Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 68 (2019) THE MODEL OF THE RATIONAL MOVEMENT OF UNMANNED AERIAL VEHICLES BASED ON THE SOLUTION OF TRAVELING SALESMAN PROBLEM WHEN PERFORMING TASKS IN THE RIOT CONTROL FORCES OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE Анотація   PDF
O. Yu. Lunev
 
Том 2, № 45 (2013) ІДЕНТИЧНІСТЬ І КАПЕЛАНСТВО В УКРАЇНІ Анотація   PDF
L. P. Nepipenko
 
Том 1, № 68 (2019) ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ТА МОЖЛИВИХ НАПРЯМКІВ ЗАВДАННЯ УДАРІВ БЕЗПІЛОТНИМИ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ ПО ОБ’ЄКТАХ, ЩО ОХОРОНЯЮТЬСЯ Анотація   PDF
G. A. Drobakha, L. V. Safoshkina, V. E. Lisitsin, V. A. Muzychuk
 
№ 1 (2008) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ТА АНАЛІЗ ЙОГО ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ Анотація   PDF
К. О. Protasenko
 
№ 4 (2010) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ З КОНВОЮВАННЯ Анотація   PDF
М. О. Yermoshin, V. А. Kyrylenko
 
№ 4 (2010) ІСНУЮЧА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ ВІЙСЬКАМИ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ УДОСКОНАЛЮВАННЯ Анотація   PDF
М. М. Orlov
 
Том 2, № 41 (2012) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СПЕЦІАЛЬНОГО (ЗАХИСНОГО) ПОХІДНОГО ОБМУНДИРУВАННЯ Анотація   PDF
О. V. Orel
 
№ 2 (2010) АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАВДАНЬ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ТА ЇХ МІСЦЕ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
О. V. Krivenko
 
Том 4, № 63 (2017) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ УСТАНОВИ, ЗАКЛАДУ, ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
О. Yu. Cherednychenko, М. І. Tovma
 
Том 4, № 67 (2018) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ГВАРДІЄЮ УКРАЇНИ ЗАВДАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС МАСОВИХ ЗАХОДІВ ТА У ХОДІ ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ Анотація   PDF
I. M. Volkov, V. I. Perepadia
 
Том 2, № 53 (2015) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ Анотація   PDF
V. R. Bakalo, О. М. Varchenko, І. І. Bakalo
 
Том 1, № 60 (2017) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТИМЧАСОВИХ ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ НАУКОВИХ УСТАНОВ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ Анотація   PDF
V. R. Bakalo, О. М. Varchenko, І. І. Bakalo
 
№ 2 (2008) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ Анотація   PDF
V. S. Moldavchuk, І. І. Prikhodko, М. І. Dosjak
 
Том 2, № 41 (2012) АКТУАЛЬНІСТЬ НАЛАГОДЖУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ВІЙСЬКОВО-НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ З ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
S. Т. Poltorak, О. О. Morozov, Т. А. Sutiushev
 
Том 1, № 60 (2017) АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. М. Shmakov
 
Том 1, № 72 (2020) АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДИК НАКОПИЧЕННЯ ВІЙСЬКОВО-НАВЧЕНИХ РЕСУРСІВ Анотація   PDF
M. Oleksiichuk, M. Andrusiak, O. Haponov, V. Netrebko, M. Naumko
 
Том 2, № 61 (2017) АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ В ІНТЕРЕСАХ ДІЙ ФОРМУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. М. Tovma, V. S. Moldavchuk
 
Том 2, № 65 (2018) АНАЛІЗ БОЙОВОГО ДОСВІДУ ВЕДЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ ВІЙН І ШЛЯХИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
М. G. Golubok, О. V. Likhodiy, О. О. Nesterenko, S. А. Falko
 
№ 2 (2011) АНАЛІЗ ВПЛИВОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІЗНИХ ВИДІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПІД ЧАС ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ Анотація   PDF
S. D. Cherkashyn
 
Том 4, № 59 (2016) АНАЛІЗ ВПЛИВУ РАПТОВОСТІ ДІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ФОРМУВАННЯМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ Анотація   PDF
V. V. Kolyanda, G. А. Drobakha
 
Том 4, № 47 (2013) АНАЛІЗ ДЕРЖАВНИХ ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ПРОТИДІЇ КРИЗОВИМ СИТУАЦІЯМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ Анотація   PDF
S. V. Belay
 
№ 2 (2011) АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОВІТРЯНО-ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ЇЇ КОРИГУВАННЯ Анотація   PDF
S. Т. Poltorak, V. V. Dovbnya, О. О. Morozov, А. О. Pozhydayev, Т. А. Sutyushev
 
