Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 60 (2017) ОЦІНКА ТИПОВОГО СКЛАДУ, СТРУКТУРИ ТА ТАКТИКИ ДІЙ НЕЗАКОННОГО ЗБРОЙНОГО ФОРМУВАННЯ У МЕЖАХ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ЙОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ ЗА УЧАСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
V. V. Kolyanda, G. А. Drobakha, І. М. Neklonskyi
 
Том 4, № 55 (2015) ОЦІНЮВАННЯ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАРІАНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОВОЧАМИ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
V. Р. Vasylenko, О. G. Bondarenko, М. V. Cherkashina, А. V. Zozulya
 
Том 4, № 47 (2013) ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ НА ЇЇ ВОЄННУ БЕЗПЕКУ Анотація   PDF
L. Yu. Shapoval, О. Yu. Iokhov
 
№ 4 (2011) ОЦІНЮВАННЯ ДОСТАТНОСТІ ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОПСИХОЛОГІЧНОМУ ВПЛИВУ НА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК Анотація   PDF
G. А. Drobaha, І. І. Lipatov, К. Yu. Gunbin, S. L. Lipatova
 
Том 1, № 44 (2013) ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ МОЖЛИВОЇ УРАЖЕНОСТІ ЕКІПАЖУ БОЙОВОЇ КОЛІСНОЇ МАШИНИ ЗА МІСЦЕМ ЙОГО РОЗТАШУВАННЯ У РАЗІ ПІДРИВУ НА МІНІ Анотація   PDF
V. P. Pisarev
 
Том 2, № 45 (2013) ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА СПЕЦІАЛЬНУ ОПЕРАЦІЮ З ПРИПИНЕННЯ ЗАВОРУШЕНЬ Анотація   PDF
V. S. Moldavchuk, І. І. Lipatov
 
Том 4, № 47 (2013) ПІДВИЩЕННЯ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ СТІЙКОСТІ ПРАВООХОРОНЦІВ МВС УКРАЇНИ ПІДРОЗДІЛІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
О. А. Yareshchenko
 
№ 1 (2011) ПІДВИЩЕННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕСТІВ ІНТЕЛЕКТУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ ВІДБОРІ НА НАВЧАННЯ ДО ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ya. V. Matsegora
 
Том 3, № 62 (2017) ПІДСИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН (ПІДРОЗДІЛІВ) ПОВІТРЯНОГО КОМАНДУВАННЯ ЗА УЧАСТІ У ПОВІТРЯНІЙ ОПЕРАЦІЇ Анотація   PDF
G. А. Drobakha, О. М. Gurin
 
Том 1, № 52 (2015) ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ПЕРЕГРУПУВАННЯ СИЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК УСКЛАДНЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ У ДЕРЖАВІ Анотація   PDF
V. М. Batsamut
 
Том 2, № 49 (2014) ПІДХІД ДО МОНІТОРИНГУ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ Анотація   PDF
V. E. Lisitsyn, V. V. Matsiuk
 
Том 2, № 61 (2017) ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ УСПІШНОСТІ АНТИПОВСТАНСЬКИХ (СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ) ДІЙ Анотація   PDF
І. F. Rolin, І. Ye. Morozov, V. V. Izovskyi
 
Том 2, № 53 (2015) ПІДХІД ДО ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИРОБЛЕННЯ РІШЕННЯ НА УЧАСТЬ УГРУПОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У ЗАХОДАХ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ТЕХНОГЕННОЇ АВАРІЇ Анотація   PDF
М. О. Yermoshin, О. L. Nazarenko, А. А. Yermoshin
 
Том 4, № 67 (2018) ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ МОБІЛЬНОЇ КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ MANET Анотація   PDF
I. M. Mayboroda, V. D. Lazarev, O. V. Nikonenko, M. I. Novikov
 
