ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ, ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ігор Євтушенко

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2023/1/84/276818

Ключові слова:

кризові ситуації, національна безпека, державна безпека, сили безпеки, державне управління

Анотація

Доведено актуальність дослідження теоретико-методологічних засад кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці, для подальшого вдосконалювання й розвитку відповідних механізмів реагування складових сектору безпеки і оборони України. Досліджено природу виникнення сучасних конфліктів та стадії їх розвитку. Розглянуто найбільш небезпечні форми політичного насилля, а саме поняття «збройний конфлікт», «війна» та широкомасштабний «тероризм». Здійснено аналіз нормативно-правових документів, які регламентують визначальні засади функціонування системи забезпечення національної безпеки. Надано авторське визначення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України. Обґрунтовано пропозиції для вирішення наукової проблеми стосовно функціонування й розвитку механізмів реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України.

Посилання

Бєлай С. В. Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика : монографія. Харків : НА НГУ, 2015. 349 с.

Білецька Т. В. Соціально-політичний конфлікт в українському суспільстві періоду трансформації: фактори виникнення і особливості прояву : автореф. дис. … канд. соцiол. наук : 22.00.04. Київ, 2011. 16 с.

Іщенко О. М. Соціальний конфлікт в цивілізаційному процесі: формування, розгортання та розв’язання : дис. … канд. філос. наук : 09.00.03. Київ, 2003. 183 с.

Казаков В. Концепція нового соціального конфлікту Алена Турена. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2008. № 3. С. 11–17.

Конфліктологія : підручник / Л. М. Герасіна та ін. ; за заг. ред. Л. М. Герасіної та М. І. Панова. Харків : Право, 2002. 256 с.

Гарр Т. Р. Почему люди бунтуют : пер. с англ. Санкт-Петербург : Питер, 2005. 461 с.

Лавніченко О. В., Годлевський C. О. Сутність збройного конфлікту всередині держави та підходи до його типології. Честь і закон. 2015. № 4. С. 4‒13.

Гібридизація безпекового середовища на теренах Східної Європи та пострадянського простору. Інформація, аналітика, огляди. Львів : Центр міжнародної безпеки та партнерства, 2016. Вип. 2. С. 2–3. URL : http://www.ispc.org.ua (дата звернення: 01.02.2023).

Кузніченко C. О. Адміністративно-правовий режим воєнного стану : монографія. Харків : Право, 2014. 232 с.

Levchyk V. Hybrid war against Ukraine and NANO response. Безпека & партнерство : інформ.-аналіт. бюл. Львів : Центр міжнародної безпеки та партнерства, 2015. Вип. 1. С. 3–6.

Audrey Kurth Cronin. Behind the Curve: Globalization and International Terrorism. International Security. Winter, 2002-2003. Vol. 27. No. 3. Р. 30‒58.

Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20.03.2003 р. № 638-IV : за станом на 14.11.2019 р. URL: http://surl.li/fpxdc (дата звернення: 01.02.2023).

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. URL: http://surl.li/tcsi (дата звернення: 01.02.2023).

Про Раду національної безпеки і оборони України : Закон України від 05.03.1998 р. № 183/98-ВР. URL: http://surl.li/ffrpt (дата звернення: 01.02.2023).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України № 392/2020. URL: http://surl.li/ (дата звернення: 01.02.2023).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року «Про Стратегію забезпечення державної безпеки» : Указ Президента України № 56/2022. URL: http://surl.li/ffrqv (дата звернення: 01.02.2023).

Про критичну інфраструктуру : Закон України від 16.11.2021 р. № 1882-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1882-20#Text (дата звернення: 01.02.2023).

Бабков Ю. П., Адамчук М. М. Підходи до прийняття рішень при реагуванні на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України. Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25–26 листоп. 2016 р. Київ : Паливода А. В., 2016. С. 24‒27.

Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010 : затв. наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457 : офіц. вид. Київ : Держстандарт України, 2010. 23 с.

Полтавський Е. М. Правове регулювання службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку України під час реагування на кризові ситуації. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. № 6. С. 95–98.

Кодекс цивільного захисту України : Закон України від 02.10.2012 р. № 5403-VI. URL: http://surl.li/giwu (дата звернення: 01.02.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-08

Номер

Розділ

Статті