Інформація про автора

Shmakov, О. М., Україна

 • Том 3, № 62 (2017) - Статті
  РОЗВИНЕННЯ ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА: ТВОРЧИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ КОМАНДНОГО СКЛАДУ
  Анотація  PDF
 • Том 2, № 61 (2017) - Статті
  ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СКЛАД УГРУПОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ
  Анотація  PDF
 • Том 2, № 61 (2017) - Статті
  НЕОБХІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧИХ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ В СИТУАЦІЯХ З ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ
  Анотація  PDF
 • Том 1, № 60 (2017) - Статті
  АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
  Анотація  PDF
 • Том 1, № 64 (2018) - Статті
  ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ СИЛАМИ І ЗАСОБАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
  Анотація  PDF
 • Том 4, № 59 (2016) - Статті
  ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ СФЕРИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ З ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ
  Анотація  PDF
 • Том 1, № 56 (2016) - Статті
  ГРУПУВАННЯ СИЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ОБОРОНИ КРАЇНИ
  Анотація  PDF
 • Том 2, № 65 (2018) - Статті
  УМОВИ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УСПІХУ СИЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
  Анотація  PDF
 • Том 2, № 53 (2015) - Статті
  ЧИ ВЛАСТИВЕ ОПЕРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО НАЦІОНАЛЬНІЙ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ?
  Анотація  PDF
 • Том 1, № 52 (2015) - Статті
  ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ДІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
  Анотація  PDF
 • Том 4, № 51 (2014) - Статті
  ТЕОРIЯ ОПЕРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА (ТЕОРІЯ ТАКТИКИ) НАЦIОНАЛЬНОЇ ГВАРДIЇ УКРАЇНИ ЯК НАУКОВИЙ МЕТОД
  Анотація  PDF
 • № 2 (2011) - Статті
  ЗМІСТ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ З БУДІВНИЦТВА ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК
  Анотація  PDF
 • № 4 (2011) - Статті
  МОЖЛИВА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ, ЗУМОВЛЕНОГО ФАКТОРАМИ СОЦІАЛЬНОПОЛІТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
  Анотація  PDF
 • Том 1, № 44 (2013) - Статті
  ДОЦIЛЬНА СТРУКТУРА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИНЕННЯ ВНУТРIШНIХ ВIЙСЬК
  Анотація  PDF
 • Том 2, № 45 (2013) - Статті
  СИЛИ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ В СЛУЖБОВО-БОЙОВIЙ ДIЯЛЬНОСТI СИЛОВИХ СТРУКТУР
  Анотація  PDF
 • № 1 (2010) - Статті
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ОСНОВ ПІДГОТОВКИ І ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ (Оперативне застосування внутрішніх військ)
  Анотація  PDF
 • № 1 (2010) - Статті
  РОЛЬ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ
  Анотація  PDF
 • № 2 (2010) - Статті
  СЛУЖБОВО-БОЙОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  Анотація  PDF
 • № 1 (2009) - Статті
  ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЮВАННЯ НАУКОВОГО СУПРОВОДУ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ
  Анотація  PDF
 • № 1 (2009) - Статті
  ОЗНАКИ НАЛЕЖНОСТІ ДИСЕРТАЦІЇ ДО ГАЛУЗІ ВІЙСЬКОВИХ НАУК
  Анотація  PDF
 • № 2 (2009) - Статті
  РОЛЬ ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ У ДОСЛІДЖЕННЯХ З ВОЄННИХ НАУК
  Анотація  PDF
 • № 4 (2009) - Статті
  ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВИБОРУ ДОЦІЛЬНОГО ВАРІАНТА РІШЕННЯ НА ДІЇ ВІЙСЬК З УРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ В ІНФОРМАЦІЇ ТА СТРУКТУРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
  Анотація  PDF
 • № 1 (2008) - Статті
  ПРИЗНАЧЕННЯ І СТАТУС НОВОСТВОРЮВАНОЇ СТРУКТУРИ НА БАЗІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ
  Анотація  PDF
 • Том 1, № 40 (2012) - Статті
  ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО КОМАНДУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ
  Анотація  PDF
 • Том 2, № 41 (2012) - Статті
  ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО З’ЄДНАННЯ І ВІЙСЬКОВУ ЧАСТИНУ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
  Анотація  PDF