COMPILATION OF INDICATORS AND CRITERIA FOR THE EVALUATION OF DIFFERENT OPTIONS OF THE EMERGENCY AND PREVENTIVE EVACUATION PLAN OF A SPECIAL CONTINGENT FROM SEVERAL PENAL INSTITUTIONS IN THE EVENT OF AN ACCIDENT AT A CHEMICAL INDUSTRY FACILITY

Authors

  • Volodymyr Batsamut
  • Oleksandr Kosiak

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2022/4/83/272287

Keywords:

special contingent, penal institution, pollution zone, evacuation, indicator, criterio

Abstract

The article develops a set of indicators and criteria that must be used in the course of the development of rational options for the evacuation of special contingents from penal institutions by the military administration of the National Guard of Ukraine in the event of an accident at a chemical industry facility. Taking into account that evacuation is a multi-stage process, the article develops a number of indicators and criteria characterizing options for evacuation actions at each of the stages, namely: concentration of the necessary forces and means of the National Guard of Ukraine in the area of evacuation measures; the distribution and concentration of the forces and means of the National Guard of Ukraine in the relevant penal institutions in the pollution zone; evacuation of the special contingent from the contamination zone.

The set of indicators included: quantitative indicators characterizing the need for automobile and landing resources for evacuating a certain number of prisoners; time indicators that provide an idea of the time of each of the stages and the evacuation as a whole; indicators in the form of distributions of transport and landing resources by certain points of entry (exit) into (from) the pollution zone, which characterize the spatial scale of evacuation actions; indicator of estimated financial costs for evacuation.

On the basis of the developed indicators, a reasonable criterion for the implementation of a certain variant of the evacuation action plan is substantiated, which enables the commander (head) of the military management body of the National Guard of Ukraine to choose a rational variant of the evacuation measures among the set of developed alternatives.

The developed set of indicators and criteria has a universal character and can be used when developing options for evacuation measures under different operational conditions, both during man-made emergencies and during the introduction of a special legal regime of martial law on the territory of Ukraine.

The direction of further research should be the development of methods for the development of options for the evacuation of a special contingent simultaneously from several penal institutions in the event of an emergency at the regional level due to an accident at a chemical industry facility.

References

Національний класифікатор України. ДК 019:2010. Класифікатор надзвичайних ситуацій : затв. наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 р. № 457.

Косяк О. Г., Бацамут В. М. Проблемні питання евакуації спецконтингенту із установ виконання покарань, що опинились у зоні зараження унаслідок масштабної аварії на об’єкті хімічної промисловості. Честь і закон. 2020. № 2 (73). С. 52–60.

Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 17. Ст. 594.

Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. № 223.

Про застосування внутрішніх військ МВС України під час здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану, участі в ліквідації надзвичайної ситуації та проведення спеціальних операцій : директива командувача ВВ МВС України від 27.06.2013 р. № Д-18.

Головань О. М. Система показників і критеріїв оптимізації процесу перегрупування сил Національної гвардії України до районів оперативних дій при виникненні надзвичайних ситуацій соціального характеру. Честь і закон. 2017. № 1 (60). С. 73–81.

Сукупність показників та критеріїв оптимізації пошуку озброєних злочинців у населеному пункті, що знаходиться поза межами району ведення бойових дій / В. М. Бацамут та ін. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Харків : ХНУПС, 2021. № 1 (67). С. 147‒154.

Бабков Ю. П., Чепель М. О. Показники і критерії оцінювання рівня складності інформаційно-психологічної обстановки в районі виконання завдань із забезпечення громадської безпеки формуваннями Національної гвардії України. Честь і закон. 2019. № 2 (69). С. 53–62.

Овчаренко В. В. Показники і критерії кількісної оцінки можливостей підрозділів, частин і з’єднань Національної гвардії України з виконання планових і раптово виникаючих службово-бойових завдань. Честь і закон. 2018. № 4 (67). С. 47–53.

Городнов В. П., Овчаренко В. В., Шевченко А. В. Показники, критерії ефективності та параметри управління елементами моделі матеріального забезпечення військових частин (підрозділів) Національної гвардії й загонів Державної прикордонної служби України під час підготовки та в ході виконання службово-бойових завдань в особливий період. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Хмельницький : НА ДПСУ, 2016. № 4 (70). С. 28–40.

Бабков Ю. П., Адамчук М. М. Показники і критерії оцінювання ефективності застосування угруповань військ (сил) Національної гвардії України. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Харків : ХУПС, 2015. № 2 (43). С. 13‒18.

Про затвердження Положення з організації конвоювання військовими частинами (підрозділами) Національної гвардії України : затв. наказом МВС України від 24.12.2019 р. № 1090.

Шмаков О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2009. С. 61.

Дослідження операцій : курс лекцій / О. В. Шебаніна та ін. Миколаїв : МНАУ, 2015. С. 56‒58.

Published

2023-01-18

Issue

Section

Articles