МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ПСИХОГЕННИХ ВТРАТ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ

Автор(и)

  • Володимир Бацамут
  • Ігор Приходько

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2022/3/82/267187

Ключові слова:

російсько-українська війна, військовослужбовці, бойові завдання, бойовий стрес, психогенні втрати, тренд, рівні часового ряду, згладжування часового ряду, прогнозування, методика

Анотація

Подано сучасну класифікацію загальних втрат особового складу в особливий період, уточнено зміст безповоротних, санітарних і психогенних втрат та запропоновано методику прогнозування психогенних втрат військовослужбовців сил сектору безпеки і оборони України під час виконання бойових завдань в особливий період. В основу розробленої методики покладено екстраполяційний метод теорії прогнозування на основі трендових моделей. Вироблена прогнозна оцінка психогенних втрат складається з точкової та інтервальної оцінок, визначених для директивно встановленого значення довірчої імовірності. Для вироблення прогнозів щодо кількості психогенних втрат методика використовує реальні накопичені статистичні дані щодо таких втрат у з’єднанні, військовій частині або підрозділі за минулий період часу. Внаслідок такого підходу методика є універсальною і тому може бути використана в будь-якому формуванні сил безпеки і оборони України.

Посилання

Приходько І. І., Мацегора Я. В., Пенькова Н. Є. Типізація адаптаційних ресурсів особистості у військовослужбовців, які приймали участь у проведенні антитерористичної операції. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогічні та психологічні науки. Хмельницький : НА ДПСУ, 2015. № 1 (74). С. 469–483.

Приходько І. І. Профілактика та контроль бойового стресу у військовослужбовців: систематизація досліджень. Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2021. Вип. 1 (64). С. 193–215. DOI: 10.34142/23129387.2021.64.12.

Приходько І. І. Визначення загальних утрат особового складу при виконанні службово-бойових завдань в особливий період. Честь і закон. 2007. № 2. С. 35–40.

Організація медичного забезпечення військ : підручник / за ред. проф. В. В. Паська. Київ : МП Леся, 2005. 430 с.

Психологія діяльності в особливих умовах : словник / І. І. Приходько та ін. ; за заг. ред. проф. І. І. Приходька. Харків : НА НГУ, 2018. 184 с.

Блінов О. А. Методика прогнозування психогенних втрат : метод. посіб. Київ : ВГІ НАОУ, 2003. 36 с.

Охорона психічного здоров’я в умовах війни [пер. з англ.] / Т. Семигіна та ін. Київ : Наш формат, 2017. 1068 с.

Hoge C. W., Castro C. A., Messer S. C., McGurk D., Cotting D. I. & Koffman R. L. (2004). Combat duty in Iraq and Afghanistan, mental health problems, and barriers to care. The New England journal of medicine. Vol. 351(1). Р. 13–22. DOI: 10.1056/NEJMoa040603.

Solomon Z., Dekel R. & Zerach G. (2008). The relationships between posttraumatic stress symptom clusters and marital intimacy among war veterans. Journal of family psychology. Vol. 22(5). Р. 659–666. DOI: 10.1037/a0013596.

Друзь О. В. Донбасский синдром: 93 % участников АТО опасны для себя и общества. Психологічна реабілітація та психіатрична допомога учасників антитерористичної операції. Шляхи зменшення суїцидів серед військовослужбовців та демобілізованих із зони АТО : засідання Комітету з охорони здоров’я Верховної Ради України 25 серпня 2017 р. URL: https://inforesist.org/glavnyiy-psihiatr-minoboronyi-93-atoshnikov-potentsialnaya-ugroza-dlya-obshhestva (дата звернення: 20.08.2022).

Чабан О. С., Безшейко В. Г. Симптоми посттравматичного стресу, тривоги та депресії серед учасників бойових дій в зоні антитерористичної операції. Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25. Вип. 2 (91). С. 80–84.

Trauma and the war generation: Reports of findings from the National Vietnam Veterans Readjustment Study / R. A. Kulka et al. London : Brunner Mazel Publishers, 1990. 352 p.

Військова психологічна підготовка та реабілітація : практ. посіб. Київ : Вид. Олег Фiлюк, 2015. 495 с.

