Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 2, № 45 (2013) ІДЕНТИЧНІСТЬ І КАПЕЛАНСТВО В УКРАЇНІ Анотація   PDF
L. P. Nepipenko
 
№ 1 (2008) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ТА АНАЛІЗ ЙОГО ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ Анотація   PDF
К. О. Protasenko
 
№ 4 (2010) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ З КОНВОЮВАННЯ Анотація   PDF
М. О. Yermoshin, V. А. Kyrylenko
 
№ 4 (2010) ІСНУЮЧА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ ВІЙСЬКАМИ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ УДОСКОНАЛЮВАННЯ Анотація   PDF
М. М. Orlov
 
Том 2, № 41 (2012) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СПЕЦІАЛЬНОГО (ЗАХИСНОГО) ПОХІДНОГО ОБМУНДИРУВАННЯ Анотація   PDF
О. V. Orel
 
№ 2 (2010) АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАВДАНЬ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ТА ЇХ МІСЦЕ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
О. V. Krivenko
 
Том 4, № 63 (2017) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ УСТАНОВИ, ЗАКЛАДУ, ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
О. Yu. Cherednychenko, М. І. Tovma
 
Том 4, № 67 (2018) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ГВАРДІЄЮ УКРАЇНИ ЗАВДАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС МАСОВИХ ЗАХОДІВ ТА У ХОДІ ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ Анотація   PDF
I. M. Volkov, V. I. Perepadia
 
Том 2, № 53 (2015) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ Анотація   PDF
V. R. Bakalo, О. М. Varchenko, І. І. Bakalo
 
Том 1, № 60 (2017) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТИМЧАСОВИХ ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ НАУКОВИХ УСТАНОВ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ Анотація   PDF
V. R. Bakalo, О. М. Varchenko, І. І. Bakalo
 
№ 2 (2008) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ Анотація   PDF
V. S. Moldavchuk, І. І. Prikhodko, М. І. Dosjak
 
Том 2, № 41 (2012) АКТУАЛЬНІСТЬ НАЛАГОДЖУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ВІЙСЬКОВО-НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ З ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
S. Т. Poltorak, О. О. Morozov, Т. А. Sutiushev
 
Том 1, № 60 (2017) АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. М. Shmakov
 
Том 2, № 61 (2017) АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ В ІНТЕРЕСАХ ДІЙ ФОРМУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. М. Tovma, V. S. Moldavchuk
 
Том 2, № 65 (2018) АНАЛІЗ БОЙОВОГО ДОСВІДУ ВЕДЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ ВІЙН І ШЛЯХИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
М. G. Golubok, О. V. Likhodiy, О. О. Nesterenko, S. А. Falko
 
№ 2 (2011) АНАЛІЗ ВПЛИВОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІЗНИХ ВИДІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПІД ЧАС ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ Анотація   PDF
S. D. Cherkashyn
 
Том 4, № 59 (2016) АНАЛІЗ ВПЛИВУ РАПТОВОСТІ ДІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ФОРМУВАННЯМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ Анотація   PDF
V. V. Kolyanda, G. А. Drobakha
 
Том 4, № 47 (2013) АНАЛІЗ ДЕРЖАВНИХ ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ПРОТИДІЇ КРИЗОВИМ СИТУАЦІЯМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ Анотація   PDF
S. V. Belay
 
№ 2 (2011) АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОВІТРЯНО-ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ЇЇ КОРИГУВАННЯ Анотація   PDF
S. Т. Poltorak, V. V. Dovbnya, О. О. Morozov, А. О. Pozhydayev, Т. А. Sutyushev
 
№ 2 (2011) АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ ПОГЛЯДІВ НА ТЕОРІЮ І ПРАКТИКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
V. М. Servatyuk, V. О. Nazarenko, О. М. Stavyts’ky
 
№ 1 (2011) АНАЛІЗ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПРАВОВОЇ БАЗИ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ПРИ ПІДТРИМАННІ РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ, ВВЕДЕНОГО У РАЗІ ВЧИНЕННЯ МАСОВИХ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ Анотація   PDF
І. І. Musienko, S. Ye. Kucherina, А. V. Korostylenko
 
№ 1 (2010) АНАЛІЗ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПРАВОВОЇ БАЗИ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
І. І. Musienko, А. V. Korostylenko
 
№ 1 (2011) АНАЛІЗ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВОЄННІЙ НАУЦІ Анотація   PDF
М. М. Orlov
 