№ 2 (2010) ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ РЕЖИМНИХ ЗАХОДІВ ПРОТИЛЕЖНОЇ СТОРОНИ У ВНУТРІШНЬОМУ ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ Анотація   PDF
P. V. Pistryak, Т. А. Sutyushev
 
Том 1, № 44 (2013) ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗВІДКИ УГРУПОВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОБОРОНІ Анотація   PDF
М. М. Orlov, О. S. Nadtochyi, R. О. Honchar
 
Том 1, № 56 (2016) ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОФІЦЕРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ – ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР НАВЧАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА КОНТРАКТОМ, ГОТОВНОСТІ ЇХ ДО ЯКІСНОГО ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ (ПРОБЛЕМИ, ОСНОВНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ) Анотація   PDF
V. S. Moldavchuk
 
№ 1 (2008) ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОГО РЕЗЕРВУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ У ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬКАХ МВС УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. V. Kryvenko, P. А. Fanagey
 
№ 4 (2008) ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. V. Boychenko
 
№ 2 (2011) ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО УРЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВПЛИВУ НА ГРОМАДЯН КРАЇНИ Анотація   PDF
G. А. Drobakha, М. О. Yermoshyn, Ye. B. Smyrnov
 
№ 2 (2011) ПЛАНУВАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація   PDF
М. V. Naumenko, V. М. Zakharov
 
Том 4, № 47 (2013) ПЛАНУВАННЯ ЯК ВНУТРІШНІЙ ЕЛЕМЕНТ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ФАХІВЦІВ СЛУЖБ ТИЛУ Анотація   PDF
О. V. Orel
 
№ 1 (2011) ПОБУДОВА КОМПЛЕКСУ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ І ЗАДАЧ ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕННЯ НА УЧАСТЬ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОПЕРАЦІЇ Анотація   PDF
М. О. Yermoshin, S. P. Kupin, Yе. G. Bashkatov, А. О. Pozhydaev
 
Том 4, № 67 (2018) ПОБУДОВА ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ ДЛЯ БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМИ ЗБРОЙНИМИ ФОРМУВАННЯМИ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
G. M. Miroshnichenko, A. S. Shvetsov, I. A. Gordienko
 
Том 4, № 59 (2016) ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ СФЕРИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ З ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ Анотація   PDF
О. М. Shmakov, О. V. Lavnіchenko
 
Том 1, № 64 (2018) ПОКАЗНИК І КРИТЕРІЙ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ Анотація   PDF
V. P. Gorodnov, V. А. Kyrylenko, А. V. Shevchenko
 
Том 4, № 67 (2018) ПОКАЗНИКИ І КРИТЕРІЇ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДРОЗДІЛІВ, ЧАСТИН І З'ЄДНАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З ВИКОНАННЯ ПЛАНОВИХ І РАПТОВО ВИНИКАЮЧИХ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ Анотація   PDF
V. V. Оvcharenkо
 
Том 2, № 69 (2019) ПОКАЗНИКИ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СКЛАДНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ В РАЙОНІ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ФОРМУВАННЯМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Yu. P. Babkov, M. O. Chepel
 
Том 1, № 64 (2018) ПОКАЗНИКИ ТА КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ Анотація   PDF
V. P. Gorodnov, V. G. Malyuga
 
Том 4, № 51 (2014) ПОЛЬОВИЙ ВИХІД ЯК ОДНА З ФОРМ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
V. V. Ovcharenko, V. Yu. Panchenko, Ye. H. Bashkatov
 
Том 3, № 66 (2018) ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СПОСОБІВ ЦІЛЕРОЗПОДІЛУ ПІДРОЗДІЛІВ АРТИЛЕРІЇ УГРУПОВАННЯ ВІЙСЬК Анотація   PDF
G. A. Drobakha, V. V. Obriadin, S. A. Horielyshev
 
