ВИЗНАЧЕННЯ ПРОВІДНИХ МОТИВІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Яніна Мацегора
  • Олександр Колесніченко

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/3/78/244577

Ключові слова:

мотивація, військовослужбовець, ефективність діяльності, службово-бойова діяльність, Національна гвардія України

Анотація

Визначено, що на ефективність службово-бойової діяльності військовослужбовців Національної гвардії України впливають професійна амбітність, професійна гідність, професійна самореалізація та адекватність професійного самооцінювання. Стримує професійний розвиток самооцінка як неадекватно завищена, так і неадекватно занижена, побудована на уявленні про брак власних ресурсів. Реалізація мотивації залежить від локусу контролю, який визначає зв’язок мотивації з «Я», показує, чи керує людина своїм життям, чи є керованою іншими людьми, від незадоволених власних потреб, від емоцій тощо.

Посилання

Колесніченко О. С. Модель формування стійкості правоохоронців до психологічної травматизації бойовим досвідом. Теоретичні і прикладні проблеми психологі. Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т імені В. Даля, 2015. № 2 (37). С. 273−279.

Автоматизація професійного психологічного відбору кандидатів на військову службу в Національну гвардію України : монографія / Я. В. Мацегора та ін. Харків : НА НГУ, 2017. 334 с.

Колесніченко О. С. Моніторинг психологічного стану військовослужбовців – учасників бойових дій, які повернулися до місць постійної дислокації. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Психологічні науки. Хмельницький : ДПСУ, 2018. № 3 (11). С. 93–110.

Психологічний супровід службово-бойової діяльності військовослужбовців Національної гвардії України в екстремальних умовах / І. І. Приходько та ін. Честь і закон. 2014. № 3. С. 68‒74.

Колесніченко О. С. Типи адаптації військовослужбовців до виконання службово-бойових завдань в бойових умовах. Український психологічний журнал. 2019. № 1 (11). С. 130–140.

Балан М. І., Колесніченко О. С., Юр’єва Н. В. Особливості адаптації військовослужбовців Національної гвардії України до екстремальних ситуацій. Честь і закон. 2018. № 4 (63). С. 92‒98.

Колесніченко О. С. Особливості відновлення психічного здоров’я правоохоронців, які приймали участь в операції об’єднаних сил. Право і безпека. 2018. № 4 (70). С. 97−103.

Колесніченко О. С. Роль саморегуляції комбатантів у формуванні посттравматичного стресового розладу. Вісник Національного університету оборони України. 2018. Вип. 2 (50). С. 39−44.

Колесніченко О. С. Типологія цінностей у військовослужбовців з різними ознаками посттравматичного стресового розладу. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Психологічні науки. Хмельницький : ДПСУ, 2018. № 2 (10). С. 83−101.

Prykhodko I. I. Features of the Motivation of Specialists for the Professional Activity in Special Conditions International. Journal of Education and Science. 2018. 1(3-4). 35. DOI:10.26697/ijes.2018.3-4.24.

Yerkes R. M, Dodson J. D. The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation. Journal of Comparative Neurology and Psychology. 18, 1908. Р. 459‒482.

Schermerhorn J. R., Hunt J. G., Osborn R. N. Organization Behaviour. 9 th Edition; Hoboken-New Jersey: John Wiley and sons Inc. 2006.

Aniței M. Foundations of Psychology. University of Bucharest. CREDIS Publishing House. 2009.

Human resource management / E. Radu et al. ASE Publishing House, Bucharest, 2003.

Психологічний моніторинг професійно важливих якостей курсантів ВВНЗ МВС України : монографія / Я. В. Мацегора та ін. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2014. 348 с.

Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией : учеб. пособие для вузов : пер. с англ. / под ред. Е. А. Климова. Москва : Юнити-Дана, 2004. 399 с.

Barbuto J. E., Scholl R. W. Motivation Sources Inventory: Development and Validation of New Scales to Measure an Integrative Taxonomy of Motivation. Psychological Reports. 1998; 82(3): 1011-1022. DOI: 10.2466/pr0.1998.82.3.1011.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-24

Номер

Розділ

Статті