Том 4, № 55 (2015) АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ НЕБЕЗПЕК СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ВПЛИВУ НА СИСТЕМУ МОНІТОРИНГУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО ТА ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ Анотація   PDF
R. І. Shevchenko, S. Ye. Kucheryna, S. V. Biletskyi
 
№ 4 (2011) АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СПОСОБУ ДІЙ ПАТРУЛЬНОЇ РОТИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У СКЛАДІ СИЛ ІЗОЛЯЦІЇ РАЙОНУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ЛІКВІДАЦІЇ НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ Анотація   PDF
Т. А. Sutyushev, V. Yu. Panchenko, Yu. А. Makarchuk, Ya. V. Ivanov
 
№ 2 (2011) АНАЛІЗ СИСТЕМИ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. F. Rolin, І. Ye. Morozov
 
Том 1, № 44 (2013) АНАЛІЗ СПОСОБІВ ДІЙ ВІЙСЬКОВИХ УГРУПОВАНЬ ПІД ЧАС ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ Анотація   PDF
О. V. Lavnichenko, V. P. Varakuta, І. S. Luhovskyi, О. V. Kryvenko
 
Том 1, № 56 (2016) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИКОРДОННОЮ БЕЗПЕКОЮ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
D. А. Kupriyenko
 
№ 2 (2011) АНАЛІЗ УЧАСТІ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОВЕДЕННЯ ФУТБОЛЬНИХ МАТЧІВ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ ФІНАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЄВРО-2012 Анотація   PDF
V. А. Kyrylenko, А. О. Pozhydayev
 
№ 1 (2011) АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ІМОВІРНОСТІ СТВОРЕННЯ Й ІСНУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ Анотація   PDF
V. М. Batsamut, Yu. P. Babkov
 
Том 4, № 59 (2016) АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ У КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВОЇ РЕФОРМИ: ВИЩА ШКОЛА Анотація   PDF (English)
L. К. Strilets, S. М. Kumpan
 
Том 1, № 60 (2017) БІОМЕХАНІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ КОНСТРУЮВАННЯ ЗАХИСНИХ БРОНЕШОЛОМІВ Анотація   PDF
Yu. V. Kvitkovsky
 
№ 1 (2011) БЕЗЛАДДЯ ЯК ФАКТОР УСКЛАДНЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ Анотація   PDF
О. V. Lavnichenko
 
Том 2, № 53 (2015) ВІЙСЬКОВІ СВЯЩЕНИКИ (КАПЕЛАНИ) У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Анотація   PDF
L. P. Nepipenko
 
№ 2 (2009) ВІЙСЬКОВА ДЕОНТОЛОГІЯ ТА ЕТИКЕТ – СКЛАДНИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ І МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Анотація   PDF
N. Yu. Chuprinova
 
Том 4, № 59 (2016) ВАРІАНТИ ПОБУДОВИ ТИПОВИХ СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. V. Orel
 
Том 4, № 47 (2013) ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ З АНТИТЕРОРИСТИЧНОГО ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ ЗБЕРІГАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ Анотація   PDF
А. V. Kateshchenok, І. О. Kirichenko, І. М. Neklonskyi
 
Том 4, № 59 (2016) ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ АРМІЇ, ВІЙНИ ТА ЕКОНОМІКИ ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ КРАЇНИ ДО ОБОРОНИ Анотація   PDF
S. S. Semenov, О. V. Gegechkori, V. V. Ryutin
 
№ 1 (2009) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ НАВЧАННЯ З ЯКІСТЮ КРЕАТИВНОЇ ЧАСТИНИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ, ДИПЛОМНИХ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ВИПУСКНИКІВ ВВНЗ ТА ЇХ ПОДАЛЬШОЮ УПРАВЛІНСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ Анотація   PDF
V. V. Dovbnya, V. І. Penkov, Т. А. Sutyshev
 
№ 4 (2009) ВЗАЄМОРОЗТАШУВАННЯ ІЗОЛЯЦІЙНИХ ТА ПОШУКОВО-УДАРНИХ СИЛ ВІЙСЬК ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНФЛІКТУ Анотація   PDF
T. А. Sutyushev, V. Yu. Panchenko, P. V. Pistryak
 
№ 1 (2010) ВИБУХОТЕХНІЧНІ ПІДРОЗДІЛИ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТИ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ Анотація   PDF
S. А. Butkevich
 
