ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО РОЗСІЮВАННЯ ОСОБИ-ПОРУШНИКА У СИСТЕМІ ПРИХОВАНОГО РАДІОЛОКАЦІЙНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Автор(и)

  • Станіслав Горєлишев
  • Павло Волков
  • Олександр Олещенко

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/4/79/251495

Ключові слова:

напівактивна бістатична радіолокація, ефективна поверхня розсіювання, діелектричний об’єкт, порушник, джерело підсвічування

Анотація

Розглянуто питання розрахунку бістатичної ефективної поверхні розсіювання діелектричного об’єкта (особи-порушника), який знаходиться у зоні охорони важливого державного об’єкта. Система охорони побудована за допомогою використання технічних засобів, які спроєктовані за принципами напівактивної бістатичної радіолокації. Запропоновано методику оцінювання можливості радіолокаційного спостереження діелектричних об’єктів у полі підсвічування телевізійної і стільникової мереж. Отримано бістатичні залежності ефективної поверхні розсіювання порушника та середні значення ефективної поверхні розсіювання у секторах бістатичних кутів при різних азимутах та різних частотах зондування. У процесі аналізу залежності ефективної поверхні розсіювання оцінено усереднені значення рівня розсіяного сигналу. Проведено верифікацію результатів цієї методики на прикладі об’єктів простої форми. Отримані залежності радіолокаційної помітності особи-порушника дасть змогу обґрунтувати технічні вимоги до побудови системи прихованого спостереження за зоною охорони важливих державних об’єктів.

Посилання

Орехов А. Л. Малая война. Организация и тактика боевых действий малых подразделений. Минск : Харвест, 1998. 509 с.

Воєнні аспекти протидії «гібридній» агресії: досвід України : монографія / за заг. ред. А. М. Сиротенка. Київ : НУОУ, 2020. 176 с.

Моделювання надзвичайних або кризових ситуацій під час виконання завдань бойової служби з охорони важливих державних об’єктів. Оцінка ефективності прийнятих рішень командирами підрозділів: звіт про НДР («Орхідея») (остаточний) / НА НГУ ; кер. Г. А. Дробаха. ‒ 0116U003652. Харків, 2017. 190 с.

Про Національну гвардію України: Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. №17. Ст. 594.

Knott E. F., Shaeffer J. F., Tuley M. T. Radar Cross Section. 2nd ed. Boston, London : Artech House, 1993. 611 p.

Shirman Ya. D. Computer Simulation of Aerial Target Radar Scattering Recognition, Detection and Tracking. Norwood, USA : Artech House, 2002. 382 p.

Уфимцев П. Я. Теория дифракционных краевых волн в электродинамике. Москва : Бином, 2007. 366 с.

Nechitaylo S. V., Orlenko V. M., Sukharevsky O. I., Vasilets V. A. Electromagnetic Wave Scattering by Aerial and Ground Radar Objects. Boca Raton, USA: SRC Press Taylor & Francis Group, 2014. 334 p.

Залевский Г. С., Сухаревский О. И. Расчет характеристик рассеяния воздушных радиолокационных объектов резонансных размеров, основанный на итерационном алгоритме. Известия вузов. Радиоэлектроника. 2014. Т. 57. № 6. С. 13–25.

Рассеяние электромагнитных волн воздушными и наземными радиолокационными объектами : монография / О. И. Сухаревский и др. ; под ред. О. И. Сухаревского. Харьков : ХУ ВС, 2009. 468 с.

Sukharevsky O. I, Gorelyshev S. A., Vasilets V. A. UWB Pulse Backscattering from Objects Located near Uniform Half-Space. Ultrawideband Radar: Applications and Design. CRC Press Taylor & Francis Group. Boca Raton, 2012. Р. 253‒284.

Fabbro V. Three-dimensional backscattering by a target above the sea surface. Electromagnetics. 2001. № 21(6). P. 451‒466.

Johnson J. T. A study of the four-path model for scattering from an object above a half-space. Microwave and Optical Technology Letters. 2001. № 30(2). P. 130‒134.

Сухаревский О. И., Залевский Г. С., Нечитайло С. В. Моделирование характеристик рассеяния воздушных объектов резонансных размеров в метровом диапазоне волн. Известия вузов. Радиоэлектроника. 2010. Т. 53. № 4. С. 51‒57.

Zalevsky G. S., Sukharevsky O. I. Secondary Emission Characteristics of Resonant Perfectly Conducting Objects of Simple Shape. Proceedings of International Conference on Antenna Theory and Techniques, ICATT'13. Odessa, 16-20 Sept. 2013. Odessa, 2013. P. 145‒147.

Залевский Г. С., Василец В. А., Сухаревский О. И. Радиолокационные дальностные портреты крылатых ракет в различных диапазонах длин волн. Прикладная радиоэлектроника. 2014. Т. 13. № 1. С. 20‒28.

Залевский Г. С. Метод расчета характеристик рассеяния диэлектрических объектов резонансных размеров. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 2014. Вип. 2(39). С. 66–69.

Залевский Г. С., Музыченко А. В., Сухаревский О. И. Метод радиолокационного обнаружения и идентификации металлических и диэлектрических объектов резонансных размеров, расположенных в диэлектрической среде. Известия вузов. Радиоэлектроника. 2012. Т. 55. № 9. С. 11–25.

Zalevsky G. S., Muzychenko A. V., Sukharevsky O. I. Method of Radar Detection and Identification of Metal and Dielectric Objects with Resonant Sizes Located in Dielectric Medium. Radioelectronics and Communications Systems. 2012. Vol. 55. № 9. P. 393–404.

Sukharevsky O. I., Zalevsky G. S., Vasilets V. A. Modeling of Ultrawideband (UWB) Impulse Scattering by Aerial and Subsurface Resonant Objects Based on Integral Equation Solving. Advanced Ultrawideband Radar: Signals, Targets and Applications / edited by J. D. Taylor. Boca Raton, London, New York: CRC Press Taylor & Francis Group, 2016. Chapter 5. P. 195‒235.

Залевский Г. С., Сухаревский О. И. Метод расчета характеристик вторичного излучения наземных радиолокационных объектов резонансных размеров. Системи озброєння і військова техніка. 2014. №1. С. 112‒121.

Бакулев П. А. Радиолокационные системы : учебник для вузов. Москва : Радиотехника, 2004. 320 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Номер

Розділ

Статті