ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ДІЗНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД

Автор(и)

  • Максим Романов

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/3/78/244558

Ключові слова:

функції, дізнання, ґенеза, поняття, нормативне забезпечення

Анотація

Проаналізовано окремі функції підрозділів дізнання Національної поліції України, що виступають елементом організаційних засад відповідних підрозділів. Досліджено поняття функцій як елементу організаційних засад та їх нормативно-правове забезпечення у контексті функціонування підрозділів дізнання Національної поліції України. Визначено, що окремі функції дають змогу досягнути низки поставлених перед підрозділами дізнання цілей, зокрема: більш ефективно відслідковувати позитивні та негативні тенденції в системі досудового розслідування кримінальних проступків і за нагоди давати об’єктивні й зважені пропозиції щодо оптимізації роботи відповідної інституції; формувати кадровий потенціал, що є складним і багатокомпонентним процесом і виступає запорукою ефективної роботи всіх співробітників відповідного органу і водночас ‒ гарантією системного і безперервного розвитку як кожної особистості в його складі, так і підрозділу в цілому. Визначено подальші кроки наукового дослідження за вказаною тематикою.

Посилання

Радлов Е. Л. Філософський словник логіки, психології, етики, естетики та історії філософії. Брокгауз-Ефрон. 1911. URL: https://runivers.ru/bookreader/book18690/ %20/#page/1/mode/1up (дата звернення: 18.08.2021).

Крищенко А. Є. Завдання та функції Національної поліції як учасника адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку. Naukovij visnik Nacional’noi akademii vnutrisnih sprav. 2017. № 2 (103).

Проневич О. С. Функції поліції (міліції): нормативно-доктринальна інтерпретація. URL: http://radnuk.info/statti/565-pranoohor/14779-2011- 01-19-02-35-05.html (дата звернення: 18.08.2021).

The Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)/Нормативно-правове забезпечення. URL: https://securitysectorintegrity.com/uk/стандарти-і-настанови/нормативно-правове-забезпечення/ (дата звернення: 18.08.2021).

Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України (зареєстр. у Міністерстві юстиції України 03.06.2020 р. за № 491/34774) : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 20.05.2020 р. № 405.

Христенко К. М. Строки досудового розслідування. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 1. URL: http://vkslaw.knu.ua/images/ verstka/1_2018_Hrustenko.pdf (дата звернення: 18.08.2021).

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 7-ме вид., переробл. та допов. Київ : Юрид. думка, 2010. 1288 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-24

Номер

Розділ

Статті