Том 1, № 56 (2016)

Зміст

Статті

ГРУПУВАННЯ СИЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ОБОРОНИ КРАЇНИ PDF
О. М. Shmakov, V. Yu. Poliakov 4-7
РАПТОВІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ПРИНЦИП ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА PDF
V. P. Varakuta, G. А. Drobakha, V. V. Kolianda 8-15
ВОЄНІЗОВАНА СИЛА МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ – ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
V. V. Ovcharenko, G. М. Miroshnichenko 16-19
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИКОРДОННОЮ БЕЗПЕКОЮ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
D. А. Kupriyenko 20-25
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УПРАВЛІННЯ РЕЗЕРВАМИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ PDF
А. V. Bratko 26-30
ФАКТОРИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ СКЛАДНОСТІ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ СОЦАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, ЗУМОВЛЕНИХ МАСОВОЮ АКТИВНІСТЮ ГРОМАДЯН PDF
V. М. Batsamut, G. А. Drobaha 31-37
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ ІЗ СИЛАМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ PDF
І. М. Neklonskyi, S. V. Biletskyi, О. А. Romashchenko 38-42
ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОФІЦЕРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ – ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР НАВЧАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА КОНТРАКТОМ, ГОТОВНОСТІ ЇХ ДО ЯКІСНОГО ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ (ПРОБЛЕМИ, ОСНОВНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ) PDF
V. S. Moldavchuk 43-48
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИКЛАДНИХ НАВИЧОК ПРАКТИЧНОЇ СТРІЛЬБИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ PDF
О. А. Morgunov, О. А. Yareshchenko, О. V. Khatsayuk 49-56
МЕТОДИКА ТАКСОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПОКАЗНИКИ МОЖЛИВОСТЕЙ З ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ З’ЄДНАННЯМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
V. P. Gorodnov, S. О. Pavlenko, V. V. Ovcharenko 57-66
МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ПІД ЧАС ОЦІНЮВАННЯ НЕОБХІДНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ БОЙОВОЇ СЛУЖБИ З ОХОРОНИ ОКРЕМИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
V. P. Gorodnov, S. М. Sukonko 67-71
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО СТРУКТУРИ АВТОМОБІЛЬНОГО ПУНКТУ ПРОПУСКУ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ PDF
V. P. Gorodnov, V. А. Kyrylenko, V. М. Petrov 72-77
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ УДАРУ ПОВІТРЯНОГО ПРОТИВНИКА З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИАГЕНТНОГО АЛГОРИТМУ PDF
І. А. Taran, S. О. Starodubtsev 78-83
СИЛИ ТА ЗАСОБИ У СИСТЕМІ ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО ПРИКРИТТЯ ОБ’ЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
М. О. Yermoshin 84-86