ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Максим Якрвлев
  • Олександр Стрижак
  • Євген Семенко

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/3/78/244513

Ключові слова:

інформаційно-аналітичне забезпечення, інформаційно-аналітична система, Національна гвардія України, угруповання, підтримання прийняття рішень, напрямки розвитку, онтологічний підхід, когнітивні сервіси, онтологія, таксономія

Анотація

Визначено сутність і рівень інформаційно-аналітичного забезпечення Національної гвардії України та наведено основну термінологічну базу для розуміння викладених результатів дослідження. Розглянуто стан застосування інформаційно-аналітичних систем в Україні і проведено багатокритерійний порівняльний аналіз інформаційно-аналітичних систем для підтримання прийняття рішень на оперативне застосування угруповань Національної гвардії України. Розкрито галузь застосування, призначення, особливості, функції та структуру інформаційно-аналітичних систем для підтримання прийняття рішень на оперативне застосування угруповань Національної гвардії України, а також сформульовано основні методологічні засади створення таких систем.

Посилання

Островський С. О. Поняття та зміст інформаційно-аналітичної діяльності як елемента інформаційно-аналітичного забезпечення взаємодії Національної гвардії України із правоохоронними органами та Збройними Силами України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Дніпро : ДНУ, 2017. Вип. 4. С. 92–96.

Городнов В., Побережний А., Суконько С. Геоінформаційна модель інформаційно-аналітичного забезпечення процесів охорони важливих державних об’єктів у разі нападу озброєних злочинців. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Хмельницький : НА ДПСУ, 2020. Вип. 79 (1). С. 33–46.

Ковальов І. В., Волобуєв Р. В. Механізм синтезу інформаційно-аналітичного забезпечення Національної гвардії України в умовах надзвичайних ситуацій. Науковий вісник. Державне управління. Київ : ІДУНДЦЗ, 2020. Вип. № 3 (5). С. 3–15.

Dovgyi S., Stryzhak O., Ilchenko M., Uryvsky L., Globa L. Transdisciplinary Fundamentals of Information-Analytical Activity. Advances in Information and Communication Technology and Systems. MCT 2019. Lecture Notes in Networks and Systems.2021. Vol 152. Springer, Cham.

Яковлев М. Ю., Семенко Є. Ю., Мазур В. Ю., Горєлишев С. А. Аналіз методів та показників для оцінювання ефективності інформаційно-аналітичної системи Національної гвардії України. Честь і закон. 2020. № 2 (73). С. 83–91.

Mayer-Schönberger V., Cukier K. BigData: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think. Boston, MA: Houghton Mifflin Harcourt; 2013. 252 p.

Бабков Ю. П., Горєлишев С. А., Побережний А. А. Комплексний підхід до використання елементів інформаційно-аналітичної системи для підтримки прийняття рішень на застосування угруповань Національної гвардії України. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Харків: НА НГУ, 2015. Вип. 1 (25). С. 31–39.

Яковлев М. Ю., Семенко Є. Ю. Аналіз основних тенденцій застосування та розвитку інформаційно-аналітичних систем при виконанні службово-бойових завдань у провідних країнах світу для формувань, аналогічних Національній гвардії України. Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності військових формувань та правоохоронних органів : зб. тез доп. наук.-практ. конф., м. Харків, 29 жовт. 2020 р. Харків : НА НГУ, 2020. С. 352–354.

Розроблення пропозицій щодо створення автоматизованої системи управління силами охорони правопорядку із забезпечення громадської безпеки : звіт про НДР (шифр «АСТРА») (проміж.) / Нац. акад. Національної гвардії України ; кер. М. Ю. Яковлев, відп. викон. С. А Горєлишев. № держреєстрації 0121U100590. Харків, 2021. 169 с.

Стрижак О. Є. Онтологічні інформаційно-аналітичні системи. Радіоелектронні і комп’ютерні системи. Харків : ХАІ, 2014. Вип. № 3. С. 71–76.

Теоретичне обґрунтування складу та елементів пунктів управління (основних та допоміжних) Національної гвардії України різних рівнів при виконанні службово-бойових завдань : звіт про НДР (шифр «Едельвейс») (заключ.) / Нац. акад. Національної гвардії України ; кер. Г. А. Дробаха, вик. С. А. Горєлишев, О. А. Олещенко, А. А. Побережний та ін. Держ. облік. № 0116U003651. Харків, 2018. 336 с.

ISO/IEC TR 24785:2009 (en) / Information technology ‒ Taxonomy of cultural and linguistica daptability user requirements.

AC/322-D(12016)0017, C3 Taxonomy Baseline 2.0, 14 March 2016.

Кириченко І. О., Горєлишев С. А., Побережний А. А. Технологічні основи інформаційно-аналітичного забезпечення службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку : монографія. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2013. 292 с.

В Днепропетровске создан «Центр безопасности региона». РИА НОВОСТИ Украина URL: http://rian.com.ua/politics/20150311/364661938.html (дата обращения: 14.07.2021).

Бабков Ю. П., Бацамут В. М., Дробаха Г. А. Визначення переліку інформаційно-розрахункових задач і моделей для перспективних комплексів засобів автоматизації різних ланок управління внутрішніх військ. Честь і закон. 2012. № 1. С. 64–70.

Свідоцтво про авторське право на твір № 96078 від 17.02.2020 р. «Комп’ютерна програма “Когнітивна ІТ платформа ПОЛІЕДР» («КІТ ПОЛІЕДР») («POLYHEDRON»). Стрижак О. Є. та ін. Офіційний бюлетень. 2020. № 57. С. 402, 403.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-24

Номер

Розділ

Статті