№ 4 (2008)

Зміст

Статті

МЕТОДИКА ВДОСКОНАЛЮВАННЯ СЛУЖБИ ШТАБІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК PDF
S. О. Levсhenko, М. М. Orlov, V. І. Vorobyov 3-11
СЛУЖБОВО-БОЙОВІ ГРУПИ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ФОРМУВАННЯ PDF
І. О. Kyrychenko, V. V. Shmidt, V. М. Klyshyn 12-17
СУТНІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО РЕГЛАМЕНТАЦІЇ У КЕРІВНИХ ДОКУМЕНТАХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ) ТА АРМІЇ США PDF
І. F. Rolin, О. М. Shapoval, L. К. Strilets 18-24
МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ СКЛАДНОСТІ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ ШТАБОМ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК В УМОВАХ ВИНИКНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ PDF
S. V. Belay 25-30
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЧАСТИНИ, З’ЄДНАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ PDF
V. М. Klyshyn 31-37
УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ СИСТЕМИ З МЕТОЮ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКІ АРХІТЕКТУРИ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ ДЕРЖАВ У КОНТРТЕРОРИСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ PDF
R. S. Ivanytskiy, S. V. Pecheritsya 38-42
НОВІ ПІДХОДИ ДО РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ PDF
М. М. Lytvyn 43-47
ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
О. V. Boychenko 48-51
МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ТАКСОНОМІЇ ДЛЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ СИСТЕМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
І. О. Kyrychenko 52-60
ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ НАЛЕЖНОСТІ НЕЧІТКИХ ЧИСЕЛ, АРИФМЕТИЧНИХ І ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ ТА ПРАВИЛ ЇХ УРАХУВАННЯ В ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНИХ РОЗРАХУНКАХ PDF
І. S. Katerynchuk, R. V. Rachok, D. А. Mul 61-64