Том 2, № 45 (2013) ВИЗНАЧЕННЯ ДОСТАТНІХ УМОВ ГАРАНТОВАНОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПОСАД У МИРНИЙ ЧАС Анотація   PDF
М. М. Medvid
 
Том 1, № 60 (2017) ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ “ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКАˮ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. І. Lipatov, М. О. Chepel
 
№ 2 (2010) ВИЗНАЧЕННЯ КОРДОНІВ РАЙОНУ БЛОКУВАННЯ, В ЯКОМУ МОЖЛИВА ЗУСТРІЧ РОЗВІДУВАЛЬНО-ПОШУКОВОЇ ГРУПИ З НЕЗАКОННИМ ЗБРОЙНИМ ФОРМУВАННЯМ ПРОТИВНИКА Анотація   PDF
І. Yu. Birykov, V. V. Obryadin, V. Yu. Panchenko
 
№ 1 (2010) ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ (ПІДРОЗДІЛУ) ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З КОНВОЮВАННЯ ОСІБ СПЕЦКОНТИНГЕНТУ СПЕЦІАЛЬНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ ТА ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОГО ВАРІАНТА ПЕРЕВЕЗЕНЬ Анотація   PDF
S. І. Skripnyuk, V. V. Karplyuk
 
Том 2, № 41 (2012) ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ЩОДО СПОРЯДЖЕННЯ ВАРТ З КОНВОЮВАННЯ, ЕКСТРАДИЦІЇ ТА ОХОРОНИ ПІДСУДНИХ Анотація   PDF
S. І. Skripnyuk
 
Том 1, № 40 (2012) ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ І МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ РІЗНИХ ЛАНОК УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК Анотація   PDF
Yu. P. Babkov, V. М. Batsamut, H. А. Drobakha
 
Том 3, № 66 (2018) ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОГОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ ПОШУКОВИХ ГРУП У ХОДІ ЕСТАФЕТНОГО ПОШУКУ Анотація   PDF
T. A. Sutyushev, V. T. Chuprun, O. S. Frolova
 
№ 2 (2011) ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ СИЛ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПО ЗАВДАННЯХ НА ПІДСТАВІ ПРОГНОЗУ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ У РАЙОНІ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ, ЗУМОВЛЕНОГО ФАКТОРАМИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ Анотація   PDF
V. V. Yemanov, Ye. G. Bashkatov
 
Том 2, № 41 (2012) ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ УГРУПОВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ У ЗАХОДАХ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПІДСТАВІ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ У РАЙОНІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ Анотація   PDF
V. О. Temnikov, H. M. Marenko
 
№ 1 (2011) ВИЗНАЧЕННЯ РАЙОНУ РОЗПОДІЛУ ЙМОВІРНОСНИХ МІСЦЬ ЗНАХОДЖЕННЯ НЕЗАКОННОГО ЗБРОЙНОГО ФОРМУВАННЯ ПІСЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО КОНТАКТУ З НИМ НА ЗОВНІШНЬОМУ РУБЕЖІ БЛОКУВАННЯ Анотація   PDF
V. V. Obryadin, V. Yu. Panchenko, L. V. Rozanova
 
Том 4, № 51 (2014) ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ КОМАНДИРОМ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ Анотація   PDF
L. V. Rozanova
 
№ 4 (2008) ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ НАЛЕЖНОСТІ НЕЧІТКИХ ЧИСЕЛ, АРИФМЕТИЧНИХ І ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ ТА ПРАВИЛ ЇХ УРАХУВАННЯ В ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНИХ РОЗРАХУНКАХ Анотація   PDF
І. S. Katerynchuk, R. V. Rachok, D. А. Mul
 
Том 2, № 45 (2013) ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ ЗІ СЛУХАЧАМИ, КУРСАНТАМИ ТА СТУДЕНТАМИ Анотація   PDF
О. V. Stakhovskyi, S. А. Babak, H. V. Bondarev, І. V. Barkatov
 
Том 1, № 52 (2015) ВИКОРИСТАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ КОРИГУВАННЯ СТРІЛЬБИ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
V. V. Obriadin, V. V. Ovcharenko, H. О. Radionov, І. S. Luhovskyi
 
№ 1 (2011) ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ АРМІЙ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ В УДОСКОНАЛЕННІ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ Анотація   PDF
L. V. Oliynik
 
№ 1 (2010) ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація   PDF
S. N. Osypenko, S. A. Starodubtsev
 
