МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИКО-МЕХАНІЧНОГО ДАТЧИКА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛІВ СТВОЛІВ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Автор(и)

  • Олександр Крюков
  • Олексій Мігура

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2023/1/84/276850

Ключові слова:

засіб вимірювання, оптико-механічний датчик, геометрична характеристика, канал ствола, тріангуляційний метод, функція перетворення, математична модель

Анотація

Досліджено характеристики оптико-механічного датчика для вимірювального контролю геометричних характеристик каналів стволів вогнепальної зброї.

Розглянуто особливості побудови та базові геометричні параметри оптико-механічного датчика. Отримано вираз для звʼязку кута між оптичною віссю приймальної лінзи і світлочутливим детектором з іншими базовими геометричними параметрами оптико-механічного датчика.

Визначено функцію перетворення оптико-механічного датчика, яка встановлює зв’язок приросту координати світлової плями на поверхні світлочутливого детектора від приросту радіуса каналу ствола, а також отримано вираз для розв’язання оберненої задачі. Проведено дослідження лінійності функції перетворення оптико-механічного датчика та характеру змінювання його чутливості в межах діапазону вимірювань.

Посилання

Шерешевский М. С., Гонтарев А. Н., Минаев Ю. В. Эффективность стрельбы из автоматического оружия. Москва : ЦНИИ информации, 1979. 310 с.

Артиллерия: веб сайт. URL: http://www.nnre/tehnicheskie_nauki/artilerija /indeks.php (дата обращения: 02.01.2023).

Modeling of the process of the shot based on the numerical solution of the equations of internal ballistics / O. Kriukov et al. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.155357.

Крюков О. М., Мельников Р. С., Музичук В. А. Метод діагностування технічного стану каналів стволів та боєприпасів на основі ідентифікації характеристик балістичних елементів пострілу. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Харків : НА НГУ, 2018. Вип. 2 (32). С. 5‒11.

Крюков О. М. Принцип побудови засобу вимірювання геометричних характеристик поверхонь каналів стволів. Системи обробки інформації. 2016. № 6 (143). С. 69‒71.

Крюков О. М. Перспективний метод вимірювального контролю геометричних характеристик поверхонь каналів стволів вогнепальної зброї. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Харків : НА НГУ, 2016. Вип. 2 (27). С. 5‒8.

Виглеб Г. Датчики. Москва : Мир, 1989. 196 с.

Полищук Е. С. Измерительные преобразователи. Киев : Вища школа, 1990. 480 с.

Гужов В. И. Методы измерения

D-профиля объектов : учеб. пособие. Новосибирск : НГТУ, 2015. 82 с.

Способ измерения износа канала ствола и устройство для его осуществления (варианты) : пат. 2368885 РФ, МПК G 01 N 3/56, G 01 B13/12, F 41 A 31/02. заявл. 05.07.2007; опубл. 27.09.2009, Бюл. № 27. 9 с.

Лазерный триангуляционный датчик для измерения отверстий малого диаметра : пат. PCT/RU2016/000163. заявл. 11.05.2016; опубл. 28.09.2017. Номер МПК WO 2017/164761 A1. 27 с.

Средства измерительной техники, оптические датчики : веб сайт. URL: http://surl.li/forpx (дата обращения: 02.01.2023).

Засоби вимірюваної техніки, оптичні датчики : веб сайт. URL: http://surl.li/fvhoi (дата звернення: 02.01.2023).

Засоби вимірюваної техніки, оптичні датчики : веб сайт. URL: http://surl.li/forqy (дата звернення: 02.01.2023).

Болсун И. Б., Рапанович Е. Н. Словарь физических и астрономических терминов. Минск : Народная асвета, 1986. 223 с.

Кухлинг Х. Справочник по физике. Москва : Мир, 1982. 520 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-08

Номер

Розділ

Статті