№ 2 (2011) ПОРЯДОК ДІЙ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК І ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СПІЛЬНИХ ЗАВДАНЬ У ХОДІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ПРИПИНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ У ПРИКОРДОННОМУ РАЙОНІ Анотація   PDF
Yu. V. Allerov, Т. А. Sutyushev, І. Ye. Morozov
 
№ 4 (2011) ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
М. М. Orlov, R. О. Gonchar
 
№ 4 (2010) ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ ВІДБИТТЯ УДАРУ ПОВІТРЯНОГО ПРОТИВНИКА Анотація   PDF
Р. А. Drannik
 
Том 1, № 56 (2016) ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ ІЗ СИЛАМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Анотація   PDF
І. М. Neklonskyi, S. V. Biletskyi, О. А. Romashchenko
 
Том 2, № 69 (2019) ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ СИНТЕЗУ СТРУКТУРИ СКЛАДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВОЄННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
M. O. Iermoshyn, G. A. Drobaha, O. A. Oleshenko
 
Том 1, № 48 (2014) ПОСТАЧАННЯ ПРОДОВОЛЬСТВА У ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬКАХ З УРАХУВАННЯМ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА РИНКОВИХ ЧИННИКІВ Анотація   PDF
S. P. Tkachenko, О. G. Bondarenko, V. P. Vasilenko
 
Том 4, № 63 (2017) ПОТРЕБИ ТА ВИМОГИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВІЙСЬК Анотація   PDF
D. М. Zapara
 
Том 4, № 63 (2017) ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ КОРДОНУ З ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ В ПУНКТАХ В’ЇЗДУ-ВИЇЗДУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ Анотація   PDF
М. P. Strelbytskyi, V. І. Vychavka
 
№ 1 (2008) ПРИЗНАЧЕННЯ І СТАТУС НОВОСТВОРЮВАНОЇ СТРУКТУРИ НА БАЗІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. М. Shmakov
 
№ 2 (2008) ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЇ ВНУТРІШНЬОЇ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛ І ЗАСОБІВ У ВНУТРІШНЬОМУ ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ Анотація   PDF
Т. А. Sutyushev
 
№ 1 (2009) ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ Анотація   PDF
М. М. Orlov
 
№ 4 (2011) ПРО ЗМІСТ ПОНЯТЬ “НАДЗВИЧАЙНА ОБСТАВИНА” ТА “НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ” Анотація   PDF
О. V. Lavnichenko
 
№ 2 (2010) ПРО МОЖЛИВІ ДІЇ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС ЗАХОПЛЕННЯ І ЗАЧИЩЕННЯ БУДИНКІВ НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ БОЮ У МІСЬКИХ УМОВАХ ІНОЗЕМНИМИ АРМІЯМИ Анотація   PDF
І. Yu. Biryukov, О. О. Kazimirov, О. О. Kraevsky
 
Том 2, № 45 (2013) ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОРМ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
М. М. Orlov
 
Том 1, № 48 (2014) ПРО НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВДОСКОНАЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Анотація   PDF
Т. А. Sutiushev
 
Том 2, № 41 (2012) ПРО НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У КОНТЕКСТІ МОЖЛИВИХ РЕЗОНАНСНИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
М. М. Orlov
 
Том 2, № 65 (2018) ПРОБЛЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗГУРТОВАНОСТІ ВІЙСЬКОВОГО ПІДРОЗДІЛУ Анотація   PDF
B. D. Borodin
 
№ 4 (2009) ПРОБЛЕМА РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ НАУК “НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА” Анотація   PDF
V. V. Krutov, І. О. Kyrychenko
 
№ 4 (2009) ПРОБЛЕМИ ВОЄННО-НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ СТРУКТУР ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
V. І. Sharyi, А. І. Nevol’nichenko
 
Том 1, № 64 (2018) ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНОЗДАТНОСТІ Анотація   PDF
Yu. P. Babкоv, D. А. Kocherga, О. М. Shapoval
 
