МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ УМОВ ПРИСВОЄННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОФІЦЕР ТАКТИЧНОГО РІВНЯ» ЗДОБУВАЧЕВІ ЗА СКОРОЧЕНИМИ СТРОКАМИ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • Михайло Медвідь
  • Бабков Юрій
  • Олександр Шаповал

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/3/78/244570

Ключові слова:

професійна кваліфікація, офіцер тактичного рівня, скорочені строки навчання, вищі військові навчальні заклади, особливий період, Національна гвардія України

Анотація

Розглянуто суперечності нормативно-правових актів щодо присвоєння професійної кваліфікації військовому фахівцю за скороченими строками підготовки. Розроблено методику створення умов присвоєння професійної кваліфікації «офіцер тактичного рівня» здобувачеві в особливий період за скороченими строками підготовки.

Посилання

Бабков Ю. П., Кочерга Д. А., Шаповал О. М. Проблеми державного управління розвитком Національної гвардії України у сфері забезпечення національної безпеки і обороноздатності. Честь і закон. 2018. № 1. С. 9–16.

Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України : наказ Міністра оборони України від 10.04.2009 р. № 170. URL: https://cutt.ly/cmelNgO (дата звернення: 26.06.2021).

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 253 «Військове управління (за видами збройних сил)» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 р. № 1168. URL: https://cutt.ly/Mmexso3 (дата звернення: 26.06.2021).

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 254 «Забезпечення військ (сил)» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2018 р. № 1385. URL: https://cutt.ly/BmecoY6 (дата звернення: 26.06.2021).

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 255 «Озброєння та військова техніка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 р. № 583. URL: https://cutt.ly/EmeIcQG (дата звернення: 26.06.2021).

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 253 «Військове управління (за видами збройних сил)» для другого (магістерського) рівня вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 24.05.2019 р. № 724. URL: https://cutt.ly/9mexABV (дата звернення: 26.06.2021).

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 254 «Забезпечення військ (сил)» для другого (магістерського) рівня вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 р. № 582. URL: https://cutt.ly/PmeIRQI (дата звернення: 26.06.2021).

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: https://cutt.ly/dmrZFm4 (дата звернення: 27.06.2021).

Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти : наказ Міністерства оборони України від 09.01.2020 р. № 4. URL: https://cutt.ly/SmrXPoV (дата звернення: 27.06.2021).

Харитонова А. В., Бєлай С. В. Особливості психологічної адаптації курсантів з різним життєвим досвідом у вищих військових навчальних закладах. Честь і закон. 2019. № 1. С. 110–116.

The Development of Readiness for the Educational Activities in Teachers of Higher Military Educational Institutions / M. Medvid et al. Proceedings of the 2020 3rd International Seminar on Education Research and Social Science (ISERSS 2020), Advances in Social Science, Education and Humanities Research. 2021. Volume 516. Р. 416–422. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.210120.077.

Медвідь М. М., Тробюк В. І. Обґрунтування вибору реалізації моделей здобуття вищої військової освіти. Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 10-11 листоп., 2017 р. Харків : НА НГУ, 2017. С. 68–72.

Методика розвитку системи внутрішнього забезпечення якості закладу вищої освіти, особливості здійснення її процедур та заходів у вищому військовому навчальному закладі / М. М. Медвідь та ін. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. 2020. Вип. 3. С. 226–235.

Медвідь М. М. Методика підготовки вищого військового навчального закладу до акредитації за критеріями оцінювання якості освітньої програми №№ 1 та 2. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань : УДПУ, 2020. Вип. 1. С. 129–137.

Соколовський В. В. Характерні риси особистості сучасних курсантів та особливості їх навчання у вищих військових навчальних закладах системи МВС України. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. 2011. Вип. 35. С. 165–171.

Сафронов О. В., Прохоров О. А., Полторак М. Ф. Організація наукової та науково-технічної діяльності у Збройних Силах України в особливий період. Військова освіта. 2015. № 2. С. 211–220.

Про затвердження Порядку визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах : Постанова Кабінету міністрів України від 02.06.2021 р. № 576. URL: https://cutt.ly/pmyl0cl (дата звернення: 28.06.2021).

Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу : спільний наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 р. № 719/1289. URL: https://cutt.ly/MmuJEW6 (дата звернення: 28.06.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-24

Номер

Розділ

Статті