ОБҐРУНТУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ У ПІДРОЗДІЛАХ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ ТА З’ЄДНАННЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Анатолій Ковтун
  • Артем Зозуля

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/3/78/244555

Ключові слова:

ефективність перевезень, показники ефективності, автомобільна техніка, коефіцієнт оперативної готовності машин, облік і оцінювання роботи машин

Анотація

Показано необхідність удосконалення системи організації обліку використання автомобільної техніки у підрозділах, військових частинах та з’єднаннях Національної гвардії України. Для успішного виконання підрозділами завдань за призначенням необхідно максимально використовувати можливості автомобільної техніки шляхом раціонального планування автомобільних перевезень, систематизувати облік та оцінювання виконаної роботи машин. Для  оцінювання роботи та технічного стану автомобільної техніки застосовуються спеціальні показники, які являють собою числове вираження вимірників або їх відношення, а саме: коефіцієнт використання автопарку; коефіцієнт використання робочого часу; коефіцієнт використання пробігу; коефіцієнт використання вантажопідйомності; швидкість руху та ін. Проте вони не дають можливості узагальнено оцінити рівень ефективності застосування машин. Тому виникла потреба отримати залежність для оцінювання ефективності здійснення перевезень військовими автомобілями.

Посилання

Порядок організації та експлуатації автомобільної техніки, іншого майна номенклатури автомобільної служби Національної гвардії України : наказ командувача Національної гвардії України від 27.12.2016 р. № 900.

Максименко О. Г., Товкач О. М., Ярошенко О. В. Військові автомобільні перевезення. Київ : НУБІПУ, 2008. 138 с.

Дем’янчук Б. О., Малишкін О. В. Основи технічного забезпечення. Обгрунтування рішень : навч. посіб. Одеса : МО України, 2014. 208 с.

Надежность и эффективность в технике : справочник в 10 т. Т. 1. Методология. Организация. Терминология. Москва : Машиностроение, 1986. 224 с.

Демидов Б. А., Хмелевская О. А. Методические основы оценивания и прогнозирования уровня качества, сравнительного анализа эффективности применения образцов вооружения и военной техники при управлении их жизненными циклами. Радіоелектронні і комп’ютерні системи. 2006. № 7 (19). С. 72–76.

Городнов В. П. Методологічні основи розробки моделей оцінки очікуваної ефективності виконання службово-бойових завдань військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України. Честь і закон. 2019. № 4 (71). С. 5‒15.

Давідіч Ю. О., Фалецька Г. І., Ольхова М. В. Конспект лекцій з дисципліни «Ефективність транспорту». Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 74 с.

Чабаненко П. П. Закономірності та особливості оцінювання ефективності систем у бойових діях за ймовірнісними моделями. Наука і оборона. 2016. Вип. 4. С. 16‒22.

Боровик О. В., Купельський В. В. Методика оцінки ефективності військових перевезень колоною техніки. Системи озброєння і військова техніка. 2019. № 67. С. 25‒35.

Табуненко В. О., Іванченко О. В., Кужелович В. І., Буряк П. Д. Методика визначення ефективності використання автобронетанкової техніки підрозділами Національної гвардії України для охорони громадського порядку в мирний час. Честь і закон. 2018. № 4 (67). С. 82‒87.

Прокудін Г. С., Кузьміч В. П., Коп’як Н. В. Методика оцінки якості та ефективності транспортного обслуговування населення приміських зон. Збірник наукових праць Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро : ДНУЗТ, 2020. Вип. 19. С. 76‒82.

Поліньок Г., Глухова І. Проблеми раціонального використання автотранспорту. Вісник Тернопільського економічного університету. 2009. № 3. С. 71–79.

Нікітін П. В. Ефективність логістичного управління перевезеннями вантажів в умовах взаємодії різних видів транспорту : монографія. Київ : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2008. 104 с.

Шраменко Н. Ю. Системний підхід до процесу доставки вантажів в міжнародному сполученні в умовах невизначеності. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінниця : ВНТУ, 2009. Вип. 6. С. 43–46.

Ковтун А. В., Табуненко В. О. Обґрунтування показника ефективності використання автомобільного транспорту при перевезеннях. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Харків : НА НГУ, 2018. Вип. 1 (31). С. 80‒84.

Ковтун А. В., Цебрюк І. В. Основи надійності автомобільної техніки : навч. посіб. Харків : НА НГУ, 2016. 181 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-24

Номер

Розділ

Статті