№ 2 (2011) АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ ПОГЛЯДІВ НА ТЕОРІЮ І ПРАКТИКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
V. М. Servatyuk, V. О. Nazarenko, О. М. Stavyts’ky
 
Том 1, № 68 (2019) АНАЛІЗ КОЛА СУБ’ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПУ ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ Анотація   PDF
I. S. Potsebin, O. G. Potsebina
 
Том 2, № 73 (2020) АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
M. Yakovlev, V. Mazur, V. Gorelishev, E. Semenko
 
Том 2, № 69 (2019) АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ В КОНТЕКСТІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
I. M. Volkov, V. I. Perepadia
 
№ 1 (2011) АНАЛІЗ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПРАВОВОЇ БАЗИ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ПРИ ПІДТРИМАННІ РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ, ВВЕДЕНОГО У РАЗІ ВЧИНЕННЯ МАСОВИХ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ Анотація   PDF
І. І. Musienko, S. Ye. Kucherina, А. V. Korostylenko
 
№ 1 (2010) АНАЛІЗ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПРАВОВОЇ БАЗИ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
І. І. Musienko, А. V. Korostylenko
 
№ 1 (2011) АНАЛІЗ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВОЄННІЙ НАУЦІ Анотація   PDF
М. М. Orlov
 
Том 4, № 55 (2015) АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ НЕБЕЗПЕК СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ВПЛИВУ НА СИСТЕМУ МОНІТОРИНГУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО ТА ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ Анотація   PDF
R. І. Shevchenko, S. Ye. Kucheryna, S. V. Biletskyi
 
№ 4 (2011) АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СПОСОБУ ДІЙ ПАТРУЛЬНОЇ РОТИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У СКЛАДІ СИЛ ІЗОЛЯЦІЇ РАЙОНУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ЛІКВІДАЦІЇ НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ Анотація   PDF
Т. А. Sutyushev, V. Yu. Panchenko, Yu. А. Makarchuk, Ya. V. Ivanov
 
№ 2 (2011) АНАЛІЗ СИСТЕМИ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. F. Rolin, І. Ye. Morozov
 
Том 1, № 44 (2013) АНАЛІЗ СПОСОБІВ ДІЙ ВІЙСЬКОВИХ УГРУПОВАНЬ ПІД ЧАС ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ Анотація   PDF
О. V. Lavnichenko, V. P. Varakuta, І. S. Luhovskyi, О. V. Kryvenko
 
Том 1, № 56 (2016) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИКОРДОННОЮ БЕЗПЕКОЮ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
D. А. Kupriyenko
 
№ 2 (2011) АНАЛІЗ УЧАСТІ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОВЕДЕННЯ ФУТБОЛЬНИХ МАТЧІВ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ ФІНАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЄВРО-2012 Анотація   PDF
V. А. Kyrylenko, А. О. Pozhydayev
 
Том 3, № 74 (2020) АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА БЕЗПЕКУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТА БРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
E. Poltavskiy, K. Sporyshev, V. Topchyi
 
№ 1 (2011) АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ІМОВІРНОСТІ СТВОРЕННЯ Й ІСНУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ Анотація   PDF
V. М. Batsamut, Yu. P. Babkov
 
Том 4, № 59 (2016) АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ У КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВОЇ РЕФОРМИ: ВИЩА ШКОЛА Анотація   PDF (English)
L. К. Strilets, S. М. Kumpan
 
Том 1, № 60 (2017) БІОМЕХАНІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ КОНСТРУЮВАННЯ ЗАХИСНИХ БРОНЕШОЛОМІВ Анотація   PDF
Yu. V. Kvitkovsky
 
№ 1 (2011) БЕЗЛАДДЯ ЯК ФАКТОР УСКЛАДНЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ Анотація   PDF
О. V. Lavnichenko
 
Том 3, № 74 (2020) ВІДПОВІДНІСТЬ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ КОНЦЕПЦІЯМ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ЯК ОДИН ІЗ ПРИНЦИПІВ РОЗВИТКУ ВОЄННОЇ ТЕОРІЇ Анотація   PDF
T. Sutushev, M. Ermoshin
 
Том 2, № 53 (2015) ВІЙСЬКОВІ СВЯЩЕНИКИ (КАПЕЛАНИ) У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Анотація   PDF
L. P. Nepipenko
 
№ 2 (2009) ВІЙСЬКОВА ДЕОНТОЛОГІЯ ТА ЕТИКЕТ – СКЛАДНИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ І МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Анотація   PDF
N. Yu. Chuprinova
 
