МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОСОБУ ДІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З ПРИПИНЕННЯ ГРУПОВИХ ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ ЗАСУДЖЕНИХ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Автор(и)

  • Андрій Петік
  • Володимир Тробюк

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2023/1/84/276812

Ключові слова:

методика, визначення раціонального способу дій, установи виконання покарань, припинення групових протиправних дій засуджених, Національна гвардія України, показники ефективності

Анотація

Визначено типові особливості процесу припинення групових протиправних дій засуджених в установах виконання покарань силами Національної гвардії України. Сформульовано основні обмеження та припущення, що треба враховувати під час досліджень. Наведено сутність та основні етапи методики визначення раціонального способу дій Національної гвардії України з припинення групових протиправних дій засуджених в установах виконання покарань.

Посилання

Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 17. Ст. 594. URL: https://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/876-18 (дата звернення: 12.01.2022).

Петік А. В., Тробюк В. І. Розроблення дискретно-неперервної стохастичної моделі дій сил Національної гвардії України з припинення групових протиправних дій засуджених в установах виконання покарань. Честь і закон. 2022. № 4 (83). С. 75–81. DOI: 10.33405/2078-7480/2022/ 4/83/272293.

Грабчак В. І., Василенко В. П. Методика розроблення моделі системи аналізу, узагальнення та розповсюдження бойового досвіду Національної гвардії України. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ : зб. тез доп. Міжнар. наук.-техн. конф., м. Львів, 16-17 трав. 2019 р. Львів, 2019. С. 62.

Самошин П. И., Ермичев В. П., Семененко Л. Н. Характеристика осуждённых, отбывающих исправительные работы без лишения свободы (по материалам переписи 1979 г.). Москва : ВНИИ МВД СССР, 1982. Вып. 8. 48 с.

Особо опасные лидеры в ИТУ и воспитательное воздействие на них / Ю. М. Антонян и др. ; под. ред. Ю. М. Антоняна. Москва : ВНИ МВД СССР, 1989. 80 с.

Лысенко А. В. Режим отбывания лишения свободы в учреждениях по исполнению наказания : учеб. пособие в табл. и схемах. Чернигов : ЧУВД МВД Украины, 1993. 37 с.

Морозов О. М., Морозова Т. Р. Агресивні засуджені. Київ : Леся, 2000. 204 с.

Морозова Т. Р. Причини, динаміка та способи реалізації агресії у засуджених : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.06. Київ, 2001. 20 с.

Лукашевич С. Ю. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2001. 200 с.

Аренова Л. К. Методика расследования преступлений, совершенных осужденными лицами в местах лишения свободы : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Караганда, 2002. 29 с.

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.12.2003 р. № 275. Офіційний вісник України. 2004. Т. 2. № 52. 861 с.

Сербін М. М. Розслідування злочинів, вчинених у місцях позбавлення волі : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2006. 16 с.

Грязева Н. В. Способы совершения побегов из-под стражи. Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2006. № 2. С. 17–22.

Захаров В. П., Колб О. Г., Мирончук С. М., Міліщук Л. І. Організація індивідуального запобігання злочинам у кримінально-виконавчій установі : монографія. 2-ге вид., перероб. і доп. Луцьк : Підприємець Іванюк В. П., 2007. 442 с.

Весельський В. К., Пясковський В. В., Сербін М. М. Розслідування злочинів, вчинених у місцях позбавлення волі : навч. посіб. Київ : КНТ, 2008. 196 с.

Батюк О. В. Становлення криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, вчинених у пенітенціарних установах. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2013. Т. 2. Вип. 4. С. 132–134.

Боднар І. В., Іваньков І. В. Сучасні погляди на кримінологічні характеристики особи засудженого, який вчиняє злочини в кримінально-виконавчих установах закритого типу. Науковий вісник інституту кримінально-виконавчої служби. 2014. № 3 (7). С. 15–22.

Кириллов М. А. Деякі питання контролю за оперативною обстановкою в виправних установах. Галузеві проблеми юридичної науки та практики. 2015. Вип. 2. С. 71–75.

Богатирьова О. А. Особливості виконання покарання у виді позбавлення волі в умовах надзвичайних ситуацій. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2015. Вип. 3. С. 17–25.

Акчурин А. В. История разработки проблем расследования преступлений, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях. Человек: преступление и наказание. 2016. № 1 (92). С. 35–43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-08

Номер

Розділ

Статті