INDICATORS AND CRITERIA FOR ACOUSTIC CONCEALMENT DURING FIRE MISSIONS

Authors

  • Oleksandr Bilenko
  • Rostyslav Hotsa

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2024/1/88/302141

Keywords:

acoustic concealment, gunshot noise, sound pressure, indicator, criterion, small arms, fire mission

Abstract

The importance of acoustic concealment during certain fire missions and the necessity of indicators and criteria for its evaluation are substantiated. Deterministic and probabilistic indicators of acoustic concealment of fire mission and criteria for them are developed. The advantages and areas of application of the specified indicators and criteria are defined. The obtained results can be used for comparative evaluation of existing samples of low-noise weapons and for forming requirements for the characteristics of prospective samples.

References

Bilenko O. I. (2014). Vyznachennia parametriv zvuku postrilu, yaki vplyvaiut na vykonannia spetsyfichnykh vohnevykh zavdan sylamy bezpeky ta pidliahatymut rehlamentatsii [Determination of gunshot sound parameters that affect the performance of specific firing tasks by security forces and will be subject to regulation]. Systemy ozbroiennia i viiskova tekhnika. Kharkiv : KhUPS, vol. 1 (37), pp. 5–11 [in Ukrainian].

Bilenko O. I. (2013). Taktyko-tekhnichni kharakterystyky striletskoi zbroi dlia syl okhorony pravoporiadku, yaki pidliahaiut rehlamentatsii [Tactical and technical characteristics of small arms for law enforcement forces subject to regulation]. Skhidno-Yevropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii, vol. 2/10 (62), pp. 28–32 [in Ukrainian].

Bilenko O. I., Martynov I. V., Pistriak P. V. (2021). Doslidzhennia stanu naukovo-metodychnoho aparatu formuvannia vymoh do kharakterystyk shumu postrilu zi striletskoi zbroi [Study of the state of the scientific and methodological apparatus for the formation of requirements for the noise characteristics of a small-arms shot]. Chest i zakon, no. 4, pp. 45–51 [in Ukrainian].

Bilenko O. I., Kaidalov R. O., Kriukov O. M. (2021). Osoblyvosti formuvannia vymoh do tekhnichnykh kharakterystyk striletskoi zbroi dlia syl bezpeky za umovy rehlamentatsii shumu postrilu [Peculiarities of the formation of requirements for the technical characteristics of small arms for security forces under the condition of regulation of gunshot noise]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Natsionalnoi hvardii Ukrainy. Kharkiv : NA NGU, vol. 2 (38), pp. 22–32 [in Ukrainian].

Mil. Press Flot: Zakhyst i prykhovanist [Protection and stealth]. Retrieved from: https://flot.com/publications/books/shelf/submarines/p14.htm (accessed 18 January 2024) [in Ukrainian].

Pashyn V. M., Ivanov V. S., Myshynskyi E. L. (2008). Akustychna skrytnist suchasnykh vitchyznianykh pidvodnykh chovniv yak dosiahnennia sudnobudivelnoi nauky [Acoustic stealth of modern domestic submarines as an achievement of shipbuilding science]. Retrieved from: http://surl.li/rohed (accessed 22 January 2024) [in Ukrainian].

Viiskovyi ohliad: Skrytnist pidvodnykh aparativ [Stealth of underwater vehicles]. Retrieved from: http://surl.li/rohfm (accessed 18 January 2024) [in Ukrainian].

Syly terytorialnoi oborony ZSU: Pryiomy ta sposoby prykhovanoho ta bezshumnoho peresuvannia [Techniques and methods of hidden and silent movement]. Retrieved from: http://surl.li/rohfv (accessed 18 January 2024) [in Ukrainian].

Bezpeka shop: Systemy vyiavlennia droniv ta protydronni systemy [Drone detection systems and anti-drone systems]. Retrieved from: http://surl.li/rohgt (accessed 25 January 2024) [in Ukrainian].

TopWar: Acoustic systems for determining the shot. Retrieved from: http://surl.li/rohha (accessed 25 January 2024) [in English].

Militarniy: Avtomatyzovanyi zvukovyi kompleks rozvidky vohnevykh pozytsii [Automated sound system for reconnaissance of firing positions]. Retrieved from: http://surl.li/rohhk (accessed 25 January 2024) [in Ukrainian].

