УМОВИ ІНТЕГРУВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ГЕНДЕРНІЙ РІВНОСТІ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

Автор(и)

  • Аліна Сахній

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/4/79/251519

Ключові слова:

гендер, гендерна політика, інтегрування, проходження військової служби, умови сприяння гендерній рівності, рівні інтеграції гендерного підходу

Анотація

Досліджено питання досягнення гендерної рівності та обґрунтовано необхідність інтеграції гендерної складової під час проходження військової служби. Виділено основні умови ефективного інтегрування та сприяння гендерній рівності під час проходження військової служби, розкрито їх зміст, а також виокремлено найпроблемніші питання, що уповільнюють ефективність їх реалізації. Вказано про переваги впровадження гендерної складової у діяльність військових формувань. Наведено перелік завдань, виконання яких сприятиме досягненню мети щодо користування жінками та чоловіками рівними правами і можливостями під час проходження військової служби.

Посилання

Центр ДКЗС, ОБСЄ/БДІПЛ, ООН Жінки (2020 рік), «Управління сектором безпеки, реформа сектору безпеки та гендерні питання», Збірник інформаційно-методичних матеріалів «Гендерні питання в секторі безпеки». Женева : ДКЗС, ОБСЄ/БДІПЛ, ООН Жінки, 2020. 78 с.

Путівник гендерної інтеграції у Збройних Силах України : посібник / упоряд. В. Арнаутова., В. Лукічов, Т. Нікітюк. Організація з безпеки і співробітництва в Європі, 2020. 228 с.

Розуміння маскулінності та ґендерної рівності в секторі безпеки України та представлення результатів дослідження : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 берез. 2021 р. Київ, 2021. 234 с.

Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору): Закон України від 07.02.2019 р. № 2680-VІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 9. Ст. 50.

Тижневик Фокус. Київ : Фокус Медіа, 2021. № 22 (713). 68 с.

Скільки жінок-військовослужбовців служать у Збройних Силах України – нові дані Кадрового центру. URL: https://armyinform.com.ua/2021/12/04/skilky-zhinok-vijskovosluzhbovcziv-sluzhat-u-zbrojnyh-sylah-ukrayiny-novi-dani-kadrovogo-czentru/ (дата звернення: 07.12.2021).

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у ЗСУ та інших військових формуваннях : Закон України від 06.09.2018 р. № 2523-VІІІ. Голос України. 2018. № 195.

Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України : Закон України від 24.03.1999 р. № 548-VІХ. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 22. Ст. 191.

Про військовий обов’язок і військову службу : Закон України від 25.03.1992 р. № 2232-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 27. Ст. 385.

Про затвердження переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців : наказ Міністерства оборони України від 13.12.2018 р. № 627. Офіційний вісник України. 2019. № 6. С. 31.

Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. № 1544-р. Урядовий кур’єр. 2020. № 249.

Калашник П. У ліцеї імені Богуна вперше в історії розпочали навчання дівчата. URL: https://hromadske.ua/posts/u-liceyi-imeni-boguna-vpershe-v-istoriyi-rozpochali-navchannya-divchata (дата звернення: 07.12.2021).

Меган Бастік. Гендер та механізм подання скарг: довідник для збройних сил та уповноважених із захисту прав людини щодо запобігання та протидії дискримінації, домаганням, цькуванню та насильству, пов’язаним із гендерними ознаками. DCAF Maison de la Paix Chemin Eugène-Rigot 2E 1202. Женева, 2015. 98 c.

Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.

Про внесення змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» : проєкт Закону України від 29.10.2019 р. № 2343. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=67225 (дата звернення: 08.12.2021).

Камінська Н. В., Чернявський С. С., Перунова О. С. Забезпечення гендерної рівності в системі МВС та інших центральних органів виконавчої влади : лекція. Київ : Нац. акад. внутр. справ України, 2020. 31 с.

Право і безпека у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції : зб. ст. та тез наук. повідомл. міжнар. юрид. форуму, м. Харків, 28 верес. 2018 р. Харків, 2018. 190 с.

Про річну національну програму під егідою Комісії України – НАТО на 2021 рік : Указ Президента від 11.05.2021р. № 189. Офіційний вісник України. 2021. № 39. С. 36.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Номер

Розділ

Статті