибір та перевірка точності моделі розсіювання газоподібних речовин для визначення раціональних тактичних схем застосування спеціальних засобів сльозоточивої дії. Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2011. №. 1. С. 84‒92.

Спосіб визначення раціональних тактичних схем застосування спеціальних засобів сльозоточивої дії проти учасників масових заворушень : пат. 139543 Україна. № U 2019 06615; заявл. 12.06.2019; опубл. 10.01.2020. Бюл. № 1.

Черкашин С. Д., Бацамут В. М. Математичні моделі застосування спеціальних засобів сльозоточивої дії проти учасників масових заворушень. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Хмельницький : НА ДПСУ, 2013. № 58. С. 79‒82.

Бацамут В. М., Черкашин С. Д. Система тактичних прийомів застосування спеціальних засобів сльозоточивої дії проти учасників масових заворушень. Честь і закон. 2013. № 1 (44). С. 28‒33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-24

Номер

Розділ

Статті