INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE: CURRENT STATE AND MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

Authors

  • Maksym Yakovlev
  • Oleksandr Stryzhak
  • Yevhen Semenko

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/3/78/244513

Keywords:

information-analytical support, information-analytical system, National Guard of Ukraine, grouping, decision-making support, directions of development, ontological approach, cognitive services, ontology, taxonomy

Abstract

The article defines the essence and level of information and analytical support of the National Guard of Ukraine and provides the main terminological basis for understanding the results of the study. It is established that the state of information and analytical infrastructure does not meet modern challenges in supporting decision-making for the operational use of groups of the National Guard of Ukraine. The main directions of development of information and analytical support of the National Guard of Ukraine are given. It is shown that the formation of a single information infrastructure of the National Guard of Ukraine and the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in general, it is advisable to implement the principles of open taxonomies.

The analysis of the state of development of information systems allowed to identify the following main issues that need to be addressed for the effective creation and implementation of information-analytical systems: imperfection of mechanisms for implementing interactive services for user experts; lack of effective procedures for the use of intelligent means of processing information resources in the subject area; almost complete absence of mechanisms for consolidation of information resources and documents used in management decision-making processes.

To select and justify cognitive services such as information and analytical system to support decision-making for the operational use of groups of the National Guard of Ukraine, a multi-criteria comparative analysis of modern information and analytical systems. It is shown that the evaluation should be performed on the basis of the following criteria, which indicate the presence or absence of procedures for obtaining knowledge in the process of processing textual information.

The scope, purpose, features, functions and structure of information-analytical systems to support decision-making for the operational use of groups of the National Guard of Ukraine are revealed, as well as the basic methodological principles of creating such systems are formulated. As an example, the order of interaction in the environment of the information-analytical system of the National Guard of Ukraine for the case of protection of special cargoes is given.

References

Островський С. О. Поняття та зміст інформаційно-аналітичної діяльності як елемента інформаційно-аналітичного забезпечення взаємодії Національної гвардії України із правоохоронними органами та Збройними Силами України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Дніпро : ДНУ, 2017. Вип. 4. С. 92–96.

Городнов В., Побережний А., Суконько С. Геоінформаційна модель інформаційно-аналітичного забезпечення процесів охорони важливих державних об’єктів у разі нападу озброєних злочинців. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Хмельницький : НА ДПСУ, 2020. Вип. 79 (1). С. 33–46.

Ковальов І. В., Волобуєв Р. В. Механізм синтезу інформаційно-аналітичного забезпечення Національної гвардії України в умовах надзвичайних ситуацій. Науковий вісник. Державне управління. Київ : ІДУНДЦЗ, 2020. Вип. № 3 (5). С. 3–15.

Dovgyi S., Stryzhak O., Ilchenko M., Uryvsky L., Globa L. Transdisciplinary Fundamentals of Information-Analytical Activity. Advances in Information and Communication Technology and Systems. MCT 2019. Lecture Notes in Networks and Systems.2021. Vol 152. Springer, Cham.

Яковлев М. Ю., Семенко Є. Ю., Мазур В. Ю., Горєлишев С. А. Аналіз методів та показників для оцінювання ефективності інформаційно-аналітичної системи Національної гвардії України. Честь і закон. 2020. № 2 (73). С. 83–91.

Mayer-Schönberger V., Cukier K. BigData: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think. Boston, MA: Houghton Mifflin Harcourt; 2013. 252 p.

Бабков Ю. П., Горєлишев С. А., Побережний А. А. Комплексний підхід до використання елементів інформаційно-аналітичної системи для підтримки прийняття рішень на застосування угруповань Національної гвардії України. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Харків: НА НГУ, 2015. Вип. 1 (25). С. 31–39.

Яковлев М. Ю., Семенко Є. Ю. Аналіз основних тенденцій застосування та розвитку інформаційно-аналітичних систем при виконанні службово-бойових завдань у провідних країнах світу для формувань, аналогічних Національній гвардії України. Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності військових формувань та правоохоронних органів : зб. тез доп. наук.-практ. конф., м. Харків, 29 жовт. 2020 р. Харків : НА НГУ, 2020. С. 352–354.

Розроблення пропозицій щодо створення автоматизованої системи управління силами охорони правопорядку із забезпечення громадської безпеки : звіт про НДР (шифр «АСТРА») (проміж.) / Нац. акад. Національної гвардії України ; кер. М. Ю. Яковлев, відп. викон. С. А Горєлишев. № держреєстрації 0121U100590. Харків, 2021. 169 с.

Стрижак О. Є. Онтологічні інформаційно-аналітичні системи. Радіоелектронні і комп’ютерні системи. Харків : ХАІ, 2014. Вип. № 3. С. 71–76.

Теоретичне обґрунтування складу та елементів пунктів управління (основних та допоміжних) Національної гвардії України різних рівнів при виконанні службово-бойових завдань : звіт про НДР (шифр «Едельвейс») (заключ.) / Нац. акад. Національної гвардії України ; кер. Г. А. Дробаха, вик. С. А. Горєлишев, О. А. Олещенко, А. А. Побережний та ін. Держ. облік. № 0116U003651. Харків, 2018. 336 с.

ISO/IEC TR 24785:2009 (en) / Information technology ‒ Taxonomy of cultural and linguistica daptability user requirements.

AC/322-D(12016)0017, C3 Taxonomy Baseline 2.0, 14 March 2016.

Кириченко І. О., Горєлишев С. А., Побережний А. А. Технологічні основи інформаційно-аналітичного забезпечення службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку : монографія. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2013. 292 с.

В Днепропетровске создан «Центр безопасности региона». РИА НОВОСТИ Украина URL: http://rian.com.ua/politics/20150311/364661938.html (дата обращения: 14.07.2021).

Бабков Ю. П., Бацамут В. М., Дробаха Г. А. Визначення переліку інформаційно-розрахункових задач і моделей для перспективних комплексів засобів автоматизації різних ланок управління внутрішніх військ. Честь і закон. 2012. № 1. С. 64–70.

Свідоцтво про авторське право на твір № 96078 від 17.02.2020 р. «Комп’ютерна програма “Когнітивна ІТ платформа ПОЛІЕДР» («КІТ ПОЛІЕДР») («POLYHEDRON»). Стрижак О. Є. та ін. Офіційний бюлетень. 2020. № 57. С. 402, 403.

Published

2021-11-24

Issue

Section

Articles