JUSTIFICATION OF THE NEED FOR THE USE OF AUTONOMOUS UNMANNED AERIAL VEHICLES EQUIPPED WITH AN OPTICAL AND ELECTRONIC NAVIGATION SYSTEM DURING THE PERFORMANCE OF TASKS BY UNITS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

Authors

  • Valeriy Samoilenko

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2023/4/87/295194

Keywords:

unmanned aerial vehicles, optical-electronic system, navigation signals, means of radio-electronic warfare, intelligence

Abstract

In modern military operations, units of the National Guard of Ukraine often have to perform tasks in densely populated urban areas, which complicates reconnaissance and monitoring. The prevalence of electronic warfare tactics that disrupt satellite signals such as GPS and GLONASS further exacerbates these problems. Traditional unmanned aerial vehicles, which rely heavily on satellite navigation, are vulnerable to electronic countermeasures, potentially compromising mission success.

This article deals with the urgent issue of increasing the capacity of units of the National Guard of Ukraine that operate in such conditions. The challenge is the need for reliable and robust means of reconnaissance and navigation in environments where satellite signals are blocked or unavailable. To address this issue, the paper explores the integration of autonomous unmanned aerial vehicles equipped with optical-electronic navigation systems, offering a viable alternative to satellite-based unmanned aerial vehicles.

The advantages of such integration are numerous. First, it significantly improves navigation accuracy even in the absence of satellite signals through a combination of inertial navigation systems, high-frequency terrain navigation, and image-based navigation. These systems provide precise unmanned aerial vehicles movements, a critical requirement for reconnaissance missions in complex urban landscapes.

In addition, resistance to electronic warfare stands out as a decisive advantage. Unmanned aerial vehicles with opto-electronic navigation systems combined with anti-jamming features become resilient to electronic warfare tactics, providing uninterrupted reconnaissance and monitoring in conflict environments.

However, the integration of optical-electronic navigation systems has certain limitations. Weather conditions such as fog or heavy rain may interfere with navigation. In addition, data processing needs can strain onboard computing resources, requiring advanced processors for optimal performance. Additionally, damage to optical sensors due to environmental factors can disrupt navigation, requiring redundancy or repair.

In summary, the integration of autonomous unmanned aerial vehicles with opto-electronic navigation systems offers a promising solution to the challenges faced by National Guard units in urban environments. Enhanced accuracy, resistance to electronic warfare, and adaptability to changing conditions make this approach a compelling choice to enhance mission success and ensure the safety of National Guard personnel in complex and contested scenarios.

References

Даник Ю. Г., Пуленко І. В., Осадчук Р. М., Іщенко Д. А. Особливості застосування безпілотного авіаційного комплексу в інтересах підрозділів тактичної ланки Сухопутних військ. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. Житомир : ЖВІ, 2015. Вип. 10. С. 37‒42.

Лупандін В. А., Мегельбей Г. В., Самойленко В. М., Тюріна В. Ю. Обґрунтування напрямків захисту об’єктів та озброєння і військової техніки від роїв безпілотних літальних апаратів. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2021. № 4 (45). С. 58‒64.

Глотов В., Гуніна А., Телещук Ю. Аналіз можливостей застосування безпілотних літальних апаратів для військових цілей. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Львів : НУ «Львівська політехніка», 2017. Вип. 1 (33). С. 139‒146.

Білецький І. Г., Андронов В. В. Особливості застосування безпілотної розвідувальної авіації в сучасних воєнних конфліктах. Системи озброєння і військова техніка. 2010. № 1. С. 118–124.

Колодій О. П., Луковський О. Я., Леках А. А. Аналіз зразків малогабаритних безпілотних авіаційних комплексів, які спроможні вирішувати завдання в інтересах оперативних підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Системи озброєння і військова техніка. 2009. № 3. С. 18‒21.

Фещенко А. Л. Застосування безпілотних літальних апаратів у воєнних конфліктах кінця ХХ – початку ХХІ століття : автореф. дис. … канд. іст. наук : 20.02.22. Київ, 2011. 20 с.

Нестеренко С. О., Геращенко М. М., Ісаченко О. О., Фомін А. В. Навігація безпілотних літальних апаратів в умовах застосування противником активних перешкод приймачам сигналів ГНСС. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ : зб. тез доп. Міжнар. наук.-техн. конф., м. Львів,

-18 трав. 2018 р. Львів, 2018.

Мосов С. П., Хорошилова С. Й. Особливості застосування стратегічної безпілотної розвідувальної авіації у воєнних конфліктах XXI століття. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ : НУОУ, 2018. № 3. С. 97‒102.

Жарик О. М. Досвід використання безпілотних авіаційних комплексів для виконання бойових (спеціальних) завдань в Арабо-Ізраїльських війнах та збройних конфліктах. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Харків : ХУПС, 2013. Вип. 1 (34). С. 5–15.

Дробаха Г. А., Споришев К. О., Луньов О. Ю. Потреби сил Національної гвардії України в розвідувальній інформації від безпілотних літальних апаратів при виконанні завдань з припинення масових заворушень. Честь і закон. 2018. № 3. С. 4–8.

Ковальов І. В., Споришев К. О., Луньов О. Ю. Методика визначення раціонального порядку застосування розвідувальних безпілотних літальних апаратів при виконанні завдань з припинення масових заворушень силами Національної гвардії України. Честь і закон. 2018. № 4. С. 26‒37.

Луньов О. Ю. Модель раціонального руху безпілотних літальних апаратів на основі рішення задачі Комівояжера при виконанні завдань з припинення масових заворушень силами Національної гвардії України. Честь і закон. 2019. № 1. С. 50–56.

Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-IV. URL: http://surl.li/ocyop (дата звернення: 04.09.2023).

Чупрій Л., Загребельний O. Стaн і сцeнapiї розв’язання вiйськoвo-пoлiтичнoгo кoнфлiкту нa схoдi Укpaїни в контексті подолання агресії Росії. Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 листоп. 2016 р. Київ, 2016. 352 с.

Published

2023-12-28

Issue

Section

Articles