SUBSTANTIATION OF REQUIREMENTS FOR PROVISION OF INFORMATION-PSYCHOLOGICAL SECURITY OF SERVICEMEN OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE AT THE STAGE OF SERVICE (COMBAT) MISSIONS PERFORMANCE

Authors

  • Mykola Tovma
  • Ihor Tovma
  • Oleksandr Kapliuchenko

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2023/1/84/276859

Keywords:

psychogenic factors of extreme situations, threats for servicemen′s information-psychological security, servicemen′s psyche protection, effective mission compliance

Abstract

The enhanced extreme conditions of servicemen and the National Guard of Ukraine teams, units and formation activities while performing service tasks and combat missions depends on psychogenic factors which lead to disorder of psychological functions as well as to mental disorder.

The impact of psychogenic factors typically manifested in such kind of phenomena: loss of ability to orient in situation; unconscious confused behavior; loss of skills in use of weapons; loss of professional qualities; negative individual emotions, moral and legal instability, which lead to cases of antisocial behavior and, sometimes – to criminal behavior. The mentioned above is also impacted destructively by information-psychological factor, which is conducted by introduction of destructive information into servicemen′s both conscious and subconscious mind which leads to distorted perception of reality and inadequate behavior of a serviceman. The introduction of destructive information also impact on group both conscious and subconscious mind which leads to changes into group psychology and collective behavior which decrease the effectiveness of special operation and represented by ineffective activities both a serviceman and a unit related to mission and task compliance and combat actions as a result. 

Development of protection mechanisms is quite long and hard process for an individual, which makes the issue of an individual′s protection from negative information-psychological impact actual. In particular, it is fully concerns to servicemen and military units of the National Guard of Ukraine while performing service tasks and combat missions.

References

Ліпатов І. І., Дробаха Г. А., Бабков Ю. П., Чепель М. О. Структура і функції системи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки військовослужбовців Національної гвардії України. Честь і закон. 2017. № 2 (61). С. 43–49.

Ліпатов І. І., Товма М. І. Загрози інформаційно-психологічної безпеки діям військових формувань під час спеціальної операції. Формування дієвих механізмів державного управління з забезпечення державної безпеки : зб. матеріалів круглого столу, м. Харків, 14 трав. 2021 р. Харків : НУЦЗУ, 2021. С. 266–269.

Інформаційно-психологічна протидія в Національній гвардії України (психологічний аспект) : монографія / І. В. Воробйова та ін. Харків : НА НГУ, 2016. 265 с.

Про організацію МПЗ участі НГУ в операції Об’єднаних сил : наказ командувача НГУ від 23.04.2018 р. № 210.

Бєлай С. В., Ліпатов І. І., Васищев В. С., Товма М. І. Обґрунтування вимог до доктрини морально-психологічного забезпечення дій військових частин і формувань НГУ. Честь і закон. 2022. № 1 (80). С. 85‒90.

Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-XII (у ред. від 05.03.2015). URL: http://surl.li/fsjwe (дата звернення: 10.01.2023).

Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 17. С. 594.

Протидія негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад Національної гвардії України в умовах масових заворушень : монографія / І. І. Ліпатов та ін. Харків : НА НГУ, 2015. 165 с.

Шевченко О. Інформаційно-психологічні операції: концептуальні підходи НАТО і провідних країн світу. Соціальна психологія. 2004. № 2. С. 111–121.

Осьодло В. І., Хміляр О. Ф. Психологічна допомога військовослужбовцям: досвід армії Ізраїлю. Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 12-13 лют. 2016 р. Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. С. 63–65.

Технології управління конфліктами : навч. посіб. / В. С. Васищев та ін. Харків : НА НГУ, 2022. С. 109.

Каплюченко О. П., Бондаренко О. Г., Товма М. І. Залежність мотивації військовослужбовців НГУ від рівня ефективності службово-бойової діяльності та досвіду участі у бойових діях. Честь і закон. 2022. № 1 (80). С. 102‒108.

Теорія і практика психологічної допомоги та реабілітації : підручник / кол. авторів ; за заг. ред. В. Осьодла. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2019. 460 с.

Servicemen′s Motivationin the National Guard of Ukraine: Transformation After the "Revolution of Dignity" / I. I. Prykhodko et al. The Journal of Slavic Military Studies. 2019. Vol. 32. № 3. Р. 347–366.

Психологія натовпу й управління ним при виконанні службово-бойових завдань : навч. посіб. / І. І. Приходько та ін. Харків : НА НГУ, 2015. 250 с.

Ліпатов І. І., Пасічник В. І., Товма М. І., Басараб С. С. Організація морально-психологічного забезпечення приведення з’єднань і частин Національної гвардії України у готовність до дій за надзвичайних ситуацій, бойову готовність та здійснення відмобілізування : навч. посіб. Харків : НА НГУ, 2015. 76 с.

Протидія інформаційно-психологічному впливу на особовий склад пiд час виконання службово-бойових завдань : навч. посіб. / І. І. Ліпатов та ін. Харків : НА НГУ, 2018. 108 с.

Психологічна підготовка особового складу військових частин і підрозділів з охорони громадського порядку Національної гвардії України : монографія / М. С. Байда та ін. Харків : НА НГУ, 2019. 178 с.

Товма М. І., Товма І. М. Удосконалення соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Національної гвардії України. Соціальні аспекти військово-професійної діяльності сектора безпеки і оборони: виклики сьогодення : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф., м. Харків, 29 листоп. 2022 р. Харків : НА НГУ, 2022. С. 24‒27.

Стасюк В. В. Психологічне забезпечення діяльності військ (сил) : підручник. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2014. 504 с.

Published

2023-04-08

Issue

Section

Articles