ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИКА

Автор(и)

  • Тетяна Требушкова
  • Ігор Куруч

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/4/79/251510

Ключові слова:

військове управління, інструменти тайм-менеджменту, пріоритет, специфіка військової діяльності, тайм-менеджмент

Анотація

Розкрито сутність поняття «тайм-менеджмент», проаналізовано сучасні інструменти вдосконалення компетентності військового керівника щодо управління часом. Розглянуто специфіку управлінської діяльності офіцера та особливості застосування прийомів тайм-менеджменту в службово-бойовій діяльності командира. Досліджено закордонний досвід стосовно військового тайм-менеджменту. Обґрунтовано актуальність упровадження у військову сферу дієвих підходів, методів та прийомів управління часом для формування лідерських якостей військовиків.

Посилання

Черненко Н. М. Тайм-менеджмент як засіб удосконалення професійної діяльності державних службовців. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2011. Вип. 2 (6). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11cnndds.pdf (дата звернення: 27.10.2021).

Лащенко О. В., Серьогін С. С., Серьогіна Н. К. Дослідження методик тайм-менеджменту та їх використання в діяльності державних службовців. Актуальні проблеми державного управління. 2020. 2 (58). С. 149–156. DOI: https://doi.org/10.34213/аp.20.02.17.

Буряченко О. Є., Яроміч С. А. Часова організація діяльності державних службовців. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 1 (06). С. 44–48. URL: http://www.pev.kpu.zp.ua (дата звернення: 25.10.2021).

Котляр Л. І. Тайм-менеджмент як засіб зниження прокрастинації у професійній діяльності державних службовців. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Державне управління. 2020. Т. 31 (70). С. 31–36. DOI: https://doi.org/10.32838/2663-6468/2020.1/06.

Концепція розвитку Національної гвардії на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. № 100-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 28.10.2021).

Пасічник В. І. Психологія військового управління : навч. посіб. Харків : НА НГУ, 2020. 188 с.

Дзюбчук Р., Староконь Є. Здатність планувати та управляти часом – системоутворювальна компетентність військового керівника. Сучасна війна: гуманітарний аспект : матеріали IV міжнар. наук. конф. ХНУПС ім. Івана Кожедуба, м. Харків, 21-22 трав. 2020 р. С. 63–66. URL: http://www.hups.mil.gov.ua (дата звернення: 22.10.2021).

Денисенко Є. В. Формування адміністративно-управлінської культури майбутніх офіцерів Національної гвардії України у процесі професійної підготовки :

дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Класичний приватний університет. Полтава, 2018. 244 с.

Вайда Т. С. Прокрастинація як компонент поведінки працівників ОВС та її профілактика під час професійної підготовки курсантів у ВНЗ МВС УКРАЇНИ. Юридичний бюлетень. 2016. Вип. 2. С. 197–211. URL: http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua (дата звернення: 05.11.2021).

Time Management. Personal Development Track. Section 1 URL: https://www.uakron.edu/armyrotc/MS1/16.pdf (дата звернення: 03.11.2021).

Michael Anthony Military Time Management Technique: The CARVER system URL: http://masscasualties.com/2011/03/04/time-management-techniques-from-the-military/ (дата звернення: 02.11.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Номер

Розділ

Статті