Том 1, № 40 (2012)

Зміст

Статті

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ВАРІАНТИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ У ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ PDF
М. І. Beliaev, H. М. Miroshnychenko 4-8
ФУНКЦІЇ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
О. V. Lavnіchenko 9-13
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ ДЕРЖАВИ І ФОРМА ЙОГО ДІЙ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ PDF
М. М. Orlov 14-22
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО КОМАНДУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ PDF
О. М. Shmakov 23-31
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗВІДКИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК PDF
М. М. Orlov, R. О. Honchar 32-37
ЗАДАЧА РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ НАРЯДІВ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЇ СЛУЖБИ PDF
V. V. Antonets, V. V. Obriadіn, P. V. Pіstriak 38-40
МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ З’ЄДНАНЬ, ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ В УМОВАХ МИРНОГО ЧАСУ PDF
О. І. Tsys 41-45
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ КОМАНДИРА ПІДРОЗДІЛУ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК PDF
S. Т. Poltorak, V. І. Pasichnyk 46-50
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ВІДБОРУ КАДРІВ PDF
S. Т. Poltorak, V. Т. Olenchenko, V. Ye. Kozlov 51-54
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ПОТРЕБ У ПІДГОТОВЛЕНИХ ОФІЦЕРСЬКИХ КАДРАХ ДЛЯ ЛІНІЙНИХ ЧАСТИН ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ PDF
H. О. Radionov 55-59
ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА СТАНОВЛЕННЯ КОМАНДИРІВ ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
О. Yu. Shabalin 60-63
ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ І МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ РІЗНИХ ЛАНОК УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК PDF
Yu. P. Babkov, V. М. Batsamut, H. А. Drobakha 64-70
ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПРИХОВАННЯ ДЕМАСКУВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПІД ЧАС ОХОРОНИ ТА ОБОРОНИ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВИХ ОБ’ЄКТІВ В УМОВАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ PDF
V. P. Varakuta, І. А. Pehakhin, P. V. Pistriak, О. H. Razinkina 71-79
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ МОБІЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ У ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬКАХ PDF
S. І. Skrypniuk 80-84
МЕТОДИКА ОБҐРУНТУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ГРУПИ ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВПЛИВУ НА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У СКЛАДІ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО КОМАНДУВАННЯ PDF
H. А. Drobakha, І. І. Lіpatov, K. Yu. Hunbіn, S. L. Lіpatova 92-99
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З РЕГІОНАЛЬНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ СУБ’ЄКТІВ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ ПІД ЧАС АНТИТЕРОРИСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАСОВИХ ГРОМАДСЬКИХ, ЗОКРЕМА СПОРТИВНИХ, ЗАХОДІВ PDF
І. І. Musienko, О. А. Harbuzov, А. V. Korostilenko 85-91