Том 4, № 51 (2014) ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ТРЕНАЖЕРНИХ ЗАСОБІВ У ВОГНЕВІЙ ПІДГОТОВЦІ КУРСАНТІВ Анотація   PDF
V. М. Klishin, V. V. Afanasyev, О. Ye. Zabula
 
Том 2, № 45 (2013) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ СТРУКТУРНИХ ЧАСТИН ТА ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ РОЗПОДІЛУ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ Анотація   PDF
Yu. І. Kushneruk, V. P. Vasylenko, V. H. Dundukov
 
Том 1, № 40 (2012) ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ВІДБОРУ КАДРІВ Анотація   PDF
S. Т. Poltorak, V. Т. Olenchenko, V. Ye. Kozlov
 
Том 4, № 67 (2018) ВИМОГИ ДО СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ: ДОСВІД ЗБРОЙНИХ СИЛ КАНАДИ ТА США Анотація   PDF
S. A. Kapeliushnyi
 
Том 1, № 64 (2018) ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. І. Lipatov
 
Том 2, № 41 (2012) ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ З РОЗПІЗНАВАННЯ ХАРАКТЕРУ РУХУ ГРУПИ ЛЮДЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАСОБІВ РОЗВІДКИ Анотація   PDF
S. Т. Poltorak, R. E. Pashchenko, T. A. Sutiushev
 
Том 4, № 51 (2014) ВИРІШЕННЯ ТАКТИЧНИХ ТА ВОГНЕВИХ ЗАВДАНЬ У ХОДІ ПОДОЛАННЯ СМУГИ ПЕРЕШКОД Анотація   PDF
V. І. Penkov, Т. А. Sutiushev, Yu. H. Shkorbatov, І. Yu. Magda, D. V. Buchatskyi, V. V. Hulia
 
Том 1, № 56 (2016) ВОЄНІЗОВАНА СИЛА МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ – ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
V. V. Ovcharenko, G. М. Miroshnichenko
 
Том 3, № 62 (2017) ВОЄННО-ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН Анотація   PDF
V. V. Ovcharenko, S. S. Semenov, S. А. Falko
 
Том 1, № 44 (2013) ВПЛИВ АКЦЕНТУАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК НА ЇХ АДАПТАЦІЮ ДО ОСОБЛИВИХ УМОВ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
І. І. Lipatov, V. І. Pasichnyk
 
№ 1 (2011) ВПЛИВ ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА АРМІЙ ДАВНИНИ НА РІЗНОВИДИ БОЙОВОГО ШИКУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК Анотація   PDF
V. P. Varakuta, О. V. Glazkov
 
Том 1, № 64 (2018) ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
І. І. Prikhodko, N. V. Yurieva, Yа. V. Matcegora
 
Том 1, № 48 (2014) ГРОМАДЯНСЬКІ СВОБОДИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ: ПОСИЛЕНА НЕОБХІДНІСТЬ ТА КОМПЕНСАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ Анотація   PDF
S. S. Semenov, О. V. Gromyko, S. A. Falko
 
Том 1, № 56 (2016) ГРУПУВАННЯ СИЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ОБОРОНИ КРАЇНИ Анотація   PDF
О. М. Shmakov, V. Yu. Poliakov
 
№ 1 (2011) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ДЛЯ УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ Анотація   PDF
R. А. Rovishen, О. D. Cherkashin, О. Ye. Chernyshenko, Ye. G. Bashkatov
 
№ 1 (2010) ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ НА ЛЮДИНУ АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
V. V. Melnikіvsky
 
Том 1, № 48 (2014) ДИНАМІКА ЗМІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ПІДВИЩЕННЯ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ СТІЙКОСТІ Анотація   PDF
О. А. Yareshenko
 
№ 4 (2009) ДИНАМІКА ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ УКРАЇНИ, ЯКІ ВИКОНУВАЛИ СЛУЖБОВО-БОЙОВЕ ЗАВДАННЯ З ПРИПИНЕННЯ ГРУПОВИХ ПОРУШЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ Анотація   PDF
І. І. Prykhodko, A. V. Tymchenko, І. І. Lypatov, І. V. Vorobyova, Ya. V. Matsegora
 
Том 4, № 67 (2018) ДОСВІД ФРАНЦІЇ У СТВОРЕННІ СИСТЕМИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
A. A. Tupikov, S. V. Bielai, R. V. Kizian
 
Том 2, № 49 (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІД ЧАС ПОДОЛАННЯ СМУГИ ПЕРЕШКОД Анотація   PDF
V. І. Penkov, Т. А. Sutiushev, Yu. H. Shkorbatov
 