Том 4, № 59 (2016) ВАРІАНТИ ПОБУДОВИ ТИПОВИХ СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. V. Orel
 
Том 4, № 71 (2019) ВЗАЄМОДІЯ СИЛ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОХОРОНИ МІСЦЬ КОМПАКТНОГО ПЕРЕБУВАННЯ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ, А ТАКОЖ ПРИ ЙОГО ЕВАКУАЦІЇ Анотація   PDF
T. Sutyushev
 
Том 4, № 47 (2013) ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ З АНТИТЕРОРИСТИЧНОГО ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ ЗБЕРІГАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ Анотація   PDF
А. V. Kateshchenok, І. О. Kirichenko, І. М. Neklonskyi
 
Том 4, № 59 (2016) ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ АРМІЇ, ВІЙНИ ТА ЕКОНОМІКИ ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ КРАЇНИ ДО ОБОРОНИ Анотація   PDF
S. S. Semenov, О. V. Gegechkori, V. V. Ryutin
 
№ 1 (2009) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ НАВЧАННЯ З ЯКІСТЮ КРЕАТИВНОЇ ЧАСТИНИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ, ДИПЛОМНИХ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ВИПУСКНИКІВ ВВНЗ ТА ЇХ ПОДАЛЬШОЮ УПРАВЛІНСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ Анотація   PDF
V. V. Dovbnya, V. І. Penkov, Т. А. Sutyshev
 
№ 4 (2009) ВЗАЄМОРОЗТАШУВАННЯ ІЗОЛЯЦІЙНИХ ТА ПОШУКОВО-УДАРНИХ СИЛ ВІЙСЬК ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНФЛІКТУ Анотація   PDF
T. А. Sutyushev, V. Yu. Panchenko, P. V. Pistryak
 
№ 1 (2010) ВИБУХОТЕХНІЧНІ ПІДРОЗДІЛИ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТИ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ Анотація   PDF
S. А. Butkevich
 
Том 2, № 45 (2013) ВИЗНАЧЕННЯ ДОСТАТНІХ УМОВ ГАРАНТОВАНОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПОСАД У МИРНИЙ ЧАС Анотація   PDF
М. М. Medvid
 
Том 1, № 60 (2017) ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ “ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКАˮ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. І. Lipatov, М. О. Chepel
 
№ 2 (2010) ВИЗНАЧЕННЯ КОРДОНІВ РАЙОНУ БЛОКУВАННЯ, В ЯКОМУ МОЖЛИВА ЗУСТРІЧ РОЗВІДУВАЛЬНО-ПОШУКОВОЇ ГРУПИ З НЕЗАКОННИМ ЗБРОЙНИМ ФОРМУВАННЯМ ПРОТИВНИКА Анотація   PDF
І. Yu. Birykov, V. V. Obryadin, V. Yu. Panchenko
 
№ 1 (2010) ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ (ПІДРОЗДІЛУ) ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З КОНВОЮВАННЯ ОСІБ СПЕЦКОНТИНГЕНТУ СПЕЦІАЛЬНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ ТА ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОГО ВАРІАНТА ПЕРЕВЕЗЕНЬ Анотація   PDF
S. І. Skripnyuk, V. V. Karplyuk
 
Том 2, № 41 (2012) ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ЩОДО СПОРЯДЖЕННЯ ВАРТ З КОНВОЮВАННЯ, ЕКСТРАДИЦІЇ ТА ОХОРОНИ ПІДСУДНИХ Анотація   PDF
S. І. Skripnyuk
 
Том 1, № 40 (2012) ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ І МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ РІЗНИХ ЛАНОК УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК Анотація   PDF
Yu. P. Babkov, V. М. Batsamut, H. А. Drobakha
 
Том 3, № 74 (2020) ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З КОНВОЮВАННЯ, ЕКСТРАДИЦІЇ ТА ОХОРОНИ ПІДСУДНИХ Анотація   PDF
S. Voloshko, I. Prykhodko, V. Vorobіov
 
Том 3, № 74 (2020) ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ЖИВУЧОСТІ АВТОБРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
O. Ivаnchеnkо, A. Kovtun, S. Kudimov
 
Том 3, № 66 (2018) ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОГОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ ПОШУКОВИХ ГРУП У ХОДІ ЕСТАФЕТНОГО ПОШУКУ Анотація   PDF
T. A. Sutyushev, V. T. Chuprun, O. S. Frolova
 
