ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В МІСЦЯХ ПОСТІЙНОЇ ДИСЛОКАЦІЇ

Автор(и)

  • Микола Товма
  • Артем Турчинов

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/4/79/251539

Ключові слова:

позитивний імідж, військова частина, чинники, військовослужбовці

Анотація

Викладено особливості формування позитивного іміджу військових частин Національної гвардії України в місцях постійної дислокації. Проведене дослідження дало змогу виявити чинники, що впливають на формування позитивного іміджу військових частин Національної гвардії України в місцях постійної дислокації.

Посилання

Алещенко В. «Больові точки» соціального захисту. Військо України. 2008. № 10.

Алещенко В. Імідж війська – імідж держави. Військо України. 2007. № 5.

Зозуля І. В. Технології іміджу і партнерства як складові реформування системи МВС України. Право і безпека. 2005. Т. 4. № 3. С. 63–70.

Інструкція з організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України, затверджена наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 04.01.2017 № 4.

Інформаційно-пропагандистське забезпечення військ (сил) в умовах воєнно-політичного конфлікту : навч.-метод. посіб. / О. І. Холох та ін. ; за заг. ред. Н. А. Агаєва. Київ : НДЦ ГП ЗС України, 2017. 185 с.

Лисичкіна І. О. Роль мовної особистості у формуванні іміджу Національної гвардії України. Наукове забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України : зб. тез доп. VІ наук.-практ. конф., м. Харків, 21 берез. 2015 р. Харків, 2015. C. 56, 57.

Матвеева Т. Н. Социально-психологические условия формирования имиджа успешного руководителя женщины : дис. … канд. психол. наук: 19.00.05. Москва, 2005. 239 с.

Мирончук А. Патріотизм – це базис професійної армії. Атлантична панорама. 2008. № 2.

Пелепейченко Л. М., Ревуцька С. М. Стратегічні комунікації військ : навч. посіб. Харків : НА НГУ, 2017. 338 с.

Перелыгина Е. Б. Психология имиджа : учеб. пособие. Москва : Аспект Пресс, 2002. 223 с.

Петрова Е. А. Имидж и его изучение в современной науке. Известия Академии имиджелогии. Москва : РИЦ АИМ, 2005. Т. 1. С. 13–25.

Прудников Л. А. Политические технологии как фактор формирования имиджа Вооруженных сил Российской федерации : автореф. дис. … канд. полит. наук : 19.00.05. Москва, 2004. 10 с.

Сергиенко С. К. Групповые технологии решения организационно-психологических задач : автореф. дис. … д-ра психол. наук : 19.00.05. Москва, 2000. 40 с.

Серебрянников В. В. Имидж армии: методологические аспекты. Армия и общество. 2005. № 7. С. 33‒43.

Тихомирова Є. Б. Зв’язки з громадськістю : навч. посіб. Київ : НМЦВО, 2001. 560 с.

Шепель В. М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. Москва : Феникс, 2005. 480 с.

Воробйова І. В. Психодіагностична методика визначення типів іміджів військовослужбовців Національної гвардії України : метод. рек. Харків : НА НГУ, 2017. 81 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Номер

Розділ

Статті