ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ З МОТИВАЦІЄЮ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З РІЗНИМ БОЙОВИМ ДОСВІДОМ

Автор(и)

  • Ігор Приходько
  • Наталія Юр’єва

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/3/78/244571

Ключові слова:

військовослужбовець, Національна гвардія України, мотивація, мотиваційно-вольова сфера, вибір професії, смисложиттєві орієнтації

Анотація

Подано результати вивчення особливостей смисложиттєвих орієнтацій військовослужбовців Національної гвардії України з різним бойовим досвідом, що впливають на мотивацію професійного вибору. Розкрито психологічні характеристики мотиваційної сфери офіцерів і військовослужбовців військової служби за контрактом. Установлено взаємозв'язок між осмисленістю життя та деякими аспектами мотивації. Визначено, що самостійний вибір професії військовослужбовцями обох категорій підвищує рівень осмисленості життя, а мотиви несамостійного вибору професії дещо уповільнюють змістовність життєвих установок. Доведено, що в особистості військовослужбовців військової служби за контрактом, які брали участь у бойових діях, головними є мотиви військово-професійної взаємодії. Бажання особистісного розвитку і професійного вдосконалення в офіцерів з бойовим досвідом підтримується визнанням професійних досягнень та успіхів з боку оточення.

Посилання

Колесніченко О. С. Засади бойової психологічної травматизації військовослужбовців : монографія. Харків : НА НГУ, 2018. 484 с.

Приходько І. І. Система профілактики та контролю бойового стресу у військовослужбовців. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Психологія : електрон. наук. фах. вид. 2018. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Vnadpn_2018_1_13 (дата звернення: 25.04.2019).

Приходько І. І. Визначення стресостійкості у військовослужбовців підрозділів спеціального призначення внутрішніх військ МВС України під час виконання спеціального службово-бойового завдання. Вісник Національної академії оборони України. 2008. Вип. 4 (8). С. 116‒122.

Психологічні засади ефективності службово-бойової діяльності військовослужбовців військової служби за контрактом Національної гвардії України : монографія / Я. В. Мацегора та ін. Харків : НА НГУ, 2016. 314 с.

Юр’єва Н. В. Вплив психологічних особливостей військовослужбовців-жінок на результати виконання службово-бойової діяльності. Честь і закон. 2020. № 1 (72). С. 123‒130.

Психологічні особливості проходження військової служби військовослужбовцями-жінками в Національній гвардії України : монографія / І. І. Приходько та ін. ; за заг. ред. проф. І. І. Приходька. Харків : НА НГУ, 2021. 246 с.

Психологія екстремальної діяльності : монографія / І. І. Приходько та ін. ; за заг. ред. проф. І. І. Приходька. Харків : НА НГУ, 2016. 571 с.

Александрова Л. А. Психологические ресурсы адаптации личности к условиям повышенного риска природных катастроф : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01. Москва, 2004. 207 c.

Осьодло В. І., Будагьянц Л. М. Соціально-філософські та психологічні аспекти сучасних війн : монографія. Київ : АртЕк, 2018. 408 с.

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 508 с.

Семиченко В. А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Киев : Миллениум, 2004. 521 с.

Вилюнас В. В. Психология развития мотивации. Санкт-Петербург : Речь, 2006. 458 с.

Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). 2-е изд. Москва : Смысл, 2006. 18 с.

Маслоу А. Мотивация и личность. Санкт-Петербург : Питер, 2019. 400 с.

Maddi S., Khoshaba D. The Personality Construct of Hardiness, II: Relationships With Comprehensive Tests of Personality and Psychopathology. Journal of Research in Personality. 2002. Vol. 36. P. 72‒85.

Каплюченко О. П., Приходько І. І. Визначення провідних мотивів військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності в екстремальних умовах. Честь і закон. 2019. № 3 (70). С. 114‒122.

Приходько І. І. Оцінка та прогнозування ефективності професійного психологічного відбору курсантів різних спеціальностей вищого військового навчального закладу : автореф.

дис. … канд. психол. наук : 19.00.09. Харків : ХВУ, 2000. 19 с.

Приходько І. І., Юр’єва Н. В., Мацегора Я. В. Мотиваційні аспекти проходження військової служби жінками у Національній гвардії України. Честь і закон. 2018. № 3 (66). С. 56‒66.

Prykhodko I. I. Features of the Motivation of Specialists for the Professional Activity in Special Conditions International. Journal of Education and Science. 2018. 1(3-4). 35. DOI: 0.26697/ijes.2018.3-4.24.

Prykhodko I., Matsehora J., Lipatov I., Tovma I., Kostikova I. (2019). Servicemen’s Motivation in the National Guard of Ukraine: Transformation After the «Revolution of Dignity» The Journal of Slavic Military Studies. 32 (3). 347−366. DOI: 10.1080/13518046.2019.1645930.

Prykhodko I., Yurieva N., Timchenko O., Fomenko K., Kernickiy O., Tovma M., Kostikova I. (2020). What Motivates Ukrainian Women to Choose a Military Service in Warfare? Brain. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 11 (3). 36−53. DOI: org/10.18662/brain/11.3/108.

Автоматизація професійного психологічного відбору кандидатів на військову службу в НГУ : монографія / Я. В. Мацегора та ін. ; за заг. ред. проф. І. І. Приходька. Харків : НА НГУ, 2020. 340 с.

Автоматизований психодіагностичний комплекс визначення професійної придатності кандидатів на військову службу у внутрішні війська МВС України і навчання у вищих військових навчальних закладах МВС України : монографія / І. В. Воробйова та ін. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2012. 297 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-24

Номер

Розділ

Статті