№ 2 (2011) ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ СИЛ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПО ЗАВДАННЯХ НА ПІДСТАВІ ПРОГНОЗУ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ У РАЙОНІ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ, ЗУМОВЛЕНОГО ФАКТОРАМИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ Анотація   PDF
V. V. Yemanov, Ye. G. Bashkatov
 
Том 2, № 41 (2012) ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ УГРУПОВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ У ЗАХОДАХ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПІДСТАВІ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ У РАЙОНІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ Анотація   PDF
V. О. Temnikov, H. M. Marenko
 
Том 3, № 70 (2019) ВИЗНАЧЕННЯ ПРОВІДНИХ МОТИВІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДО СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
O. P. Kapluchenko, I. I. Prykhodko
 
№ 1 (2011) ВИЗНАЧЕННЯ РАЙОНУ РОЗПОДІЛУ ЙМОВІРНОСНИХ МІСЦЬ ЗНАХОДЖЕННЯ НЕЗАКОННОГО ЗБРОЙНОГО ФОРМУВАННЯ ПІСЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО КОНТАКТУ З НИМ НА ЗОВНІШНЬОМУ РУБЕЖІ БЛОКУВАННЯ Анотація   PDF
V. V. Obryadin, V. Yu. Panchenko, L. V. Rozanova
 
Том 4, № 51 (2014) ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ КОМАНДИРОМ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ Анотація   PDF
L. V. Rozanova
 
Том 4, № 71 (2019) ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО РИЗИКУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
A. Lyman, I. Prykhodko, L. Morozova
 
№ 4 (2008) ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ НАЛЕЖНОСТІ НЕЧІТКИХ ЧИСЕЛ, АРИФМЕТИЧНИХ І ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ ТА ПРАВИЛ ЇХ УРАХУВАННЯ В ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНИХ РОЗРАХУНКАХ Анотація   PDF
І. S. Katerynchuk, R. V. Rachok, D. А. Mul
 
Том 2, № 45 (2013) ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ ЗІ СЛУХАЧАМИ, КУРСАНТАМИ ТА СТУДЕНТАМИ Анотація   PDF
О. V. Stakhovskyi, S. А. Babak, H. V. Bondarev, І. V. Barkatov
 
Том 1, № 52 (2015) ВИКОРИСТАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ КОРИГУВАННЯ СТРІЛЬБИ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
V. V. Obriadin, V. V. Ovcharenko, H. О. Radionov, І. S. Luhovskyi
 
№ 1 (2011) ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ АРМІЙ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ В УДОСКОНАЛЕННІ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ Анотація   PDF
L. V. Oliynik
 
№ 1 (2010) ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація   PDF
S. N. Osypenko, S. A. Starodubtsev
 
Том 4, № 51 (2014) ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ТРЕНАЖЕРНИХ ЗАСОБІВ У ВОГНЕВІЙ ПІДГОТОВЦІ КУРСАНТІВ Анотація   PDF
V. М. Klishin, V. V. Afanasyev, О. Ye. Zabula
 
Том 2, № 45 (2013) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ СТРУКТУРНИХ ЧАСТИН ТА ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ РОЗПОДІЛУ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ Анотація   PDF
Yu. І. Kushneruk, V. P. Vasylenko, V. H. Dundukov
 
Том 1, № 40 (2012) ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ВІДБОРУ КАДРІВ Анотація   PDF
S. Т. Poltorak, V. Т. Olenchenko, V. Ye. Kozlov
 
Том 4, № 67 (2018) ВИМОГИ ДО СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ: ДОСВІД ЗБРОЙНИХ СИЛ КАНАДИ ТА США Анотація   PDF
S. A. Kapeliushnyi
 
Том 1, № 64 (2018) ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. І. Lipatov
 
Том 2, № 41 (2012) ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ З РОЗПІЗНАВАННЯ ХАРАКТЕРУ РУХУ ГРУПИ ЛЮДЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАСОБІВ РОЗВІДКИ Анотація   PDF
S. Т. Poltorak, R. E. Pashchenko, T. A. Sutiushev
 
Том 4, № 51 (2014) ВИРІШЕННЯ ТАКТИЧНИХ ТА ВОГНЕВИХ ЗАВДАНЬ У ХОДІ ПОДОЛАННЯ СМУГИ ПЕРЕШКОД Анотація   PDF
V. І. Penkov, Т. А. Sutiushev, Yu. H. Shkorbatov, І. Yu. Magda, D. V. Buchatskyi, V. V. Hulia
 
Том 2, № 69 (2019) ВНУТРІШНІЙ ІМІДЖ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ: ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
І. О. Lysychkina, O. O. Lysychkina
 