Том 1, № 64 (2018) ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ СИЛАМИ І ЗАСОБАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. М. Shmakov, А. V. Chuklatyi
 
Том 2, № 41 (2012) ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У ПРИКОРДОННИХ РАЙОНАХ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ОБСТАВИН, ЯКІ МОЖУТЬ СПРОВОКУВАТИ ВНУТРІШНІЙ ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ, ТА ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ЇХ ВИРІШЕННЯ Анотація   PDF
Т. А. Sutyushev, A. V. Chuhlatuy
 
Том 1, № 52 (2015) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ РОЗВІДКИ ЧАСТИНАМИ ТА ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ Анотація   PDF
S. V. Lysenko, D. О. Kovtoniuk, V. V. Afanasyev, V. V. Kuznetsov
 
Том 1, № 52 (2015) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ Анотація   PDF
І. І. Lipatov
 
№ 2 (2010) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНОПСИХОЛОГІЧНОМУ ВПЛИВУ ПРОТИДІЮЧИХ СИЛ НА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ Анотація   PDF
І. І. Lipatov
 
Том 1, № 44 (2013) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ В ІНТЕРЕСАХ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ СИЛАМИ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ Анотація   PDF
V. S. Moldavchuk
 
№ 2 (2009) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ Анотація   PDF
S. О. Kuznichenko
 
Том 4, № 63 (2017) ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З КОНВОЮВАННЯ, ЕКСТРАДИЦІЇ ТА ОХОРОНИ ПІДСУДНИХ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ У СКЛАДІ СУДОВОЇ ВАРТИ З УРАХУВАННЯМ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
І. М. Volkov, Ye. О. . Kaplun
 
№ 2 (2010) ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ПРОЦЕСУ ВОГНЕВИХ КОНТАКТІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІДРОЗДІЛІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ БОЙОВОГО ЗАВДАННЯ ПО ЗНЕШКОДЖЕННЮ ОЗБРОЄНИХ ЗЛОЧИНЦІВ Анотація   PDF
V. P. Gorodnov, S. М. Svystovych, V. V. Ovcharenko
 
Том 2, № 65 (2018) ПРОПОЗИЦІЇ З РОЗПОДІЛУ ФУНКЦІЙ І ЗАВДАНЬ МІЖ НАЦІОНАЛЬНОЮ ГВАРДІЄЮ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
О. V. Lavnichenko, S. О. Hodlevsyi, V. P. Garmash
 
Том 2, № 65 (2018) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКІПІРУВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ РАДІАЦІЙНОГО І ХІМІЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ Анотація   PDF
H. B. Gishkо, М. D. Tkachenkо
 
№ 2 (2011) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПЛАВАЮЧОЇ МАШИНИ ДЛЯ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ ПІД ЧАС ПОВЕНЕЙ Анотація   PDF
S. М. Dyundyk, S. P. Mazin, І. L. Strashnyi
 
№ 1 (2010) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РІШЕННЯ КОМАНДИРА ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК НА УЧАСТЬ У ПРИПИНЕННІ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ Анотація   PDF
М. О. Yermoshin, I. Yu. Biryukov, S. P. Kupin
 
Том 1, № 68 (2019) Пропозиції щодо розвитку системи цивільно-військового співробітництва у формуваннях Національної гвардії України та проблемні питання її логістичного забезпечення Анотація   PDF
A. V. Minko, I. S. Lugovskoy, М. M. Аdаmchuк
 
Том 2, № 49 (2014) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УНІФІКАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ – ПРАВОНАСТУПНИЦІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. V. Ustymenko, S. Ye. Khlon
 
Том 1, № 56 (2016) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УПРАВЛІННЯ РЕЗЕРВАМИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ Анотація   PDF
А. V. Bratko
 
Том 4, № 47 (2013) ПРОТИДІЯ МОБІЛЬНИМ ЗАСОБАМ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ МАСОВИХ БЕЗЛАДЬ Анотація   PDF
К. О. Sporyshev, V. P. Hryshchenko, Ye. H. Bashkatov, І. V. Kovaliov
 