Проблемні питання психологічної реабілітації ветеранів учасників антитерористичної операції та військовослужбовців операції об’єднаних сил в Україні (аналітичний огляд літератури) / І. І. Назаренко та ін. Україна. Здоров’я нації. 2019. № 1 (54). С. 48–58.

Prykhodko I., Matsehora Y., Bielai S., Hunbin K. & Kalashchenko S. (2019). Classification of Coping Strategies Influencing Mental Healthof Military Personnel Having Different Combat Experience. Georgian Medical News. Vol. 12 (297). Р. 130−135.

Prykhodko I., Matsehora Y., Kolesnichenko O., Stasiuk V., Bolshakova A. & Bilyk O. (2021). Psychological First Aid for Military Personnel in Combat Operations: The Ukrainian Model. Military Behavioral Health. Vol. 9 (3). Р. 289–296. DOI: 10.1080/21635781.2020.1864530.

Стасюк В. В., Бочаров М. М. Аналіз підходів до прогнозування психогенних втрат військ (сил) в бойових умовах: структура чинників. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2019. № 1 (34). С. 13–18.

Василенко С. В. Класифікація бойових психогенних втрат з урахуванням досвіду антитерористичної операції. Вісник Національного університету оборони України. 2015. Вип. 3 (46). С. 37–42.

Іллюк О. О. Людський фактор військових формувань: зміст оцінювання та прогнозування : монографія. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2012. 252 с.

Ягупов В. В. Морально-психологічне забезпечення : курс лекцій. Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2002. 349 c.

Принципи, політика та параметри планування медичного забезпечення Союзного командування Європи : директива Союзного Командування Європи від 26.10.1993 р. № 85-8. Брюссель, 1993. 50 с.

Спеціальна підготовка (психологічна підготовка): довідковий матеріал до наказу Генерального штабу Збройних Сил України від 04.12.2019 р. № 148. Київ : ГШ ЗСУ,

107 с. URL: https://sprotyvg7.com.ua/wp-content/uploads/2022/05/-04.12.19.pdf (дата звернення: 15.08.2022).

Колесніченко О. С., Мацегора Я. В., Приходько І. І. Основи психологічної підготовки військовослужбовців Національної гвардії України до виконання службово-бойової діяльності в екстремальних умовах : посібник / за заг. ред. проф. І. І. Приходька. Харків : НА НГУ, 2017. 127 с.

Колесніченко О. С., Мацегора Я. В., Приходько І. І. Психологічна само- та взаємодопомога військовослужбовцям Національної гвардії України в умовах ведення бойових дій : посібник / за заг. ред. проф. І. І. Приходька. Харків : НА НГУ, 2019. 105 с.

Woodward W. A., Gray H. L. & Elliott A. C. Applied Time Series Analysis, CRC Press. 2021. 636 р.

Holt Ch. Forecasting seasonals and trends by exponentially weighted moving averages. International Journal of Forecasting. Vol. 20. Issue 1, January–March 2004. P. 5–10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015.

Бацамут В. М. Підхід до вироблення висновків щодо стану оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку. Системи обробки інформації. 2014. Вип. 4 (59). С. 192–198.

Бацамут В. Н. Методика формирования прогнозных выводов относительно динамики оперативной обстановки на территории возникновения чрезвычайной ситуации социального характера. Власть и общество. 2017. Т. І. Вып. 4 (44). С. 171–186.

Онлайн калькулятор. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. URL: http://www.ru.onlinemschool.com/math/assistance/ equation/gaus (дата обращения: 25.08.2022).

Бацамут В. М. Підхід до визначення розмірів горизонту прогнозування для трендових моделей. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Харків : НА НГУ, 2020. Вип. 2 (36). С. 5–11.

DOI: 10.33405/2409-7470/2020/2/36/223545.

Галущак М. П., Галущак О. Я., Кужда Т. І. Прогнозування соціально-економічних процесів : навч. посіб. для екон. спец. Тернопіль : ФОП Паляниця, 2021. 160 с.

Вікіпедія. Прогнозування. URL: https://uk.wikipedia.org/ wiki/Прогнозування (дата звернення: 14.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-17

Номер

Розділ

Статті