ОБҐРУНТУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Олег Ромашко
  • Олександр Власов
  • Ігор Євтушенко

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/3/78/244557

Ключові слова:

Національна гвардія України, режим, безпека, громада, громадська безпека, закон, порядоr

Анотація

На основі сформованих авторських підходів до визначення понятійно-категоріального апарату проблематики, з урахуванням наукових поглядів вітчизняних дослідників, а також позиції законодавця аргументовано, що громадська безпека за своєю сутністю є нормативно врегульованим правовим режимом, обов’язки з підтримання якого покладаються на Національну гвардію України. Доведено, що нормативна врегульованість діяльності Національної гвардії України передбачає настання її юридичного обов’язку не лише забезпечувати громадську безпеку, а здійснювати це лише у встановлений чинним законодавством України спосіб і виключно в інтересах суспільства, з усвідомленням того, що становить загрозу в певній громаді, а що ні. Сформовано висновок про зміст і спрямованість поняття «забезпечення громадської безпеки Національною гвардією України».

Посилання

Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. Т. 1 : Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. Київ : Ін Юре, 2003. 1232 с.

Серегин А. В. Сущность общественного порядка и общественной безопасности как объектов административно-правовой системы. Актуальные проблемы совершенствования охраны общественного порядка и общественной безопасности в условиях перестройки. Москва, 1989. С. 12–21.

Доненко В. В. «Громадський порядок», «громадська безпека», «безпека дорожнього руху» як складові безпеки. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2011. № 4. С. 29–37.

Логвиненко М. І. Правове регулювання діяльності міліції по забезпеченню політичного права громадян на свободу зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2004. 20 с.

Небеська М. С. Органи внутрішніх справ як суб’єкти забезпечення прав і свобод людини у сфері охорони громадського порядку та громадської безпеки : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2011. 20 с.

Серегин А. В. Советский общественный порядок и административно-правовые средства его укрепления : учеб. пособие. Москва : Академия МВД СССР, 1975. 195 с.

Орлов В. А. Конституційно-правова основа громадського порядку. Вісник Маріупольського державного університету. Право. 2013. Вип. 5. С. 223–229.

Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 17. Ст. 594.

Про затвердження Порядку організації взаємодії Національної гвардії України та Національної поліції України під час забезпечення (охорони) публічної (громадської) безпеки і порядку : наказ МВС України від 10.08.2016 р. № 773. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1223-16 (дата звернення: 05.09.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-24

Номер

Розділ

Статті