Том 2, № 45 (2013) ПРОТИДІЯ НЕГАТИВНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВПЛИВУ НА ОСОБОВИЙ СКЛАД ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У ПЕРІОД ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
К. Yu. Hunbin
 
№ 4 (2011) ПРОФІЛАКТИКА АУТОАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Анотація   PDF
V. V. Ryutin
 
Том 1, № 40 (2012) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ КОМАНДИРА ПІДРОЗДІЛУ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК Анотація   PDF
S. Т. Poltorak, V. І. Pasichnyk
 
Том 1, № 56 (2016) РАПТОВІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ПРИНЦИП ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
V. P. Varakuta, G. А. Drobakha, V. V. Kolianda
 
Том 2, № 53 (2015) РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ПРИ АНАЛИЗЕ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ПОДГОТОВКИ Анотація   PDF
К. А. Фисун
 
Том 3, № 62 (2017) РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВИХ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ОРІЄНТУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ОБ’ЄКТІВ Анотація   PDF
А. І. Oleshchenko, G. О. Radionov, О. V. Lykhodyi, А. І. Voronin
 
Том 1, № 52 (2015) РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Анотація   PDF
І. М. Neklonskyi
 
Том 4, № 47 (2013) РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ТА БЕЗРОБІТТЯ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ НА УКОМПЛЕКТОВАНІСТЬ ВІЙСЬКОВИХ ПОСАД Анотація   PDF
М. М. Medvіd
 
№ 4 (2011) РЕЗУЛЬТАТИ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТИМЧАСОВОГО ОБ’ЄДНАНОГО УГРУПОВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У ХОДІ РОЗВІДУВАЛЬНО-ПОШУКОВИХ ТА ПОШУКОВО-УДАРНИХ ДІЙ ЗА УЧАСТІ АВІАЦІЇ Анотація   PDF
Т. А. Sutushev, S. V. Babenko, S. P. Ostapenko, B. І. Saluk
 
Том 2, № 53 (2015) РЕЗУЛЬТАТИ РАНЖИРУВАННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СКЛАД ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ УГРУПОВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ, ЯКІ СТВОРЮЮТЬСЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
М. М. Аdаmchuk, Yu. Р. Babkоv, V. V. Kolyanda, S. Ye. Kucherina
 
Том 3, № 62 (2017) РЕЗУЛЬТАТИ РАНЖИРУВАННЯ ЧИННИКІВ ДОСЯГНЕННЯ РАПТОВОСТІ ДІЙ ФОРМУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕЗАКОННОГО ЗБРОЙНОГО ФОРМУВАННЯ Анотація   PDF
М. І. Balan, V. V. Kolianda, G. А. Drobakha, Yu. Р. Babкоv
 
Том 2, № 61 (2017) РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ОРГАНУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЩОДО ПЛАНУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИКОРДОННОГО ПІДРОЗДІЛУ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ПІД ЧАС ЗАГОСТРЕННЯ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ Анотація   PDF
V. V. Lemeshko
 
Том 4, № 47 (2013) РЕКОМЕНДАЦІЇ ОРГАНАМ УПРАВЛІННЯ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО МОНІТОРИНГУ ТА ПОШУКУ ПІДЗЕМНИХ КОМУНІКАЦІЙ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН Анотація   PDF
О. L. Lutskyi
 
№ 4 (2010) РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ І ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КОМПЛЕКТУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ І ЧАСТИН ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ФАХІВЦЯМИ ЗВ’ЯЗКУ Анотація   PDF
К. V. Vlasov, М. І. Novikov, І. А. Pegakhin
 
Том 1, № 40 (2012) РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ МОБІЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ У ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬКАХ Анотація   PDF
S. І. Skrypniuk
 
