Інформація про автора

Orlov, М. М., Україна

 • Том 4, № 51 (2014) - Статті
  РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ВОЄННОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ
  Анотація  PDF
 • Том 2, № 49 (2014) - Статті
  СПОСОБИ ДІЙ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПІД ЧАС ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ПРОТИСТОЯНЬ ГРОМАДЯН У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ МІЖЕТНІЧНОГО КОНФЛІКТУ
  Анотація  PDF
 • Том 1, № 48 (2014) - Статті
  НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЮВАННЯ СЛУЖБИ ШТАБІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Анотація  PDF
 • № 2 (2011) - Статті
  ХАРАКТЕРИСТИКА ДИВЕРСІЙНО-РОЗВІДУВАЛЬНИХ СИЛ СУМІЖНИХ З УКРАЇНОЮ ДЕРЖАВ ЯК ПОТЕНЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ РОЗВІДКИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПІД ЧАС ДІЙ У ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОБОРОНІ
  Анотація  PDF
 • № 2 (2011) - Статті
  СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕТОД ПОЕТАПНОГО ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ І НОРМ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
  Анотація  PDF
 • № 4 (2011) - Статті
  КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ І КРИТЕРІЮ ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ СИЛАМИ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ
  Анотація  PDF
 • № 4 (2011) - Статті
  ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
  Анотація  PDF
 • Том 1, № 44 (2013) - Статті
  ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗВІДКИ УГРУПОВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОБОРОНІ
  Анотація  PDF
 • Том 2, № 45 (2013) - Статті
  ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОРМ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ
  Анотація  PDF
 • № 1 (2010) - Статті
  КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА СИНТЕЗУ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ СИЛАМИ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ
  Анотація  PDF
 • № 2 (2010) - Статті
  МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЄДИНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ ШЛЯХОМ РАНЖУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗАВДАНЬ
  Анотація  PDF
 • № 4 (2010) - Статті
  ІСНУЮЧА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ ВІЙСЬКАМИ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ УДОСКОНАЛЮВАННЯ
  Анотація  PDF
 • № 1 (2009) - Статті
  ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ УДОСКОНАЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  Анотація  PDF
 • № 1 (2009) - Статті
  ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ
  Анотація  PDF
 • № 2 (2009) - Статті
  КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ СИЛАМИ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ
  Анотація  PDF
 • № 4 (2009) - Статті
  ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОКАЗНИКА ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ СИЛАМИ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ
  Анотація  PDF
 • № 2 (2008) - Статті
  МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ
  Анотація  PDF
 • № 4 (2008) - Статті
  МЕТОДИКА ВДОСКОНАЛЮВАННЯ СЛУЖБИ ШТАБІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК
  Анотація  PDF
 • Том 1, № 40 (2012) - Статті
  МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ ДЕРЖАВИ І ФОРМА ЙОГО ДІЙ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ
  Анотація  PDF
 • Том 1, № 40 (2012) - Статті
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗВІДКИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК
  Анотація  PDF
 • Том 2, № 41 (2012) - Статті
  НЕОБХІДНІ І ДОСТАТНІ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ МІЖЕТНІЧНИХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ
  Анотація  PDF
 • № 1 (2011) - Статті
  АНАЛІЗ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВОЄННІЙ НАУЦІ
  Анотація  PDF
 • Том 2, № 41 (2012) - Статті
  ПРО НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У КОНТЕКСТІ МОЖЛИВИХ РЕЗОНАНСНИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ
  Анотація  PDF
 • Том 2, № 41 (2012) - Статті
  МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНОЇ СТРУКТУРИ ЧАСТИНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ВИХОДЯЧИ З ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОНУВАНИХ НЕЮ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ
  Анотація  PDF