APPROACH TO THE STAFFING OF TRAINING SUPPORT UNITS OF THE STATE DEFENSE FORCES

Authors

  • Serhii Sukonko
  • Volodymyr Palka
  • Vladyslav Kozlov

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2023/1/84/276816

Keywords:

combat training, military units, military educational institutions, being on duty, housekeeping, calculation of personnel

Abstract

The State Defense Forces are understood as the Armed Forces of Ukraine, military formations, law enforcement and other bodies that are entrusted with the functions of ensuring the defense of the state. The main goal of training any military unit is constant combat readiness to perform assigned tasks. In accordance with the State Defense Forces Training Doctrine, training is divided into: combat training and personnel training. Combat training (individual and collective training of military personnel) is carried out in military units, and personnel training is carried out in military educational institutions. For high-quality training, the personnel of combat subunits of military units and cadets of military educational institutions must be constantly present during classes. At the same time, the military personnel should not be distracted by other activities, especially such as being on duty and doing household work. Certain activities must be carried out by training support units.

For this purpose, we made an analysis of the activities of military units, military educational institutions and developed an approach to staffing of the training support units of the State Defense Forces. In accordance with the developed approach, training support units should be in each military unit and military educational institutions. These units should consist of at least two structural elements that will provide:

‒ round-the-clock securing the military units (educational institutions) facilities;

‒ carrying out the permit regime;

‒ perform household and other work that is carried out in military units (educational institutions) for the purpose of their functioning.

Staffing of the training support units of the State Defense Forces using the developed approach will allow for combat training and training of personnel without their separation from being on duty and housekeeping.

References

Про національну безпеку України : Закон України від 15.06.2022 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 26.12.2022).

Доктрина підготовки сил оборони держави : затв. наказом ГШ ЗСУ від 21.01.2020 р. № 18.

Медвідь М. М. Визначення достатніх умов гарантованого комплектування військових посад у мирний час. Честь і закон. 2013. № 2 (45). С. 44−49.

Ковалішин С. С., Халтурин Р. В. Напрями удосконалення організаційно-штатної структури органів технічного забезпечення у військовій ланці в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення. Збірник наукових праць. Одеса : Військова академія, 2014. № 2 (2). С. 70−76.

Using Analytical Network Process Decision Methodology to Analyze and Allocate Resources in the U.S. Army Training Support System. International Journal of Operations Research and I.Є, information Systems. July-September 2012. 3 (3). Р. 53‒73.

Azizi A., Hassan M., Akanmu M., Melan M. Relationship between Logistical Support Factors and Effective Contract Management in Royal Malaysian Navy. Int. J Sup. Chain Mgt. June 2019. Vol. 8. No. 3. P. 1010−1017.

Думенко М. П., Садикова В. В. Підходи до визначення кількісних показників штатної чисельності служб (підрозділів) персоналу Збройних Сил України. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2020. № 1 (38). С. 39−47.

Борейко Н. М., Стародуб Д. М. Організаційний аспект визначення оптимальної чисельності територіальних органів Державної фіскальної служби України. Науковий вісник Національного університету Державної податкової служби України (економіка, право). 2014. № 4 (67). С. 1−12.

Безпалько О. В., Чорноус Л. В. Методичні аспекти планування чисельності персоналу. URL: http://surl.li/foqdv (дата звернення: 02.01.2023).

Городнов В. П., Репіло Ю. Є. Модель визначення чисельності особового складу, необхідного для вирішення завдань військовою частиною Національної гвардії України з охорони важливого державного об’єкта в особливий період. Честь і закон. 2019. № 2 (69). С. 4−9.

Городнов В. П., Суконько С. М., Купрієнко Д. А. Комплексна модель оцінювання можливостей військової частини Національної гвардії України з охорони ядерної установки. Честь і закон. 2019. № 2 (69). С. 20‒32.

Городнов В. П., Суконько С. М. Модель визначення розрахункових коефіцієнтів під час оцінювання необхідної чисельності особового складу для виконання завдань бойової служби з охорони окремих об’єктів. Честь і закон. 2016. № 1. С. 67–72.

Орлов М. М., Халеп В. В. Математичні моделі визначення чисельності внутрішніх військ для охорони важливих державних об’єктів у разі вирішення завдань забезпечення функціонування регіональних органів державної влади при виникненні міжетнічного конфлікту. Системи озброєння і військова техніка. 2013. № 4. С. 146−150.

Суконько С. М., Луньов О. Ю., Мацюк В. В. Модель визначення необхідної кількості сил і засобів для моніторингу оперативної обстановки військовими частинами Національної гвардії України під час проведення масових заходів. Честь і закон. 2021. № 2 (77). С. 58–64.

Бабков Ю. П., Попригін О. М. Методичні основи розрахунку чисельності структурних складових внутрішніх військ МВС України. Честь і закон. 2002. № 1. С. 20–25.

Кривенко О. В. Методика розрахунку чисельності підрозділів та частин внутрішніх військ. Честь і закон. 2007. № 4. С. 21–25.

Городнов В. П., Воробйов В. І., Аллеров Ю. В. Моделювання структури витрати часу при оцінці необхідної чисельності лінійних частин внутрішніх військ для виконання планових завдань СБД. Честь і закон. 2006. № 4. С. 5–9.

Павленко С. О., Овчаренко В. В. Модель та методика визначення залежності показника втрати ефективності забезпечення процесів виконання службово-бойових завдань від рівня фінансування з’єднань Національної гвардії України у мирний час. Честь і закон. 2016. № 2 (57). С. 43−52.

Власюк В. В., Ніконенко О. В., Рибка Є. О. Модель оцінювання можливості виконати бойове завдання похідною охороною підрозділу Національної гвардії України під час здійснення маршу. Честь і закон. 2020. № 2 (73). С. 12−17.

Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України : Закон України від 21.03.2022 р. № 548-XIV. URL : http://surl.li/bukaf (дата звернення: 26.12.2022).

Міжгалузеві норми чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації) : наказ Мінпраці України від 11.05.2004 р. № 105. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/ show/v0105203-04#Text (дата звернення: 26.12.2022).

Published

2023-04-08

Issue

Section

Articles