Том 4, № 51 (2014) РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ГРУПИ ЕКСПЕРТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ АНАЛІЗУ СИСТЕМИ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ Анотація   PDF
І. М. Neklonsky
 
Том 4, № 51 (2014) РЕЛІГІЯ ТА ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОВІДНОСИН) Анотація   PDF
S. S. Semenov, О. V. Gegechkorі, А. М. Zhelago
 
Том 3, № 62 (2017) РОЗВИНЕННЯ ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА: ТВОРЧИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ КОМАНДНОГО СКЛАДУ Анотація   PDF
О. М. Shmakov
 
Том 2, № 61 (2017) РОЗПОДІЛ КОШТІВ ЗА НАПРЯМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ НА ОСНОВІ ПОЛОЖЕНЬ ТЕОРІЇ КОРИСНОСТІ Анотація   PDF
S. М. Osipenko
 
Том 4, № 67 (2018) РОЗРОБКА ТЕХНІКИ РУКОПАШНОГО БОЮ ПРАВООХОРОНЦІВ МВС УКРАЇНИ В СИСТЕМІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
O. A. Morgunov, O. V. Khatsayuk, O. A. Yareshenko, Yu. K. Beloshenko
 
Том 4, № 63 (2017) РОЛЬ І МІСЦЕ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ В ОХОРОНІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ: СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ Анотація   PDF
V. V. Golinko, О. V. Andrushko
 
№ 4 (2010) РОЛЬ І МІСЦЕ НАКАЗУ ПО СТРОЙОВІЙ ЧАСТИНІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ Анотація   PDF
О. V. Kryvenko, А. V. Malyuchenko
 
Том 2, № 61 (2017) РОЛЬ І МІСЦЕ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ: УРАХУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ Анотація   PDF
S. V. Byelay, S. О. Hodlevskyi, А. А. Tupikov
 
№ 1 (2010) РОЛЬ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ Анотація   PDF
О. М. Shmakov, G. М. Miroshnichenko
 
Том 4, № 51 (2014) РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ВОЄННОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
М. М. Orlov
 
№ 2 (2009) РОЛЬ ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ У ДОСЛІДЖЕННЯХ З ВОЄННИХ НАУК Анотація   PDF
О. М. Shmakov, G. А. Drobakha
 
Том 1, № 60 (2017) РОЛЬ ПОЛКУ (БРИГАДИ) ОПЕРАТИВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОПЕРАЦІЇ У ХОДІ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ ВСЕРЕДИНІ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
О. V. Lavnichenko, S. О. Hodlevskyi
 
Том 2, № 49 (2014) РОЛЬ СИЛОВИХ СТРУКТУР У СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ Анотація   PDF
V. І. Trobiuk, М. D. Tkachenko
 
Том 1, № 68 (2019) Роль та місце сил жандармерії в міжнародних операціях з підтримання миру й безпеки Анотація   PDF (English)
S. О. Hodlevskyi, O. V. Lavnichenko, К. О. Sporyshev, R. O. Honchar
 
№ 1 (2010) СЕЛЕКЦІЯ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ-ЦІЛЕЙ НА ОБМЕЖЕНО ВІДКРИТИХ ДІЛЯНКАХ МІСЦЕВОСТІ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ВИКОРИСТАННІ КОНЦЕПЦІЙ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ Анотація   PDF
V. І. Vorobyov, V. К. Ivanov, Т. А. Sutyushev, R. Е. Paschenko, D. V. Pavlov
 
Том 2, № 45 (2013) СИЛИ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ В СЛУЖБОВО-БОЙОВIЙ ДIЯЛЬНОСТI СИЛОВИХ СТРУКТУР Анотація   PDF
О. М. Shmakov
 
Том 1, № 56 (2016) СИЛИ ТА ЗАСОБИ У СИСТЕМІ ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО ПРИКРИТТЯ ОБ’ЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
М. О. Yermoshin
 
301 - 400 з 488 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>