ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Владислав Єманов
  • Володимир Тробюк
  • Сергій Бєлай

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2023/1/84/276805

Ключові слова:

освітня діяльність, освітній процес, Національна гвардія України, вищий військовий навчальний заклад, вища освіта, військова освіта, шляхи розвитку

Анотація

Актуалізовано питання поповнення офіцерськими кадрами штатних підрозділів Національної гвардії України. Доведено доречність запровадження у Національній академії Національної гвардії України системи курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на базі спеціалізованої професійної підготовки офіцерів, яка буде змістовно наповнена тотожними рівнями стандартів військової освіти країн-членів НАТО. Розкрито зміст і перспективи започаткування курсів неформальної освіти. Запропоновано створити нові структурні підрозділи у Національній академії Національної гвардії України, що відповідатимуть високим стандартам у сфері забезпечення якості вищої освіти, вимогам європейської та євроатлантичної інтеграції освіти сектора безпеки і оборони України, якими є Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також Центр імітаційного моделювання.

Посилання

Рахманов В., Ясенко С. Удосконалення освітньої діяльності для кадрового менеджменту в Збройних Силах України. Військова освіта. 2021. № 2 (44). С. 194‒204.

Мітягін О. Освіта та індивідуальна підготовка у країнах НАТО. Військова освіта. 2021. № 2 (44). С. 131‒143.

Вітер Д., Оліферук В. Концепція розвитку системи військової освіти України. Військова освіта. 2021. № 2 (44). С. 29‒42.

Інноваційна військова освіта: стан та перспективи розвитку / І. Руснак та ін. Військова освіта. 2021. № 2 (44). С. 9‒20.

Вавілова Н. Політика військової освіти: досвід США для України. Військова освіта. 2021. № 1 (43). С. 18‒23.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: http://surl.li/fndqn (дата звернення: 03.01.2023).

Головня А. Ф., Бєлай С. В. Теоретичні основи вдосконалення професійного розвитку офіцерського складу Національної гвардії України. Честь і закон. 2021. № 2 (77). С. 35‒41.

Головня А. Ф., Бєлай С. В. Аналіз сучасного стану функціонування систем підготовки та мотивації офіцерського складу Національної гвардії України. Честь і закон. 2022. № 4 (83). С. 27‒33.

Концепція трансформації системи військової освіти : Постанова Кабміну України від 15.12.1997 р. № 1410 (у ред. Постанови Кабміну України від 30.12.2022 р. № 1490). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-%D0%BF#Text (дата звернення: 03.01.2023).

Про Стратегію воєнної безпеки України : рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25.03.2021 р., затв. Указом Президента України від 25.03.2021 р. № 121/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 121/2021#Text (дата звернення: 03.01.2023).

Стратегічна концепція НАТО – 2022, ухвалена главами держав і урядів на Мадридському саміті НАТО 29.06.2022 р. URL: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept-ukr.pdf (дата звернення: 05.01.2023).

Про службу військового капеланства : Закон України від 30.11.2021 р. № 1915-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1915-20#Text (дата звернення: 05.01.2023).

Про організацію підготовки військовослужбовців, які прийняті для проходження військової служби в Національній гвардії України на посадах військових капеланів та не мають військової освіти : наказ командувача НГУ від 30.11.2022 р. № 427.

Про затвердження Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та Кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку : наказ МВС України, МОН України, Мінінфраструктури України, Мінсоцполітики України від 05.04.2016 р. № 255/369/132/344. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0672-16#Text (дата звернення: 05.01.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-08

Номер

Розділ

Статті