CERTAIN RISKS OF MOBILIZATION DRAFT LAWS AND THEIR POSSIBLE IMPACT ON THE MILITARY SECURITY OF UKRAINE

Authors

  • Oleksii Tytarenko
  • Oleksandr Kriachkor

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2024/1/88/302295

Keywords:

mobilization draft laws, improvement of mobilization mechanisms, ensuring military security, risks of mobilization of convicts

Abstract

The article analyzes the draft laws No. 10378, 10378-1, 10378-2, 10378-3, 10378-4  and No. 10449 registered in the Verkhovna Rada of Ukraine in December 202 ‒ January 2024, aimed at improving the existing mechanisms of mobilization and increasing the military reserve for the defense forces. The registered mobilization bills identify certain risks that may negatively affect the state of military security and defense capability of the country in the future. The risks of expanding the possibilities of conscription during the mobilization of convicts, suspects, and those accused of committing criminal offenses, as well as the risks of demobilization, have been identified. Proposals for amendments and additions to the draft law No.  10449 of 30.01.2024, the Law of Ukraine "On Military Duty and Military Service", and the Criminal Code of Ukraine were formulated to minimize the impact of these risks on the state of military security of  Ukraine.

References

Ukaz Prezydenta Ukrainy "Pro vvedennia voiennoho stanu" № 64/2022 [Decree of the President of Ukraine "On the introduction of martial law" activity no. 64/2022]. (2022, February 24). Retrieved from: http://surl.li/bqxpg (accessed 12 January 2024) [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy" № 2469-VIII [Law of Ukraine about the national security of Ukraine activity no. 2469-VIII]. (2018, June 21). Retrieved from: http://surl.li/tcsi (accessed 12 January 2024) [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy "Pro zahalnu mobilizatsiiu" № 65/2022 [Decree of the President of Ukraine "On general mobilization" activity no. 65/2022]. (2022, February 24). Retrieved from: http://surl.li/rqggb (accessed 19 January 2024) [in Ukrainian].

Zaluzhnyi V. (2024) Shchodo suchasnoho dyzainu viiskovykh operatsii u rosiisko- ukrainskikh viini: v borotbi za initsiatyvu [Regarding the modern design of military operations in the Russian-Ukrainian war: in the struggle for the initiative]. Retrieved from: http://surl.li/qbhls (accessed 1 February 2024) [in Ukrainian].

Turkot M. S. (2015). Mobilizatsiina diialnist yak zasib zabezpechennia voiennoi bezpeky Ukrainy [Mobilization activity as a means of ensuring Ukraine's military security]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal, no. 2, pp. 200‒202. Retrieved from: http://surl.li/rqggh (accessed 1 January 2024) [in Ukrainian].

Romanova O. M. (2023). Yurydychni aspecty mobilizatii v Ukraini [Legal aspects of mobilization in Ukraine]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, no. 1, pp. 73‒78. DOI: https://doi.org/10.36695/2219-5521.1.2023.15 [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]. (1996, June 28). Retrieved from: http://surl.li/gdyl (accessed 19 January 2024) [in Ukrainian].

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo udoskonalennia okremykh pytan mobilizatsii, viiskovoho obliku ta prokhodzhennia viiskovoi sluzhby № 10378 [Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improvement of Certain Issues of Mobilization, Military Registration and Military Service activity no. 10378]. (2023, December 25). Retrieved from: http://surl.li/opryu (accessed 26 December 2023) [in Ukrainian].

Boiarchuk T. (2024) "Porushuie normy ukrainskoi Konstytutsii", ‒ ombudsmen pro mobilizatsiinyi zakon ["It violates the norms of the Ukrainian Constitution", ‒ the ombudsman about the mobilization law]. Retrieved from: http://surl.li/rqgic (accessed 17 January 2024).

V Ukraini zaproponuvaly mobilizovuvaty uviaznenykh: u Radi rozpovily pro ideiu [In Ukraine, it was proposed to mobilize prisoners the Verkhovna Rada of Ukraine talked about the idea]. Retrieved from: http://surl.li/rqgim (accessed 28 December 2023) [in Ukrainian].

Vuiets P., Taranenko V. (2024). Zakon pro mobilizatsiiu. Druha versiia krashche? [Law on mobilization. Is the second version better?]. Retrieved from: http://surl.li/rqgir (accessed 1 February 2024) [in Ukrainian].

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo udoskonalennia okremykh pytan mobilizatsii, viiskovoho obliku ta prokhodzhennia viiskovoi sluzhby № 10378-1 [Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improvement of Certain Issues of Mobilization, Military Registration and Military Service activity no. 10378-1]. (2023, December 28). Retrieved from: http://surl.li/rqgiw (accessed 28 December 2023) [in Ukrainian].

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo udoskonalennia okremykh pytan mobilizatsii, viiskovoho obliku ta prokhodzhennia viiskovoi sluzhby, vrakhovuiuchy zdorovyi hluzd ta realni perspektyvy zmitsnennia oboronozdatnosti, zberezhennia hromadian i krainy № 10378-2 [Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improving Certain Issues of Mobilization, Military Registration and Military Service, Taking into Account Common Sense and Real Prospects of Strengthening Defense Capability, Protecting Citizens and the Country activity no. 10378-2]. (2023, December 29). Retrieved from: http://surl.li/rqgml (accessed 29 December 2023) [in Ukrainian].

