ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ (БОЙОВИХ) ЗАВДАНЬ

Автор(и)

  • Микола Товма
  • Ігор Товма
  • Олександр Каплюченко

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2023/1/84/276859

Ключові слова:

психогенні фактори екстремальних умов діяльності, загрози інформаційно-психологічній безпеці військовослужбовців, захист психіки військовослужбовців, якісне виконання завдань

Анотація

Визначено психогенні фактори екстремальних умов діяльності й основні загрози інформаційно-психологічній безпеці військовослужбовців, що призводять до порушення їхніх психічних функцій і розладу психіки. Обґрунтовано вимоги до забезпечення безпеки військовослужбовців під час виконання завдань, ведення бойових дій.

Посилання

Ліпатов І. І., Дробаха Г. А., Бабков Ю. П., Чепель М. О. Структура і функції системи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки військовослужбовців Національної гвардії України. Честь і закон. 2017. № 2 (61). С. 43–49.

Ліпатов І. І., Товма М. І. Загрози інформаційно-психологічної безпеки діям військових формувань під час спеціальної операції. Формування дієвих механізмів державного управління з забезпечення державної безпеки : зб. матеріалів круглого столу, м. Харків, 14 трав. 2021 р. Харків : НУЦЗУ, 2021. С. 266–269.

Інформаційно-психологічна протидія в Національній гвардії України (психологічний аспект) : монографія / І. В. Воробйова та ін. Харків : НА НГУ, 2016. 265 с.

Про організацію МПЗ участі НГУ в операції Об’єднаних сил : наказ командувача НГУ від 23.04.2018 р. № 210.

Бєлай С. В., Ліпатов І. І., Васищев В. С., Товма М. І. Обґрунтування вимог до доктрини морально-психологічного забезпечення дій військових частин і формувань НГУ. Честь і закон. 2022. № 1 (80). С. 85‒90.

Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-XII (у ред. від 05.03.2015). URL: http://surl.li/fsjwe (дата звернення: 10.01.2023).

Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 17. С. 594.

Протидія негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад Національної гвардії України в умовах масових заворушень : монографія / І. І. Ліпатов та ін. Харків : НА НГУ, 2015. 165 с.

Шевченко О. Інформаційно-психологічні операції: концептуальні підходи НАТО і провідних країн світу. Соціальна психологія. 2004. № 2. С. 111–121.

Осьодло В. І., Хміляр О. Ф. Психологічна допомога військовослужбовцям: досвід армії Ізраїлю. Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 12-13 лют. 2016 р. Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. С. 63–65.

Технології управління конфліктами : навч. посіб. / В. С. Васищев та ін. Харків : НА НГУ, 2022. С. 109.

Каплюченко О. П., Бондаренко О. Г., Товма М. І. Залежність мотивації військовослужбовців НГУ від рівня ефективності службово-бойової діяльності та досвіду участі у бойових діях. Честь і закон. 2022. № 1 (80). С. 102‒108.

Теорія і практика психологічної допомоги та реабілітації : підручник / кол. авторів ; за заг. ред. В. Осьодла. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2019. 460 с.

Servicemen′s Motivationin the National Guard of Ukraine: Transformation After the "Revolution of Dignity" / I. I. Prykhodko et al. The Journal of Slavic Military Studies. 2019. Vol. 32. № 3. Р. 347–366.

Психологія натовпу й управління ним при виконанні службово-бойових завдань : навч. посіб. / І. І. Приходько та ін. Харків : НА НГУ, 2015. 250 с.

Ліпатов І. І., Пасічник В. І., Товма М. І., Басараб С. С. Організація морально-психологічного забезпечення приведення з’єднань і частин Національної гвардії України у готовність до дій за надзвичайних ситуацій, бойову готовність та здійснення відмобілізування : навч. посіб. Харків : НА НГУ, 2015. 76 с.

Протидія інформаційно-психологічному впливу на особовий склад пiд час виконання службово-бойових завдань : навч. посіб. / І. І. Ліпатов та ін. Харків : НА НГУ, 2018. 108 с.

Психологічна підготовка особового складу військових частин і підрозділів з охорони громадського порядку Національної гвардії України : монографія / М. С. Байда та ін. Харків : НА НГУ, 2019. 178 с.

Товма М. І., Товма І. М. Удосконалення соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Національної гвардії України. Соціальні аспекти військово-професійної діяльності сектора безпеки і оборони: виклики сьогодення : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф., м. Харків, 29 листоп. 2022 р. Харків : НА НГУ, 2022. С. 24‒27.

Стасюк В. В. Психологічне забезпечення діяльності військ (сил) : підручник. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2014. 504 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-08

Номер

Розділ

Статті