№ 2 (2008)

Зміст

Статті

ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЇ ВНУТРІШНЬОЇ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛ І ЗАСОБІВ У ВНУТРІШНЬОМУ ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ PDF
Т. А. Sutyushev 3-6
ОЦІНКА МОЖЛИВИХ ВТРАТ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ PDF
V. V. Obryadin, V. І. Trobyuk, R. L. Reshetilo, P. V. Pistryak 7-10
СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЙОВОЇ СЛУЖБИ З КОНВОЮВАННЯ ТА ЕКСТРАДИЦІЇ У ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬКАХ PDF
S. І. Skripnjuk 11-17
ОБҐРУНТУВАННЯ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ СТАН ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ ПІД ЧАС МАСОВОЇ АКТИВНОСТІ ГРОМАДЯН PDF
S. V. Belay 18-22
НАПРЯМОК ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ПРИ ПЕРЕХОДІ НА КОМПЛЕКТУВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ЗА КОНТРАКТОМ PDF
V. P. Gorodnov, М М Medvid, V. І Vorobyov, А. V. Zozulja 23-27
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ PDF
М. М. Orlov 28-34
СПОСІБ РОЗРАХУНКУ СТУПЕНЯ ВАЖЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ОЗНАК ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН PDF
V. P. Gorodnov, О. А. Benkovsky, V. А. Kirilenko 35-39
ЗБРОЯ НА НОВИХ ФІЗИЧНИХ ПРИНЦИПАХ ТА СПОСОБИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ PDF
V. М. Zakharov, М. G. Rusanov 40-55
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ PDF
V. S. Moldavchuk, І. І. Prikhodko, М. І. Dosjak 56-60