ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНИМ ПАРТНЕРСТВОМ У СФЕРІ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИЛ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Сергій Писаревський

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/4/79/251515

Ключові слова:

державне управління, державно-приватне партнерство, логістичне забезпечення, сили безпеки, державна безпека

Анотація

Досліджено теоретичні аспекти впровадження державно-приватного партнерства в Україні. Ураховано думку наукової спільноти щодо розвитку державно-приватного партнерства у складових сектора безпеки і оборони України. Обґрунтовано необхідність упровадження державно-приватного партнерства в логістичне забезпечення сил безпеки України, надано відповідне визначення. Сформовано напрями розвитку державно-приватного партнерства у логістичному забезпеченні сил безпеки України, а також запропоновано заходи з організації аналізу ефективності здійснення цієї діяльності.

Посилання

Про державно-приватне партнерство : Закон України вiд 01.07.2010 р. № 2404-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (дата звернення: 25.11.2021).

Грищенко С. Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства : практ. посіб. для органів місцев. влади та бізнесу. Київ : Москаленко О. М., 2011. 140 с.

Про державно-приватне партнерство у сфері національної безпеки та оборони України : Проєкт Закону України від 15.07.2015 р. № 2371а. URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56047 (дата звернення: 25.11.2021).

Круглов В. В. Роль державно-приватного партнерства у сфері безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 107‒110. URL:http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2018/23.pdf (дата звернення: 25.11.2021).

Зубко Г. Ю. Публічно-приватне партнерство у сфері безпеки стратегічної інфраструктури України. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. Т. 2/2020. С. 13‒17. URL: http://www.lsej.org.ua/2-2_2020/5.pdf (дата звернення: 25.11.2021).

Про критичну інфраструктуру : Проєкт Закону України від 09.03.2021 р. № 5219 (16.11.2021 Закон прийнято, 25.11.2021 Закон направлено на підпис Президенту). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 =71355 (дата звернення: 25.11.2021).

Єрменчук О. О., Пальчик М. Л. Проблемні аспекти правового регулювання державно-приватного партнерства у сфері захисту критичної інфраструктури. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2019. № 2 (26). С. 40‒49.

Висновки за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства. Проєкти державно-приватного партнерства. Дані сайту Міністерства економіки України. URL: https://me.gov.ua/Documents/ (дата звернення: 25.11.2021).

Бондаренко О. Г. Державне управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації, які загрожують державній безпеці: теорія, методологія та практика : монографія. Харків : Фінарт, 2019. 309 с.

Бєлай С. В. Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика : монографія. Харків : НА НГУ, 2015. 365 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Номер

Розділ

Статті