НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗПОДІЛУ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОШТОРИСУ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ

Автор(и)

  • Сергій Бєлай
  • Станіслав Осипенко
  • Олександр Желновач

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/3/78/244556

Ключові слова:

господарська діяльність, кошторис, організаційно-технічний захід, пріоритетність заходу, вартість заходу, граничний обсяг видатків бюджету, лімітна довідка

Анотація

На основі вивчення керівних документів, публікацій та існуючої практики визначено необхідність посилення обґрунтованості процесу розподілу бюджетних коштів на здійснення господарської діяльності військової частини у процесі формування її кошторису. У змістовному та математичному вигляді сформульовано завдання розподілу коштів, сформовано вихідні умови, вибрано метод, запропоновано схему її розв’язання та методичні положення для виконання кожного її блоку. Надано рекомендації з організації впровадження розроблених положень у практику формування кошторису військової частини.

Посилання

Бюджетний кодекс України : Закон від 08.07.2010 р. № 2456-VI. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 11.09.2021).

Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ : Постанова КМУ від 28.02.2002 р. № 228. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-%D0%BF (дата звернення: 11.09.2021).

Бюджетний менеджмент : підручник / за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. Тернопіль : Крок, 2015. 522 с.

Сорока Р. С., Благун І. Г. Бюджетна система : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2011. 236 с.

Пігош В. А. Проблемні аспекти формування планових кошторисних показників бюджетних установ. Економічний аналіз. Тернопіль : Економічна думка, 2014. Т. 18. № 2. С. 201–209.

Хомутенко А. В. Сучасний стан фінансового планування у державному секторі економіки України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Економіка. 2018. № 11 (39). С. 143–154.

Механізми оцінки матеріального забезпечення та управління витратами з’єднань і частин Національної гвардії України : кол. моногр. / за ред. О. Г. Бондаренка. Харків : НА НГУ, 2014. 253 с.

Методичні рекомендації щодо оцінки цінової ситуації та прогнозування цін на соціально значущі продукти на короткостроковий період (затв. Наказом Міністерства економіки України від 08.12.2010 р. № 1551).

Осипенко С. М., Одейчук С. Ю. Раціональний розподіл коштів за видами діяльності військової частини Національної гвардії України. Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи : зб. тез доп. наук.-практ. конф., м. Харків, 14 берез. 2019. Харків : НА НГУ, 2019. С. 129‒130.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-24

Номер

Розділ

Статті