Том 4, № 43 (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ З ПОЗИЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
S. V. Belay, V. E. Lisitsin
 
Том 2, № 45 (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ТА ПРОТИДІЇ КРИЗОВИМ СИТУАЦІЯМ ЗА МАСОВОЮ УЧАСТЮ НАСЕЛЕННЯ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
S. V. Belay
 
Том 1, № 44 (2013) ДОЦIЛЬНА СТРУКТУРА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИНЕННЯ ВНУТРIШНIХ ВIЙСЬК Анотація   PDF
О. М. Shmakov
 
Том 4, № 47 (2013) ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Анотація   PDF
S. М. Osipenko
 
Том 1, № 64 (2018) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТЯГОВО-ШВИДКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОЛІСНОЇ ТЕХНІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО КОМПЛЕКСУ Анотація   PDF
R. О. Kaidalov, О. V. Litvinov, S. А. Malyshkin, V. М. Kashpur
 
Том 1, № 44 (2013) ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ Анотація   PDF
V. E. Kozlov, О. М. Salnikov
 
Том 4, № 51 (2014) ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ Анотація   PDF
S. А. Sokolovskyi, V. Ye. Kozlov, О. М. Salnikov
 
Том 4, № 51 (2014) ЕТАПИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
О. H. Komisarov
 
Том 4, № 47 (2013) ЕТНІЧНІ ТА РЕЛІГІЙНІ ЧИННИКИ У ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНОМУ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ І ПРОБЛЕМА КАПЕЛАНСТВА Анотація   PDF
L. P. Nepipenko
 
Том 2, № 53 (2015) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ВІД ЗАГРОЗ І ФАКТОРІВ ДЕСТРУКТИВНОГО ВПЛИВУ Анотація   PDF
І. І. Lipatov
 
Том 1, № 64 (2018) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ, КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, ПРЕДСТАВНИЦТВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ: РОЛЬ ТА МІСЦЕ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
S. G. Sannikov, V. І. Vorobyov
 
№ 1 (2011) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ У МИРНИЙ ЧАС ЗА УМОВ ОБМЕЖЕНОГО ФІНАНСУВАННЯ Анотація   PDF
М. М. Medvid
 
№ 4 (2011) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ – КОМПЛЕКСНА ВИМОГА ДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІД ЧАС СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ДІЙ ЧАСТИН (ПІДРОЗДІЛІВ) ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК Анотація   PDF
М. М. Klimchuk
 
№ 4 (2009) ЗАВДАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ТРЕНАЖНО-ІМІТАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМАНДНО-ШТАБНИХ (ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНИХ) НАВЧАНЬ З ЧАСТИНАМИ (ПІДРОЗДІЛАМИ) ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Анотація   PDF
V. P. Varakuta
 
Том 2, № 41 (2012) ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. V. Lavnіchenko
 
Том 2, № 61 (2017) ЗАВДАННЯ КОМАНДНОГО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ РІЗНОЇ ВІДОМЧОЇ НАЛЕЖНОСТІ Анотація   PDF
Yu. V. Allerov
 
Том 3, № 62 (2017) ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ГІБРИДНОЇ АВТОТЕХНІКИ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. P. Kondratenko
 
Том 2, № 41 (2012) ЗАГАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО ОФІЦЕРА ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ТА ШЛЯХИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ Анотація   PDF
V. S. Moldavchuk
 
Том 2, № 41 (2012) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО З’ЄДНАННЯ І ВІЙСЬКОВУ ЧАСТИНУ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. М. Shmakov
 
№ 2 (2009) ЗАДАЧІ АНАЛІЗУ МІСЦЕВОСТІ ДЛЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВПЛИВУ ФІЗИКОГЕОГРАФІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕСУВАННЯ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ Анотація   PDF
N. І. Lytvynenko, А. А. Pоberezhny
 
Том 1, № 40 (2012) ЗАДАЧА РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ НАРЯДІВ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЇ СЛУЖБИ Анотація   PDF
V. V. Antonets, V. V. Obriadіn, P. V. Pіstriak
 
№ 4 (2009) ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОКАЗНИКА ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ СИЛАМИ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ Анотація   PDF
М. М. Orlov
 
Том 4, № 55 (2015) ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ Анотація   PDF
V. Т. Olenchenko, О. О. Novykova
 
1 - 100 з 462 результатів 1 2 3 4 5 > >>