СУКУПНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ І КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ПЛАНУ ЕКСТРЕНОЇ ТА УПЕРЕДЖУВАЛЬНОЇ ЕВАКУАЦІЇ СПЕЦКОНТИНГЕНТУ З КІЛЬКОХ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ АВАРІЇ НА ОБ’ЄКТІ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

  • Володимир Бацамут
  • Олександр Косяк

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2022/4/83/272287

Ключові слова:

спецконтингент, установа виконання покарань, зона забруднення, евакуація, показник, критерій

Анотація

Розроблено сукупність показників і критеріїв, які доцільно використовувати у ході вироблення органами військового управління Національної гвардії України раціональних варіантів евакуації спецконтингенту одночасно з кількох установ виконання покарань, що потрапили у зону забруднення внаслідок виникнення масштабної аварії на об’єкті хімічної промисловості. У ході розроблення показників і критеріїв було враховано те, що процес евакуації спецконтингенту з установ виконання покарань складається із трьох етапів: зосередження сил і засобів на межі зони забруднення; зосередження сил і засобів в установах виконання покарань усередині зони забруднення; вивезення ув’язнених із зони забруднення. До сукупності показників увійшли: кількісні показники, що характеризують потреби в автомобільному і посадковому ресурсах для евакуації певної кількості увʼязнених; часові показники, які дають уявлення про час проведення кожного з етапів і евакуації в цілому; показники у вигляді розподілів транспортного і посадкового ресурсів за певними точками-входу (виходу) у (із) зони забруднення, які характеризують просторові масштаби евакуаційних дій; показник орієнтовних транспортних витрат на проведення евакуації.

На основі розроблених показників обґрунтовано критерій доцільності реалізації певного варіанта евакуаційних дій, який дає можливість командиру (начальнику) серед множини напрацьованих альтернатив вибрати раціональний варіант проведення евакуаційних заходів.

Посилання

Національний класифікатор України. ДК 019:2010. Класифікатор надзвичайних ситуацій : затв. наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 р. № 457.

Косяк О. Г., Бацамут В. М. Проблемні питання евакуації спецконтингенту із установ виконання покарань, що опинились у зоні зараження унаслідок масштабної аварії на об’єкті хімічної промисловості. Честь і закон. 2020. № 2 (73). С. 52–60.

Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 17. Ст. 594.

Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. № 223.

Про застосування внутрішніх військ МВС України під час здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану, участі в ліквідації надзвичайної ситуації та проведення спеціальних операцій : директива командувача ВВ МВС України від 27.06.2013 р. № Д-18.

Головань О. М. Система показників і критеріїв оптимізації процесу перегрупування сил Національної гвардії України до районів оперативних дій при виникненні надзвичайних ситуацій соціального характеру. Честь і закон. 2017. № 1 (60). С. 73–81.

Сукупність показників та критеріїв оптимізації пошуку озброєних злочинців у населеному пункті, що знаходиться поза межами району ведення бойових дій / В. М. Бацамут та ін. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Харків : ХНУПС, 2021. № 1 (67). С. 147‒154.

Бабков Ю. П., Чепель М. О. Показники і критерії оцінювання рівня складності інформаційно-психологічної обстановки в районі виконання завдань із забезпечення громадської безпеки формуваннями Національної гвардії України. Честь і закон. 2019. № 2 (69). С. 53–62.

Овчаренко В. В. Показники і критерії кількісної оцінки можливостей підрозділів, частин і з’єднань Національної гвардії України з виконання планових і раптово виникаючих службово-бойових завдань. Честь і закон. 2018. № 4 (67). С. 47–53.

Городнов В. П., Овчаренко В. В., Шевченко А. В. Показники, критерії ефективності та параметри управління елементами моделі матеріального забезпечення військових частин (підрозділів) Національної гвардії й загонів Державної прикордонної служби України під час підготовки та в ході виконання службово-бойових завдань в особливий період. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Хмельницький : НА ДПСУ, 2016. № 4 (70). С. 28–40.

Бабков Ю. П., Адамчук М. М. Показники і критерії оцінювання ефективності застосування угруповань військ (сил) Національної гвардії України. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Харків : ХУПС, 2015. № 2 (43). С. 13‒18.

Про затвердження Положення з організації конвоювання військовими частинами (підрозділами) Національної гвардії України : затв. наказом МВС України від 24.12.2019 р. № 1090.

Шмаков О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань. Харків : Акад. ВВ МВС України, 2009. С. 61.

Дослідження операцій : курс лекцій / О. В. Шебаніна та ін. Миколаїв : МНАУ, 2015. С. 56‒58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-18

Номер

Розділ

Статті