МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ СИЛ І ЗАСОБІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ

Автор(и)

  • Сергій Суконько
  • Вадим Поляков
  • Сергій Медвідь
  • Леонід Данилівський

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2022/3/82/267173

Ключові слова:

моніторинг, оперативна обстановка, громадський порядок, масові заходи, масові заворушення, визначення чисельності, сили і засоби

Анотація

Розроблено методику визначення необхідної кількості сил і засобів для моніторингу оперативної обстановки під час проведення масових заходів, яка враховує особливості організації цього моніторингу підрозділами Національної гвардії України і дозволяє спрогнозувати необхідну кількість військових нарядів та їх загальну чисельність, яка потрібна для забезпечення моніторингу оперативної обстановки і, як наслідок, кількості спеціальних засобів, а також кількість безпілотних літальних апаратів мультироторного типу.

Достовірність результатів, які були отримані в результаті проведених розрахунків за кроками розробленої методики визначення необхідної кількості сил і засобів для моніторингу оперативної обстановки, свідчить на користь її працездатності.

Подана методика допоможе органам військового управління аргументовано приймати рішення на організацію та проведення моніторингу оперативної обстановки і поліпшити застосування сил і засобів підрозділів розвідки Національної гвардії України.

Посилання

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Луговський І. С., Клібанський Ш. П., Мудрик В. Г. Обґрунтування способів організації та здійснення моніторингу обстановки органами розвідки Національної гвардії України під час проведення масових заходів. Честь і закон. 2021. № 3 (78). С. 24–29.

Бабков Ю. П., Попригін О. М. Методичні основи розрахунку чисельності структурних складових внутрішніх військ МВС України. Честь і закон. 2002. № 1. С. 20‒25.

Кривенко О. В. Методика розрахунку чисельності підрозділів та частин внутрішніх військ. Честь і закон. 2007. № 4. С. 21–25.

Городнов В. П. Математичне моделювання службово-бойових дій Національної гвардії : підручник. Харків : НА НГУ, 2020. 248 с.

Городнов В. П., Овчаренко В. В., Суконько С. М. Модель визначення необхідної чисельності особового складу для виконання завдань бойової служби з охорони важливих державних об’єктів. Честь і закон. 2017. № 2 (61). С. 34–42.

Бацамут В. М., Бєлай С. В. Оцінювання стану оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку : монографія. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2013. 155 с.

Бацамут В. М. Підхід до вироблення висновків щодо стану оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку. Системи обробки інформації. 2014. № 4 (59). С. 192‒198.

Бацамут В. Н. Методика формирования прогнозных выводов относительно динамики оперативной обстановки на территории возникновения чрезвычайной ситуации социального характера. Власть и общество. Тбилиси : ГТУ, 2017. Т. 1. № 4 (44) С. 171‒186.

Бацамут В. М., Дробаха Г. А. Фактори для оцінювання складності оперативної обстановки у разі виникнення надзвичайних ситуацій соціального характеру, зумовлених масовою активністю громадян. Честь і закон. 2016. № 1 (56). С. 31‒37.

Бацамут В. М. Методикма оцінювання складності оперативної обстановки, що склалася на території виникнення надзвичайної ситуації соціального характеру. Честь і закон. 2016. № 2 (57). С. 10‒18.

Шерстюк Д. А., Суконько С. М., Євтушенко І. В. Методика оцінювання ефективності організації моніторингу оперативної обстановки під час виконання правоохоронних функцій військовими частинами Національної гвардії України. Честь і закон. 2021. № 1 (76). С. 66–72.

Шерстюк Д. А., Суконько С. М. Модель оцінювання ефективності моніторингу оперативної обстановки під час проведення масових заходів. Публічне управління та митне адміністрування. 2022. № 1 (32). С. 70–75.

Кирийчук Д. Л. Моделювання та розроблення програмних засобів для моніторингу надзвичайних ситуацій. Проблеми інформаційних технологій. 2019. № 25. С. 32‒36.

Дуленко В. А., Пестриков В. А. Фактографическая модель оценки оперативной обстановки на территории мегаполиса. Информационная безопасность регионов. 2009. № 2. С. 32‒36.

Павленко С. О. Методика оцінювання впливу фінансового забезпечення на здатність військової частини Національної гвардії України виконати максимально можливий обсяг служби за призначенням в мирний час. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Харків : ХУПС, 2017. № 1. С. 175‒184.

Власюк В. В. Методика оцінювання впливу повноти та своєчасності матеріального забезпечення на здатність виконання необхідного обсягу служби частинами (підрозділами) Національної гвардії України в особливий період. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Харків : ХУПС, 2017. № 1. С. 151‒160.

Городнов В. П., Суконько С. М., Купрієнко Д. А. Комплексна модель оцінювання можливостей військової частини Національної гвардії України з охорони ядерної установки. Честь і закон. 2019. № 2 (69). С. 20‒32.

Суконько С. М., Луньов О. Ю., Мацюк В. В. Модель визначення необхідної кількості сил і засобів для моніторингу оперативної обстановки військовими частинами Національної гвардії України під час проведення масових заходів. Честь і закон. 2021. № 2 (77). С. 58–64.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-17

Номер

Розділ

Статті