ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ Й ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СИЛ БЕЗПЕКИ, СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ З ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДІ

Автор(и)

  • Андрій Криловецький

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/4/79/251500

Ключові слова:

організація взаємодії, сили безпеки України, судові та правоохоронні органи України, службово-бойова діяльність, протидія контрабанді

Анотація

Актуалізовано питання взаємодії сил безпеки, судових та правоохоронних органів України під час виконання службово-бойових завдань з протидії контрабанді. Розкрито сутність поняття «взаємодія», надано визначення взаємодії сил безпеки, судових та правоохоронних органів України під час виконання службово-бойових завдань з протидії контрабанді. Визначено й проаналізовано особливості та принципи взаємодії сил безпеки, судових та правоохоронних органів України під час виконання службово-бойових завдань з протидії контрабанді.

Посилання

Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів : Указ Президента України від 09.06.2019 р. № 505/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505/2019#Text (дата звернення: 15.11.2021).

Звернення Президента Володимира Зеленського щодо рішень РНБО, ситуації на Донбасі та підтримки України з боку США. URL:https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/4868.html (дата звернення: 15.11.2021).

Булатов М. В. Філософський словник. Київ : Стилос, 2009. 575 с.

Вебер М. Господарство і суспільство / пер. з нім. М. Кушнір. Київ : Всесвіт, 2013. 1112 c.

Кунєв Ю. Д. Взаємодія органів внутрішніх справ і громадських формувань з охорони громадського порядку як елемент державного управління у сфері правоохоронної діяльності. Вісник Запорізького юридичного інституту. 2000. № 1. С. 108–112.

Микрюков В. Ю. Теория взаимодействия войск. Москва : Вузовская книга, 2002. 240 с.

Круглий В. М. Теоретико-правові засади взаємодії працівників оперативних підрозділів органів внутрішніх справ з населенням. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. 2002. № 3. Ч. 2. С. 131–139.

Електронна енциклопедія. URL: https://uk.encyclopedia-titanica.com/significado-de-colaboraci-n (дата звернення: 15.11.2021).

Заброда Д. Г. Взаємодія суб’єктів боротьби з корупцією (адміністративно-правовий аспект) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2005. 240 с.

Олійник В. М. Поняття та принципи взаємодії при виявленні та розкритті злочинів у сфері господарської діяльності. Фінансове право. 2021. № 2. С. 511–518.

Ундір В. О. Принципи взаємодії органів державної влади і громадських структур як основа гармонізації суспільства. Ефективність державного управління. 2020. № 3 (64). С. 66–78.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Номер

Розділ

Статті