ПІДХІД ДО КОМПЛЕКТУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ СИЛ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • Сергій Суконько
  • Володимир Палка
  • Владислав Козлов

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2023/1/84/276816

Ключові слова:

бойова підготовка, військові частини, військові навчальні заклади, добові наряди, господарчі роботи, розрахунок особового складу

Анотація

Проведено аналіз діяльності військових частин, військових навчальних закладів і розроблено підхід до комплектування підрозділів забезпечення підготовки сил оборони держави. Відповідно до розробленого підходу підрозділи забезпечення підготовки мають бути у кожній військовій частині та кожному військовому навчальному закладі. Ці підрозділи повинні складатися, як мінімум, із двох структурних підрозділів, які забезпечуватимуть цілодобове виконання завдання з охорони об’єктів військових частин (військових навчальних закладів), із здійснення пропускного режиму, а також виконання господарчих та інших робіт, що проводяться у військових частинах (військових навчальних закладах) для їхнього функціонування.

Комплектування підрозділів забезпечення підготовки сил оборони держави з використанням розробленого підходу дасть змогу здійснювати бойову підготовку і навчання особового складу у військових частинах і військових навчальних закладах відповідно без його відриву для несення служби у добових нарядах та для проведення господарчих робіт.

Посилання

Про національну безпеку України : Закон України від 15.06.2022 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 26.12.2022).

Доктрина підготовки сил оборони держави : затв. наказом ГШ ЗСУ від 21.01.2020 р. № 18.

Медвідь М. М. Визначення достатніх умов гарантованого комплектування військових посад у мирний час. Честь і закон. 2013. № 2 (45). С. 44−49.

Ковалішин С. С., Халтурин Р. В. Напрями удосконалення організаційно-штатної структури органів технічного забезпечення у військовій ланці в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення. Збірник наукових праць. Одеса : Військова академія, 2014. № 2 (2). С. 70−76.

Using Analytical Network Process Decision Methodology to Analyze and Allocate Resources in the U.S. Army Training Support System. International Journal of Operations Research and I.Є, information Systems. July-September 2012. 3 (3). Р. 53‒73.

Azizi A., Hassan M., Akanmu M., Melan M. Relationship between Logistical Support Factors and Effective Contract Management in Royal Malaysian Navy. Int. J Sup. Chain Mgt. June 2019. Vol. 8. No. 3. P. 1010−1017.

Думенко М. П., Садикова В. В. Підходи до визначення кількісних показників штатної чисельності служб (підрозділів) персоналу Збройних Сил України. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2020. № 1 (38). С. 39−47.

Борейко Н. М., Стародуб Д. М. Організаційний аспект визначення оптимальної чисельності територіальних органів Державної фіскальної служби України. Науковий вісник Національного університету Державної податкової служби України (економіка, право). 2014. № 4 (67). С. 1−12.

Безпалько О. В., Чорноус Л. В. Методичні аспекти планування чисельності персоналу. URL: http://surl.li/foqdv (дата звернення: 02.01.2023).

Городнов В. П., Репіло Ю. Є. Модель визначення чисельності особового складу, необхідного для вирішення завдань військовою частиною Національної гвардії України з охорони важливого державного об’єкта в особливий період. Честь і закон. 2019. № 2 (69). С. 4−9.

Городнов В. П., Суконько С. М., Купрієнко Д. А. Комплексна модель оцінювання можливостей військової частини Національної гвардії України з охорони ядерної установки. Честь і закон. 2019. № 2 (69). С. 20‒32.

Городнов В. П., Суконько С. М. Модель визначення розрахункових коефіцієнтів під час оцінювання необхідної чисельності особового складу для виконання завдань бойової служби з охорони окремих об’єктів. Честь і закон. 2016. № 1. С. 67–72.

Орлов М. М., Халеп В. В. Математичні моделі визначення чисельності внутрішніх військ для охорони важливих державних об’єктів у разі вирішення завдань забезпечення функціонування регіональних органів державної влади при виникненні міжетнічного конфлікту. Системи озброєння і військова техніка. 2013. № 4. С. 146−150.

Суконько С. М., Луньов О. Ю., Мацюк В. В. Модель визначення необхідної кількості сил і засобів для моніторингу оперативної обстановки військовими частинами Національної гвардії України під час проведення масових заходів. Честь і закон. 2021. № 2 (77). С. 58–64.

Бабков Ю. П., Попригін О. М. Методичні основи розрахунку чисельності структурних складових внутрішніх військ МВС України. Честь і закон. 2002. № 1. С. 20–25.

Кривенко О. В. Методика розрахунку чисельності підрозділів та частин внутрішніх військ. Честь і закон. 2007. № 4. С. 21–25.

Городнов В. П., Воробйов В. І., Аллеров Ю. В. Моделювання структури витрати часу при оцінці необхідної чисельності лінійних частин внутрішніх військ для виконання планових завдань СБД. Честь і закон. 2006. № 4. С. 5–9.

Павленко С. О., Овчаренко В. В. Модель та методика визначення залежності показника втрати ефективності забезпечення процесів виконання службово-бойових завдань від рівня фінансування з’єднань Національної гвардії України у мирний час. Честь і закон. 2016. № 2 (57). С. 43−52.

Власюк В. В., Ніконенко О. В., Рибка Є. О. Модель оцінювання можливості виконати бойове завдання похідною охороною підрозділу Національної гвардії України під час здійснення маршу. Честь і закон. 2020. № 2 (73). С. 12−17.

Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України : Закон України від 21.03.2022 р. № 548-XIV. URL : http://surl.li/bukaf (дата звернення: 26.12.2022).

Міжгалузеві норми чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації) : наказ Мінпраці України від 11.05.2004 р. № 105. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/ show/v0105203-04#Text (дата звернення: 26.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-08

Номер

Розділ

Статті