Том 1, № 56 (2016) ВОЄНІЗОВАНА СИЛА МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ – ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
V. V. Ovcharenko, G. М. Miroshnichenko
 
Том 3, № 62 (2017) ВОЄННО-ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН Анотація   PDF
V. V. Ovcharenko, S. S. Semenov, S. А. Falko
 
Том 1, № 44 (2013) ВПЛИВ АКЦЕНТУАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК НА ЇХ АДАПТАЦІЮ ДО ОСОБЛИВИХ УМОВ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
І. І. Lipatov, V. І. Pasichnyk
 
№ 1 (2011) ВПЛИВ ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА АРМІЙ ДАВНИНИ НА РІЗНОВИДИ БОЙОВОГО ШИКУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК Анотація   PDF
V. P. Varakuta, О. V. Glazkov
 
Том 3, № 70 (2019) ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-ЖІНОК НА РЕЗУЛЬТАТ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
N. V. Yurieva
 
Том 4, № 71 (2019) ВПЛИВ ЧИННИКІВ НА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З КОНВОЮВАННЯ, ЕКСТРАДИЦІЇ ТА ОХОРОНИ ПІДСУДНИХ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ Анотація   PDF
S. Voloshko, M. Tovma
 
Том 1, № 64 (2018) ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
І. І. Prikhodko, N. V. Yurieva, Yа. V. Matcegora
 
Том 1, № 48 (2014) ГРОМАДЯНСЬКІ СВОБОДИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ: ПОСИЛЕНА НЕОБХІДНІСТЬ ТА КОМПЕНСАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ Анотація   PDF
S. S. Semenov, О. V. Gromyko, S. A. Falko
 
Том 1, № 56 (2016) ГРУПУВАННЯ СИЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ОБОРОНИ КРАЇНИ Анотація   PDF
О. М. Shmakov, V. Yu. Poliakov
 
№ 1 (2011) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ДЛЯ УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ Анотація   PDF
R. А. Rovishen, О. D. Cherkashin, О. Ye. Chernyshenko, Ye. G. Bashkatov
 
№ 1 (2010) ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ НА ЛЮДИНУ АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
V. V. Melnikіvsky
 
Том 1, № 48 (2014) ДИНАМІКА ЗМІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ПІДВИЩЕННЯ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ СТІЙКОСТІ Анотація   PDF
О. А. Yareshenko
 
№ 4 (2009) ДИНАМІКА ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ УКРАЇНИ, ЯКІ ВИКОНУВАЛИ СЛУЖБОВО-БОЙОВЕ ЗАВДАННЯ З ПРИПИНЕННЯ ГРУПОВИХ ПОРУШЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ Анотація   PDF
І. І. Prykhodko, A. V. Tymchenko, І. І. Lypatov, І. V. Vorobyova, Ya. V. Matsegora
 
Том 1, № 72 (2020) ДОСВІД ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ У ЗАСТОСУВАННІ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ОКРЕМИХ ГРУП МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Анотація   PDF
V. Yevsieiev, O. Kuleshov, S. Ptashka
 
Том 4, № 67 (2018) ДОСВІД ФРАНЦІЇ У СТВОРЕННІ СИСТЕМИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
A. A. Tupikov, S. V. Bielai, R. V. Kizian
 
Том 2, № 73 (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ АСПЕКТІВ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК ШЛЯХОМ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ Анотація   PDF
O. Alboschiy, S. Pavlenko, Yа. Pavlov, S. Pisarevsky
 
Том 3, № 74 (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖА ВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
О. Meiko, S. Pavlov
 
Том 3, № 74 (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
S. Biela, V. Matsiuk, I. Yevtushenko
 
Том 2, № 49 (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІД ЧАС ПОДОЛАННЯ СМУГИ ПЕРЕШКОД Анотація   PDF
V. І. Penkov, Т. А. Sutiushev, Yu. H. Shkorbatov
 
Том 4, № 43 (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ З ПОЗИЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
S. V. Belay, V. E. Lisitsin
 
Том 2, № 45 (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ТА ПРОТИДІЇ КРИЗОВИМ СИТУАЦІЯМ ЗА МАСОВОЮ УЧАСТЮ НАСЕЛЕННЯ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
S. V. Belay
 
Том 1, № 44 (2013) ДОЦIЛЬНА СТРУКТУРА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИНЕННЯ ВНУТРIШНIХ ВIЙСЬК Анотація   PDF
О. М. Shmakov
 
1 - 100 з 562 результатів 1 2 3 4 5 6 > >>