ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ У НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Сергій Соколовський
  • Руслан Кайдалов
  • Олександр Біленко
  • Олександр Крюков

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2022/4/83/272264

Ключові слова:

наукова діяльність, наукова робота, управління науково-педагогічним (науковим) колективом, форма наукової роботи, наукова продукція, ранжирування, матриця наукових проблем і завдань

Анотація

Розглянуто основні засади організації наукової роботи у Національній академії Національної гвардії України, а також вплив специфічних для сектору безпеки і оборони умов діяльності на пріоритетність проведення наукових досліджень та структуру показників результатів наукової діяльності науково-педагогічних (наукових) колективів. Запропоновано ранжирування форм наукової роботи за важливістю відповідно до дійсних умов функціонування вищих військових навчальних закладів, а також раціональну послідовність отримання різних форм наукової продукції. Викладено підходи до формування матриці наукових проблем і завдань, яка визначатиме послідовність їх вирішення.

Посилання

Організаційні аспекти наукової діяльності. URL: https://vuzlit.com/ 2300312/organizatsiyni_aspekti_naukovoyi_diyalnosti (дата звернення: 30.10.2022).

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п#Text (дата звернення: 31.10.2022).

Положення з організації наукової роботи в Національній академії Національної гвардії України : затв. начальником Академії 23.09.2020 р. URL: http://nangu.edu.ua/uploads/files/documenty/polozhennya/pologennj%20z%20organizaciї%20naukovoї%20roboti%20v%20nangu.pdf (дата звернення: 31.10.2022).

Положення про організацію освітньої діяльності в Національній академії Національної гвардії України : затв. начальником Академії 29.01.2021 р. URL: http://nangu.edu.ua/uploads/files/pologennj%20pro%20 osvitnu%20dijlnist.pdf (дата звернення: 31.10.2022).

Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в системі Міністерства оборони України : затв. наказом МО України від 27.07.2016 р. № 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-16#Text (дата звернення: 31.10.2022).

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 32. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text (дата звернення: 31.10.2022).

Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на 2020‒2024 роки : наказ МВС України від 11.06.2020 р. № 454.

Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.02.2015 р. № 848-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 3. Ст. 25. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text (дата звернення: 25.10.2022).

Крюков О. М. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. Харків : НА НГУ, 2017. 144 с.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37-38. Ст. 2004. URL: https:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 25.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-18

Номер

Розділ

Статті