ОБМІН ОСІБ-ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНСТИТУТУ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

Автор(и)

  • Наталя Карпенко

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2022/4/83/272300

Ключові слова:

поняття, кримінальне право, відповідальність, звільнення від покарання, воєнний стан, зміст звільнення від покарання

Анотація

Проаналізовано теорію та практику обміну осіб як військовополонених крізь призму функціонування інституту звільнення від відбування покарання, що в цілому дозволяє поновлювати права і свободи оборонців України, які потрапили в полон і віднесені до обмінного фонду.

Установлено, що зміст і сутність звільнення від відбування покарання як інституту кримінального права, зокрема в розрізі процесів обміну військовополоненими особами, є надзвичайно важливим і дієвим інструментом, механізм якого полягає у поверненні до України її оборонців, які потрапили в полон до російської сторони, в обмін на тих комбатантів, що взяті в полон силами оборони України та вину яких доведено.

В умовах діючого правового режиму воєнного стану в Україні та активних бойових дій необхідним є застосування інституту звільнення від відбування покарання осіб-військовополонених із урахуванням усіх процедурних аспектів кримінального та кримінального процесуального законодавства.

Посилання

Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред. В. О. Навроцького. Київ : Юрінком Iнтер, 2013. 712 с.

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Харків : Право, 2010. 456 с.

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред. : М. І. Мельника, В. А. Клименка. Київ : Юрид. думка, 2004. 352 с.

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / Г. В. Андрусів та ін. Київ : Юрінком Інтер, 1999. 506 c.

Письменський Є. О. Звільнення від покарання та його відбування в системі заходів кримінально-правового впливу. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2012. № 5 (8). С. 111.

Про утворення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 р. № 257. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2022-п#Text (дата звернення: 23.10.2022).

Авраменко О. В. Особливості звільнення від відбування покарання у зв’язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого. Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 21 жовт. 2022 р. Львів : ЛьвДУВС, 2022. 404 с.

Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання процедури обміну осіб як військовополонених : Закон України від 28.07.2022 р. № 2472-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 23.10.2022).

Новели кримінального законодавства України, прийняті в умовах воєнного стану: науково-практичний коментар / за ред. : А. А. Вознюка, Р. О. Мовчана, В. В. Чернєя. Київ, 2022. 287 с.

Газдайка-Василишин І. Б. Окремі аспекти звільнення від відбування покарання у зв’язку з обміном засудженого як військовополоненого.Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 21 жовт. 2022 р. Львів : ЛьвДУВС, 2022. 404 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-18

Номер

Розділ

Статті