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo okremykh pytan mobilizatsii, prokhodzhennia viiskovoi sluzhby ta zvilnennia z viiskovoi sluzhby, vedennia viiskovoho obliku № 10378-3 [Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Certain Issues of Mobilization, Completion of Military Service and Discharge from Military Service, Maintenance of Military Records activity no. 10378-3]. (2024, January 8). Retrieved from: http://surl.li/rqgmw (accessed 10 January 2024) [in Ukrainian].

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv, yaki rehuliuiut poriadok mobilizatsii, zdiisnennia mobilizatsiinoi roboty ta prokhodzhennia navchannia viiskovozoboviazanymy № 10378-4 [Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts Regulating the Procedure for Mobilization, Mobilization Work, and Training of Conscripts activity no. 10378-4]. (2024, January 8). Retrieved from: http://surl.li/rqgnk (accessed 10 January 2024) [in Ukrainian].

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo okremykh pytan prokhodzhennia viiskovoi sluzhby, mobilizatsii ta viiskovoho obliku № 10449 [Draft Law on amendments to various legislative acts of Ukraine for the purpose of strengthening military service, mobilization and military service activity no. 10449]. (2024, January 30). Retrieved from: http://surl.li/pzreh (accessed 31 January 2024) [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro viiskovyi oboviazok i viiskovu sluzhbu" № 2232-XII [Law of Ukraine about military harness and military service activity no. 2232-XII]. (1992, March 25). Retrieved from: http://surl.li/ppuk (accessed 1 February 2024) [in Ukrainian].

Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine]. (2001, April 5). Retrieved from: http://surl.li/hwcs (accessed 1 February 2024) [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro mobilizatsiinu pidhotovku ta mobilizatsiiu" № 3543-XII [Law of Ukraine about mobilization preparation and mobilization activity no. 3543-XII]. (1993, October 21). Retrieved from: http://surl.li/bzvtr (accessed 1 February 2024) [in Ukrainian].

Miniust poiasnyv, chy mozhut mobilizuvaty kolyshnikh viazniv [The Ministry of Justice explained whether former prisoners can be mobilized]. Retrieved from: http://surl.li/rqgpk (accessed 18 January 2024) [in Ukrainian].

Proekt Zakonu pro amnistiiu u 2024 rotsi u zviazku z viiskovoiu ahresiieiu Rosiiskoi Federatsii dlia uchasti u zakhysti suverenitetu i derzhavnoi tsilisnosti Ukrainy № 10419 [Draft Law on Amnesty in 2024 in connection with the military aggression of the Russian Federation to protect the sovereignty and sovereignty of Ukraine activity no. 10419]. (2024, January 19). Retrieved from: http://surl.li/rqgpr (accessed 24 January 2024) [in Ukrainian].

Zvit pro sklad zasudzhenykh za 2023 rik (Forma 7 Derzhavnoi sudovoi administratsii Ukrainy) [Report on the composition of convicts for 2023 (Form 7 of the State Judicial Administration of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait sudovoi vlady Ukrainy. Retrieved from: http://surl.li/mxnme (accessed 5 January 2024) [in Ukrainian].

Zahalna kharakterystyka Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy [General characteristics of the State Criminal Enforcement Service of Ukraine]. Retrieved from: http://surl.li/pznqu (accessed 1 January 2024) [in Ukrainian].

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine] (2012, April 13). Retrieved from: http://surl.li/navm (accessed 1 February 2024) [in Ukrainian].

Kudriavtsev O. (2023) Kryminalne sudochynstvo: transformatsii voiennoho chasu [Criminal Justice: Wartime Transformations]. Yurydychna hazeta online, no. 9–10 (767–768). Retrieved from: http://surl.li/rqgqx (accessed 1 January 2024) [in Ukrainian].

Yedynyi zvit pro osib, yaki vchynyly kryminalni pravoporushennia sichen ‒ hruden 2023 rik (Forma 2) [Unified report on persons who committed criminal offenses January ‒ December 2023 (Form 2)]. Ofis Heneralnoho prokurora Ukrainy. Retrieved from: http://surl.li/gjzvs (accessed 1 January 2024) [in Ukrainian].

Hlotov M. (2023) Mobilizatsiia yak pidstava dlia zupynennia sudovoho provadzhennia. Chastyna 2. [Mobilization as a basis for stopping court proceedings. Part 2]. Retrieved from: http://surl.li/rqgrg (accessed 1 February 2024) [in Ukrainian].

Elektronna petytsiia Prezydentu Ukrainy "Mobilizovani. Strokovyky. Kontraktnyky. Systemna rotatsiia shliakhom tymchasovoi demobilizatsii. Armiia ne povynna stavaty viaznytseiu, a viiskovi ‒ uviaznenymy" № 22/210078-ep [Electronic petition to the President of Ukraine "Mobilized. Term workers Contract workers. Systemic rotation through temporary demobilization. The army should not become a prison, and the military should not become prisoners" activity no. 22/210078-ep]. (2023, November 8). Retrieved from: http://surl.li/rqgrm (accessed 4 January 2024) [in Ukrainian].

Published

2024-04-18

Issue

Section

Articles