№ 2 (2009)

Зміст

Статті

РОЛЬ ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ У ДОСЛІДЖЕННЯХ З ВОЄННИХ НАУК PDF
О. М. Shmakov, G. А. Drobakha 3-9
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ІНСТИТУТУ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ НАД ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВИ PDF
V. V. Dovbnya, І. О. Kyrychenko, V. V. Shmidt 10-15
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ PDF
S. О. Kuznichenko 16-19
ТИПОВА СХЕМА РЕАГУВАННЯ СИЛ ЄДС НА АВАРІЇ З ВИКИДАННЯМ СИЛЬНОДІЮЧИХ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН, ЯКА ЗУМОВЛЮЄ ОПЕРАТИВНИЙ РІВЕНЬ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ДІЙ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК PDF
V. V. Antonets, Yu. P. Babkov, М. О. Ermoshyn 20-25
КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ СИЛАМИ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ PDF
М. М. Orlov 26-39
ЗАДАЧІ АНАЛІЗУ МІСЦЕВОСТІ ДЛЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВПЛИВУ ФІЗИКОГЕОГРАФІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕСУВАННЯ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
N. І. Lytvynenko, А. А. Pоberezhny 40-44
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ У ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬКАХ МВС УКРАЇНИ PDF
V. S. Moldavchuk, А. V. Stadnik 45-50
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ PDF
О. V. Kryvenko 51-53
ВІЙСЬКОВА ДЕОНТОЛОГІЯ ТА ЕТИКЕТ – СКЛАДНИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ І МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ PDF
N. Yu. Chuprinova 54-60