ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ТА ЙОГО ЗАХИСТУ

Автор(и)

  • Василь Серватюк
  • Іван Яблонський

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2023/1/84/276814

Ключові слова:

державний кордон, непорушність державного кордону, недоторканність державного кордону, захист державного кордону, національна безпека, безпека державного кордону, сфера безпеки державного кордону, кризова ситуація у сфері безпеки державного кордону

Анотація

На підставі досвіду оперативно-службової діяльності органів та підрозділів Державної прикордонної служби України, збройних конфліктів, аналізу науково-методичної літератури та нормативно-правової бази досліджено питання, пов’язані з розумінням державного кордону як об’єкта системи забезпечення національної безпеки та його захистом.

Доведено, що принцип непорушності державних кордонів є логічним продовженням принципу територіальної цілісності держав і становить одну з найважливіших основ безпеки. Основний зміст принципу непорушності кордонів можна звести до трьох елементів: визнання існуючих кордонів як юридично встановлених відповідно до міжнародного права; відмова від будь-яких територіальних посягань на цей час або в майбутньому; відмова від будь-яких інших зазіхань на ці кордони.

Викладено основний зміст принципу недоторканності державного кордону.

Удосконалено теоретичні підходи до розуміння державного кордону та його захисту, що полягає в обґрунтуванні понять: «безпека державного кордону», «сфера безпеки державного кордону», «державна політика у сфері безпеки державного кордону», «кризова ситуація у сфері безпеки державного кордону».

Посилання

Івашков Ю. Б. Методологічні основи функціонування Державної прикордонної служби України в загрозливий та особливий періоди : дис. … д-ра військ. наук : 21.02.02. Хмельницький, 2017. 359 с.

Кириленко В. А. Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення процесів охорони державного кордону (у контексті завдань національної безпеки України в прикордонній сфері) : дис. … д-ра військ. наук : 21.02.02. Хмельницький, 2009. 611 с.

Колісник М. К., Ільчук П. Г., Відлий П. І. Фінансова санкція і антикризове управління підприємством : навч. посіб. Київ : Кондор, 2007. 272 с.

Косевцов В. О. Національна безпека України (теорія, реальність, прогноз) : монографія. Київ : Сатсанга, 2000. 80 с.

Купрієнко Д. А. Основні поняття та категорії у сфері забезпечення прикордонної безпеки. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. Військові та технічні науки. Хмельницький : НА ДПСУ, 2014. № 1 (61). С. 357–367.

Ліпкан В. А. Адміністративно-правові основи забезпечення національної безпеки України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2008. 643 с.

Литвин М. М. Інтегроване управління кордонами : підручник. Хмельницький : НА ДПСУ, 2012. 416 с.

Пономаренко Г. О. Адміністративно-правові засади управління у сфері внутрішньої безпеки держави : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2008. 442 с.

Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.

Про державний кордон України : Закон України від 04.11.1991 р. № 1777-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 2. Ст. 5.

Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації : Закон України від 21.03.2017 р. № 1965-VІІ. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 16. Ст. 199.

Про затвердження Загальних вимог до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів і Загальних вимог до систем фізичного захисту ядерних матеріалів при їх перевезенні : наказ Держатомрегулювання України від 28.08.2008 р. № 156. Офіційний вісник України. 2008. № 81. С. 164.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо загальних підходів до застосування страховиками стрес-тестів : розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.12.2006 р. № 6496. URL: http://uazakon.com/documents/date_8u/pg_grwksy.htm (дата звернення: 10.01.2023).

Рубан В. М. Теоретичні аспекти кризи та антикризового управління. Вісник Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова. 2014. Т. 19. Вип. 2/2. С. 154–157.

Серватюк В. М., Поліщук М. М. Структура незаконних збройних формувань та особливості їхньої тактики дій на південному сході України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. Військові та технічні науки. Хмельницький : НА ДПСУ, 2015. № 1 (63). С. 131–146.

Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади) : підручник. Київ : НАДУ, 2012. 543 с.

Ставицкий О. Н. Методика оценки эффективности служебно-боевой деятельности войск направления Пограничных войск Украины : дис. … канд. воен. наук : 21.02.02. Хмельницкий, 1998. 216 с.

Lindemanne E. Symptomatology and management of acute grief. American Journal of Psychiatry. 1994. Р. 141‒148.

Poal P. Introduction to the theory and practice of crisis intervention. Quaderns de Psicologia. 1990. Р. 121‒140.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-08

Номер

Розділ

Статті