ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Authors

  • Valentyna Kravets

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2023/4/87/295205

Keywords:

organizational structures, management functions, internal quality assurance system, military higher educational institutions

Abstract

Today, Ukrainian universities continue to develop internal quality assurance systems, in particular, they form and improve appropriate institutional structures. The different types of organizational management structures of internal quality assurance system in higher education institutions of Ukraine are highlighted in the article. Their features in military higher education institutions are identified. It is determined that: 1) the most successful and widespread management structure of internal quality assurance system in Ukrainian universities is matrix; 2) the main functions of the quality management unit (or structure) are design (planning and organization), coordination, monitoring (control), motivation; 3) the type of organizational structure of the internal quality assurance system is determined by the mission and strategy of the higher education institution, the distribution of management functions among its subjects, the number of main educational units (faculties, institutes). Ten types of organizational structures of internal quality assurance system and a few their derivatives have been allocated. In military higher education institutions, which are characterized by a linear-functional structure of the organization of relationships with a high level of hierarchy, a small and medium number of educational units, the functions of quality management are mainly assigned to the educational and methodological unit, its structural units, or distributed among all structural units and collegial bodies. At the same time, the military higher educational institutions of Ukraine, under the influence of external factors and due to the gradual formation of an academic culture of quality, are transforming their management structures, creating a particular structural unit for quality management.

References

Методичні рекомендації щодо побудови інституційної структури внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у закладах вищої освіти: проект. Проект Erasmus+ QUAERE : веб-сайт. URL: http://surl.li/odhky (дата звернення: 14.06.2023).

Родіонов О. В. Планування, проектування і конструювання систем управління якістю вищої освіти. Управління проектами та розвиток виробництва. Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2012. № 3 (43). С. 117‒121. URL: http://surl.li/odhlh (дата звернення: 14.06.2023).

Прігунов О. В. Концептуальна схема системи управління якістю освітнього процесу ЗВО. Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницький : ХНУ, 2020. № 1. С. 241‒244. DOI: 10.31891/2307-5740-2020-282-1-42.

Шарата Н. До питання організаційної структури управління інноваційно-педагогічною діяльністю у ВНЗ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань : УДПУ, 2015. Вип. 2. С. 402‒414. URL: http://surl.li/odhmi (дата звернення: 14.06.2023).

Раєвнєва О. В., Бровко О. І., Аксьонова І. В., Немашкало К. Р. Компаративний аналіз видів організаційної структури управління закладом вищої освіти. Бізнесінформ. 2021. № 11. С. 111‒118. DOI: 10.32983/2222-4459-2021-11-111-118.

Чепурна В., Долгальова О. Дослідження та удосконалення організаційної структури управління закладу вищої освіти. Галицький економічний вісник. 2022. № 5-6. С. 110‒119. DOI: 10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.05_06.110.

Клімова А. В. Вдосконалення організаційної структури закладів вищої освіти з метою підвищення ефективності ліцензійної та господарської діяльності. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Рівне : НУВГП, 2020. Вип. 2 (90). С. 66‒76. DOI: 10.31713/ve220208.

Полякова Г. А. Організаційна структура та взаємодія в системі адаптивного управління внутрішнім забезпеченням якості у ЗВО. Адаптивні системи управління в освіті : зб. матеріалів IV Всеукр. наук. форуму, м. Харків, 24-28 січ. 2019 р. Харків, 2019. С. 27‒30. URL: http://surl.li/odhne (дата звернення: 14.06.2023).

Velychko O., Velychko L. Matrix structures in management of quality of educational and scientific work of Ukrainian universities. Problems and Perspectives in Management. 2018. № 16 (1). Р. 133‒144. DOI: 10.21511/ppm.16(1).2018.13.

Кірдан О. Л. Виклики та перспективи розвитку системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань : УДПУ, 2017. Вип. 16. С. 277‒283. URL: http://surl.li/odhno (дата звернення: 14.06.2023).

Гожик А., Щеглюк Д. Розробка моделі внутрішньої системи забезпечення якості. Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка в розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE). Київ : Київський університет, 2018. С. 51‒55. URL: http://surl.li/djzch (дата звернення: 14.06.2023).

Кошлань О., Колдов О., Олійник Л. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти: досвід провідних закладів вищої освіти України. Військова освіта. 2022. № 1 (45). С. 112‒122. DOI: 10.33099/2617-1783/2022-45/112-122.

Внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у вищих військових навчальних закладах: проблеми оцінювання / Л. Олійник та ін. Військова освіта. 2022. № 2 (46). С. 196‒207. DOI: 10.33099/2617-1775/2022-02/196-207.

Колесник В. М., Воєнна К. І. Теоретичні підходи до функцій менеджменту, його ефективності в системі управління сільськогосподарськими підприємствами. Економічний простір. 2013. № 71. С. 192‒203. URL: http://surl.li/odhor (дата звернення: 14.06.2023).

Гордійчук С. В. Особливості структури управління вищого медичного навчального закладу. Інноваційний менеджмент у закладах освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Житомир, 21 берез. 2017 р. Житомир, 2017. Т. 1. С. 119‒125. URL: http://surl.li/odhqp (дата звернення: 14.06.2023).

Родіонов О. В. Розробка та обґрунтування організаційних структур управління кадровим та освітнім потенціалом продовольчої сфери регіону. Ефективна економіка. 2011. № 9. URL: http://surl.li/odhra (дата звернення: 14.06.2023).

Впровадження локальних систем управління якістю в українських університетах : аналітичний звіт / за заг. ред. Т. В. Фінікова, В. І. Терещука. Київ : Таксон, 2018. 88 с. URL: http://surl.li/odhrj (дата звернення: 14.06.2023).

Федорченко Ю. Про розбудову системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Портал громадських експертів «Освітня політика» : веб-сайт. URL: http://surl.li/odhtz (дата звернення: 14.06.2023).

Реєстр субʼєктів освітньої діяльності: заклади вищої освіти. Єдина державна електронна база з питань освіти : веб-сайт. URL: http://surl.li/odhuh (дата звернення: 14.06.2023).

Доповідь про якість вищої освіти в Україні, її відповідність завданням сталого інноваційного розвитку суспільства у 2022 році / за ред. А. Бутенка, О. Єременко, Н. Стукало. Київ : Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2023. 59 с. URL: http://surl.li/odhuq (дата звернення: 14.06.2023).

Published

2023-12-28

Issue

Section

Articles