Gur Khan: Systema vyiavlennia postriliv "Sova-M" [Shot detection system "Sova-M"]. Retrieved from: https://gurkhan.blogspot.com/2016/05/blog-post_89.html (accessed 25 January 2024) [in Ukrainian].

STMEGI: Izrailska oboronna kompaniia predstavyla novyi datchyk vyiavlennia postriliv na poli boiu [An Israeli defense company has introduced a new gunshot detection sensor on the battlefield]. Retrieved from: http://surl.li/rohkr (accessed 25 January 2024) [in Ukrainian].

Oliinykov A., Borodavka A. (2017). Osnovni napriamky vdoskonalennia zasobiv akustychnoi rozvidky [The main areas of improvement of the means of acoustic reconnaissance]. Radiotekhnika: vseukrainskyi mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. Kharkiv : KhNURE, vol. 189, pp. 189–194 [in Ukrainian].

Khoriev A. A. (2008). Zasoby akustychnoi rozvidky: spriamovani mikrofony i lazerni akustychni systemy rozvidky [Means of acoustic reconnaissance: directional microphones and laser acoustic reconnaissance systems]. Spetstekhnika i zviazok, vol. 3, pp. 34–43 [in Ukrainian].

Slovnyk ukrainskoi movy u 20 tomakh [Dictionary of the Ukrainian language in 20 volumes]. Retrieved from: http://surl.li/rohkz (accessed 02 February 2024) [in Ukrainian].

Slovnyk-UA: portal ukrainskoi movy ta kultury [Dictionary-UA: portal of Ukrainian language and culture]. Retrieved from: http://surl.li/rohlm (accessed 02 February 2024) [in Ukrainian].

Slovnyk.me: Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi movy [A large explanatory dictionary of the modern language]. Retrieved from: http://surl.li/rohma (accessed 02 February 2024) [in Ukrainian].

Akustychna entsyklopediia [Acoustic encyclopedia]. Retrieved from: http://surl.li/rohmh (accessed 02 February 2024) [in Ukrainian].

Vue.gov.ua: Akustyka [Acoustics]. Retrieved from: http://surl.li/gqeki (accessed 02 February 2024) [in Ukrainian].

Dubrovskyi I. M., Yehorov B. V., Riaboshapka K. P. (1986). Dovidnyk z fizyky [Handbook of physics]. Kyiv : Naukova dumka [in Ukrainian].

Entsyklopediia fizyky i tekhniky: zatukhannia zvuku [Encyclopedia of physics and technology: sound attenuation]. Retrieved from: http://femto.com.ua/articles/part_1/1207.html (accessed 05 February 2024) [in Ukrainian].

Hrinchenko V. T., Meleshko V. V. (1981). Harmonichni kolyvannia ta khvyli v pruzhnykh tilakh [Harmonic oscillations and waves in elastic bodies]. Kyiv : Naukova dumka [in Ukrainian].

Bilenko O. I., Martynov I. V. (2023). Vplyv kharakterystyk shumu postrilu zbroi ta vidstani do tsili na ymovirnosti vyiavlennia faktu zastosuvannia zbroi protyvnykom [The influence of the characteristics of the noise of a weapon shot and the distance to the target on the probability of detecting the fact of the enemy's use of weapons]. Zbirnyk naukovykh prats. Tsentralnyi naukovo-doslidnyi instytut ozbroiennia ta viiskovoi tekhniky Zbroinykh Syl Ukrainy. Kyiv : TsNDI OVT ZSU, vol. 3 (90), pp. 40–47 [in Ukrainian].

Bilenko O. I., Martynov I. V. (2023). Vplyv zvukovoho maskera na ymovirnosti vyiavlennia faktu zastosuvannia zbroi protyvnykom [The effect of a sound masker on the probability of detecting the fact of the enemy using weapons]. Zbirnyk naukovykh prats. Tsentralnyi naukovo-doslidnyi instytut ozbroiennia ta viiskovoi tekhniky Zbroinykh Syl Ukrainy. Kyiv : TsNDI OVT ZSU, vol. 4 (91), pp. 96–105 [in Ukrainian].

Published

2024-04-18

Issue

Section

Articles